Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21461/2019
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58735624
Postai cím: Bethlen Gábor Út 7.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balázs Emese
Telefon: +36 49548310
E-mail: drbalazsemese@tujvaros.hu
Fax: +36 49340871
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tik.tiszaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tik.tiszaujvaros.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszertermékek beszerzése 2020. évre
Hivatkozási szám: EKR001173332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése tiszaújvárosi iskolák, óvodák, szociális intézmények részére, 2020. január 01-től 2020. december 31-ig tartó időszakban, adásvételi szerződés keretében. Részajánlat 9 részajánlati körben tehető. A termékféleségenként összesített mennyiségeket lásd az egyes részajánlati köröknél. A pontos termékmennyiségeket, és specifikációt részenkénti bontásban, részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek nagy száma és többfélesége miatt az ajánlatkérő azt nem tudja a felhívás részeként közzétenni. A megadott mennyiségek a minimumot jelentik (alapmennyiség), a megrendelésre kerülő konkrét mennyiségek - a felhasználás függvényében - részenként, illetőleg termékenként + 30 % -kal felfelé eltérhetnek (mennyiségi eltérés). A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A II.1.5) pontban feltüntetett becsült érték az alapmennyiségen felüli + 30 % mennyiségi eltérés értékét is tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 17501 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 180 - 438065
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a 2019. október 31-én kiadott Kiegészítő tájékoztatás II. tárgyú iratban foglaltaknak megfelelően az ártáblázat, specifikáció megnevezésű közbeszerzési dokumentum módosításra került.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ