Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21463/2019
CPV Kód:45220000-5
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyháza, Debreceni utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Invent-Bau Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján
Hivatkozási szám: EKR001173882018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Debreceni utca felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232453-2
45233120-6
45233142-6
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza, Debreceni utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között
Főbb mennyiségek és építési munkák:
Debreceni utca burkolat felújítás
• A tervezett út meglévő nyomvonal, a Kígyó utca és a Nagykörút között.
• Az út besorolása: B.V.c.B
• A felújítás tervezett hossza 366,62 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók átépítése és/vagy visszavezetése.
• Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: cca 900 m, Út főpálya Aszfalt: cca. 270 m3.
• 2x1forgalmi sáv, változó szélességgel kb. 10 -15 m.
• A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a meglévő burkolati szélesség megtartásával.
• A meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna esetén a víznyelők átépítése/szintre emelése szükséges, valamint zárt csapadékvíz levezetőrendszer építése szükséges.
• Az autóbusz-megállóhelyek esetén megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése.
• Az elektromos és hírközlő kábelek kiváltása, melyek a burkolat felújítása miatt szükségesek.
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11475 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Debreceni utca felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invent-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27768020
Postai cím: Napfény Utca 43
Város: Nyiregyhaza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
E-mail: inventbau@gmail.com
Telefon: +36 303385024
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72016039
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232453-2
45233120-6
45233142-6
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza, Debreceni utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között
Főbb mennyiségek és építési munkák:
Debreceni utca burkolat felújítás
• A tervezett út meglévő nyomvonal, a Kígyó utca és a Nagykörút között.
• Az út besorolása: B.V.c.B
• A felújítás tervezett hossza 366,62 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók átépítése és/vagy visszavezetése.
• Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: cca 900 m, Út főpálya Aszfalt: cca. 270 m3.
• 2x1forgalmi sáv, változó szélességgel kb. 10 -15 m.
• A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a meglévő burkolati szélesség megtartásával.
• A meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna esetén a víznyelők átépítése/szintre emelése szükséges, valamint zárt csapadékvíz levezetőrendszer építése szükséges.
• Az autóbusz-megállóhelyek esetén megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése.
• Az elektromos és hírközlő kábelek kiváltása, melyek a burkolat felújítása miatt szükségesek.
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53782665
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invent-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27768020
Postai cím: Napfény Utca 43
Város: Nyiregyhaza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
E-mail: inventbau@gmail.com
Telefon: +36 303385024
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti
„III.1 A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként összesen nettó 72 016 039 HUF azaz hetvenkettőmillió-tizenhatezer-harminckilenc forint [a Vállalkozónak a I.1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy ebből az építési hatósági engedélyhez kötött munkák ellenértéke nettó 54 647 905 HUF azaz ötevennégymillió-hatszáznegyvenhétezer-kilencszázöt forint, az építési hatósági engedélyhez nem kötött munkák ellenértéke pedig nettó 17 368 134 HUF azaz tizenhétmilió-háromszázhatvannyolcezer-százharmincnégy forint. Többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.”
Módosított:
„III.1 A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként összesen nettó 53.782.665 HUF azaz ötvenhárommillió-hétszáznyolcvankettőezer-hatszázhatvanöt forint vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy ebből az építési hatósági engedélyhez kötött munkák ellenértéke nettó 53.099.409 HUF azaz ötvenhárommillió-kilencvenkilencezer-négyszázkilenc forint, az építési hatósági engedélyhez nem kötött munkák ellenértéke pedig nettó 683.256 HUF azaz hatszáznyolvanháromezer-kettőszázötvenhat forint. Többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.”
(A VI.2.2) pont folytatása)
3. A Vállalkozási szerződésnek a folyamatban volt közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát a 3. pontban hivatkozott 1. sz. melléklet szerint módosítják, a költségvetésben megjelölve a módosuló tételeket, feltüntetve a módosítást követően irányadó műszaki tartalmat, azok költségvonzatával együtt. Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen okirat II. pontja szerinti módosulásának eredményeként a Vállalkozási szerződés III.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint változik, 18.233.374,-Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 23.156.385,-Ft-al csökken.
4. A Vállalkozási szerződés a II. pont szerinti módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)-cc) alpontjaiban meghatározott valamennyi feltétel, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatta meg, és az ellenérték csökkent a módosítás eredményeként.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
1. A Vállalkozó a kivitelezési munkákat a Vállalkozási szerződés és a kivitelezési tervdokumentáció szerint megkezdte. A kivitelezés állásával kapcsolatban felek a következőket rögzítik: a Szerződés kivitelezési szakaszának rövidülése (a Nagykörúttól a Serház utcáig tartó rész a Nagykörút bezárását célzó NIF által megvalósított projektből kerül megvalósításra) elmaradó munkát eredményez az említett szakaszon (továbbiakban: elmaradó munka).
2. Az 1. pontban hivatkozott elmaradó munkák a Megrendelő, illetve a Vállalkozó részéről csak a kivitelezési munkák megkezdését követően, jellegükből adódóan csak a kivitelezés folyamatában váltak, illetve válhattak ismertté, így azokkal a tervezés során a tervező, illetve a Megrendelő sem számolhatott kellő gondosság mellett eljárva sem, és ebből következően a Vállalkozót sem terheli a tervek felülvizsgálata tekintetében mulasztás.
Folytatás a VI.2.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 72016039 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 53782665 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben