Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21466/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisköre Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:3384 Kisköre, Tisza II. ltp. hrsz.: 2259
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisköre Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65603231
Postai cím: Széchenyi István Út 24.
Város: Kisköre
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3384
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax: +36 56786695
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskore.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00001 Inkubátorház Kiskörén
Hivatkozási szám: EKR000206202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Inkubátorház és civil szolgáltató ház kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3384 Kisköre, Tisza II. ltp. hrsz.: 2259
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 1,50 m 2 db
• Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton 280 m2
• Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 94 m2
• Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben 280 m
• PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra 497 m2
• Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 5*210 cm 13 db
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel 1032 m2
• Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal 280 m2
• Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 610 m2
• Lapostető hő- és hangszigetelése; 725 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 190
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07568 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Inkubátorház és civil szolgáltató ház kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23389665
Postai cím: Szabadság Út 7.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: lisznyaikft@gmail.com
Telefon: +36 302066224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56360327
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 263634825
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3384 Kisköre, Tisza II. ltp. hrsz.: 2259
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 1,50 m 2 db
• Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton 280 m2
• Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 94 m2
• Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben 280 m
• PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra 497 m2
• Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 5*210 cm 13 db
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel 1032 m2
• Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal 280 m2
• Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 610 m2
• Lapostető hő- és hangszigetelése; 725 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 298
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 263634825
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23389665
Postai cím: Szabadság Út 7.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
E-mail: lisznyaikft@gmail.com
Telefon: +36 302066224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56360327
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek közös akaratukból a projekt befejezési határidejét kívánják korrigálni az akadályoztatás időszaka okán.
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:
6. A teljesítés határideje:
A munkaterület átadásának napjától számítottan: 190. nap (2019. év 10. hó 31.)
2.2. Módosult szövegrész:
6. A teljesítés határideje: A munkaterület átadásának napjától számítottan:190+108 nap, azaz 298. nap
2020. év 02. hó 16. nap.
A módosítás indoka és időigénye:
1. akadály (szellőztetőrendszer áttervezése): a szellőztetőrendszer telepítése nem lehetséges, mivel annak méretei az érintett helyiségeket alkalmatlan belmagasságú építménnyé változtatják. Annak keresztmetszeti adatai áttervezni, a födémerhelést méretezni szükséges.
akadályközlés időpontja: 2019.10.03..
akadály elhárításának időtartama: 3 nap
- szellőztetés áttervezése: 60 nap
- statikai méretezés: 30 nap
- módosított tervek szerinti megvalósítás: 18 nap
párhuzamos munkavégzés időtartama: 0 nap
összes akadályelhárítási időtartam: 108 nap
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kivitelező 2019.10.03. napon tartott helyszíni bejárás alkalmával az alábbiakat közölte:
A tervezett szellőző rendszer az épületbe nem telepíthető, annak helyigénye használhatatlan építményi belmagasságot eredményez, szükséges a szellőztető rendszer áttervezése és a kapcsolódó tartószerkezeti kialakítás tisztázása (födémterhelés vizsgálata)
Fentiekre tekintettel a mai napon munkavégzést gátló akadályt szeretnék bejelenteni, mely akadály elhárításához tervezői munka szükséges.
A műszaki ellenőr 2019.10.03. napon a munkálatokat ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg:
Az akadályoztatás körülményei fennállnak, a szellőzőrendszer telepítésével a teljes konferencia-tér belmagassága oly mértékben lecsökken, mely alapján a helyiség használhatatlanná válik. Ezen belmagasságok tisztázása az elvégzett bontási munkák során (padozat, födémburkolat) most vált láthatóvá. A szellőztetőrendszer áttervezése okán módosított szellőztetési rajzok és statikai vizsgálatok szükségesek, melyek alapján a
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 263634825 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 263634825 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben