Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21497/2019
CPV Kód:30200000-1;32322000-6
Ajánlatkérő:Martonvásár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:EFOP-4.1.8.-16 konst. beszerezés: IKT eszközök/szoftverek: 2462 Martonvásár, Szent László út 2. EFOP-4.1.9.-16 konst. beszerezés: IKT eszközök/szoftverek: 2462 Martonvásár, Dózsa Gy. út. 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Martonvásár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36953701
Postai cím: Budai Út 13.
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklósné Pető Rita
Telefon: +36 22460233
E-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu
Fax: +36 22460229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000294092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:32322000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Interaktív szoftverek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32322000-6
További tárgyak:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: EFOP-4.1.8.-16 konst. beszerezés: IKT eszközök/szoftverek: 2462 Martonvásár, Szent László út 2. EFOP-4.1.9.-16 konst. beszerezés: IKT eszközök/szoftverek: 2462 Martonvásár, Dózsa Gy. út. 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” és „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásokban, Martonvásár Város Önkormányzata támogatásban részesült. Ezek keretében az Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ intézményegységének részét képező Könyvtár (EFOP-4.1.8.-16) és Óvodatörténeti Gyűjteményhez (EFOP-4.1.9.-16) kapcsolódóan IKT eszközök beszerzésére kerül sor.
2. Rész: Interaktív szoftverek beszerzése:
A rendelkezésre álló idő és a megbízható működés és hatékony üzemeltetés, valamint az egyedi igények szerinti testreszabás és a rugalmas továbbfejleszthetőség szempontjából az elvárt megoldás saját fejlesztésű dobozos szoftver termék, amelyet Ajánlattevő további egyedien továbbfejlesztett, vagy testreszabott funkciókkal tud bővíteni a projekt során, valamint esetlegesen további funkcionális modulokkal bővíthető egyedi fejlesztés keretében Ajánlatkérő igényei szerint. Ezzel egyenértékű, amennyiben ajánlattevő nem fejlesztője a terméknek, de rendelkezik a teljes forráskóddal, illetve a továbbfejlesztéshez szükséges licenszekkel.
Az ajánlatban ajánlott megoldásoknak integrált rendszer részeinek kell lenniük, vagyis az egyes tételekre adott szoftveres moduloknak egy integrált rendszert kell alkotniuk.
Az alkalmazásnak képesnek kell lennie nézettségi adatok valós idejű gyűjtésére a felhasználók által megnézett tartalmakról.
A termékkel kapcsolatos funkcionális elvárások: interaktív multimédia (szöveges, képi, videó, audó) tartalmak kezelése, tartalommenedzsment modul (szerkesztőségi rendszer), kiterjesztett valóság modul, virtuális valóság modul, térképi modul, távmenedzsment lehetőség, kapcsolódó mobil alkalmazás, többképernyős megjelenítés, adatok tárolása szerver oldali adatbázisban, Ajánlatkérő által megadott arculati megjelenés.
EFOP-4.1.8.-16 konstrukcióban beszerezendő:
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) – Történet komponálás (Képes olvasónapló): 1 db
DiVit Mobil alkalmazás (vagy egyenértékű) – Verstanító alkalmazás: 1 db
DiVit Mobil alkalmazás (vagy egyenértékű) – Mese olvasó/hallgató alkalmazás: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) – Irodalmi kvíz: 1 db
Verbalio írásos szoftver (vagy egyenértékű): 2 db
Verbalio képes szoftver (vagy egyenértékű): 2 db
EFOP-4.1.9.-16 konstrukcióban beszerezendő:
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) 1 szoftver – Óvodák története Magyarországon: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminálhoz (vagy egyenértékű) – Óvodák története Magyarországon - térképi (GIS) modul: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) – Óvodák története Magyarországon - akadálymentesítő modul: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál 2 szoftver – Régi játék módszerek bemutatása és kipróbálása: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) – Régi játék módszerek bemutatása és kipróbálása - akadálymentesítő modul: 1 db
Régi öltözködés, viseletek interaktív bemutatása DiVit élményterminál szoftver (vagy egyenértékű), Virtuális beöltözés kiterjesztett valóság segítségével: 1 db
DiVit - ViTOM mobil VR vezérlő szoftver (vagy egyenértékű): Korabeli óvoda és helyi épületek bemutatása 3D virtuális valóságban: 4 db
DiVit mobil vezérlő szoftver (vagy egyenértékű) - Múzeumpedagógia: 8 db
A Szállító feladata a szoftverek leszállítása, a tartalomkezelő, interaktív ismeretátadást támogató, prezentációs rendszer testreszabása, adatfeltöltése, telepítése.
Az elvárt műszaki paramétereket a Műszaki Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 105
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00093; EFOP-4.1.9-16-2017-00041

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14090 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Interaktív szoftverek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62495824
Postai cím: Felsőmalom Utca 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: info@innoteq.hu
Telefon: +36 72769102
Internetcím(ek): (URL) www.innoteq.hu
Fax: +36 709010445
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24494000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:32322000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32322000-6
További tárgyak:30200000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: EFOP-4.1.8.-16 konst. beszerezés: IKT eszközök/szoftverek: 2462 Martonvásár, Szent László út 2. EFOP-4.1.9.-16 konst. beszerezés: IKT eszközök/szoftverek: 2462 Martonvásár, Dózsa Gy. út. 13.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” és „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásokban, Martonvásár Város Önkormányzata támogatásban részesült. Ezek keretében az Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ intézményegységének részét képező Könyvtár (EFOP-4.1.8.-16) és Óvodatörténeti Gyűjteményhez (EFOP-4.1.9.-16) kapcsolódóan IKT eszközök beszerzésére kerül sor.
2. Rész: Interaktív szoftverek beszerzése:
A rendelkezésre álló idő és a megbízható működés és hatékony üzemeltetés, valamint az egyedi igények szerinti testreszabás és a rugalmas továbbfejleszthetőség szempontjából az elvárt megoldás saját fejlesztésű dobozos szoftver termék, amelyet Ajánlattevő további egyedien továbbfejlesztett, vagy testreszabott funkciókkal tud bővíteni a projekt során, valamint esetlegesen további funkcionális modulokkal bővíthető egyedi fejlesztés keretében Ajánlatkérő igényei szerint. Ezzel egyenértékű, amennyiben ajánlattevő nem fejlesztője a terméknek, de rendelkezik a teljes forráskóddal, illetve a továbbfejlesztéshez szükséges licenszekkel.
Az ajánlatban ajánlott megoldásoknak integrált rendszer részeinek kell lenniük, vagyis az egyes tételekre adott szoftveres moduloknak egy integrált rendszert kell alkotniuk.
Az alkalmazásnak képesnek kell lennie nézettségi adatok valós idejű gyűjtésére a felhasználók által megnézett tartalmakról.
A termékkel kapcsolatos funkcionális elvárások: interaktív multimédia (szöveges, képi, videó, audó) tartalmak kezelése, tartalommenedzsment modul (szerkesztőségi rendszer), kiterjesztett valóság modul, virtuális valóság modul, térképi modul, távmenedzsment lehetőség, kapcsolódó mobil alkalmazás, többképernyős megjelenítés, adatok tárolása szerver oldali adatbázisban, Ajánlatkérő által megadott arculati megjelenés.
EFOP-4.1.8.-16 konstrukcióban beszerezendő:
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) – Történet komponálás (Képes olvasónapló): 1 db
DiVit Mobil alkalmazás (vagy egyenértékű) – Verstanító alkalmazás: 1 db
DiVit Mobil alkalmazás (vagy egyenértékű) – Mese olvasó/hallgató alkalmazás: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) – Irodalmi kvíz: 1 db
Verbalio írásos szoftver (vagy egyenértékű): 2 db
Verbalio képes szoftver (vagy egyenértékű): 2 db
EFOP-4.1.9.-16 konstrukcióban beszerezendő:
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) 1 szoftver – Óvodák története Magyarországon: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminálhoz (vagy egyenértékű) – Óvodák története Magyarországon - térképi (GIS) modul: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) – Óvodák története Magyarországon - akadálymentesítő modul: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál 2 szoftver – Régi játék módszerek bemutatása és kipróbálása: 1 db
DiVit érintőképernyős ismeretterjesztő terminál (vagy egyenértékű) – Régi játék módszerek bemutatása és kipróbálása - akadálymentesítő modul: 1 db
Régi öltözködés, viseletek interaktív bemutatása DiVit élményterminál szoftver (vagy egyenértékű), Virtuális beöltözés kiterjesztett valóság segítségével: 1 db
DiVit - ViTOM mobil VR vezérlő szoftver (vagy egyenértékű): Korabeli óvoda és helyi épületek bemutatása 3D virtuális valóságban: 4 db
DiVit mobil vezérlő szoftver (vagy egyenértékű) - Múzeumpedagógia: 8 db
A Szállító feladata a szoftverek leszállítása, a tartalomkezelő, interaktív ismeretátadást támogató, prezentációs rendszer testreszabása, adatfeltöltése, telepítése.
Az elvárt műszaki paramétereket a Műszaki Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 219
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24494000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62495824
Postai cím: Felsőmalom Utca 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: info@innoteq.hu
Telefon: +36 72769102
Internetcím(ek): (URL) www.innoteq.hu
Fax: +36 709010445
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Tárgybeli Szállítási szerződés 2. és 5.2. és 5.3. pontjai módosulnak, az alábbiak szerint:
Eredeti szöveg:
„2. A teljesítés határideje:
A Szállító a jelen szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírását követő 105 napon belül köteles a 3. pontban meghatározott tevékenységeket elvégezni."
„ 5.2. A Szállító projektenként (EFOP-4.1.8-16-2017-00093 – EFOP-4.1.9-16-2017-00041) jogosult, egy-egy összegben számlát kiállítani a Megrendelő által igazolt teljesítést követően a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott díj mértékéig."
„5.3. Szállító a nettó Vállalkozói Díj 30%-ának (15% - EFOP-4.1.8-16 támogatásból – 15% - EFOP-4.1.9-16 támogatásból). megfelelő mértékű előlegre jogosult. Szállító az előlegszámlá(ka)t úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre igényt tart –, hogy azt a Megrendelő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Szállító előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Szállító nem igényel előleget. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra."
Módosított szöveg:
„2. A teljesítés határideje:
A Szállító a jelen szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírását követő 219 napon belül köteles a 3. pontban meghatározott tevékenységeket elvégezni."
„ 5.2. A Szállító projektenként (EFOP-4-1-8-16-2017-00093 -EFOP-4.1.9.-16-2017-00041) jogosult egy-egy részszámlát és egy-egy végszámlát kiállítani a Megrendelő által igazolt teljesítést követően a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott díj mértékéig."
„5.3. Szállító a nettó Vállalkozói Díj 30%-ának (30%-EFFOP-4-1-8-16 támogatásból- 30% EFOP- 4.1.9.-16 támogatásból) megfelelő mértékű előlegre jogosult. Szállító az előlegszámlá(ka)t úgy köteles kiállítani - amennyiben az előlegre igényt tart -, hogy azt a Megrendelő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Szállító előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, togy Szállító nem igényel előleget. A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 80 %-ának (80%-EFFOP-4-1-8-16 támogatásból 80%-EFOP-4.1.9.-16 támogatásból) megfelelő mértékű részszámla, illetve a
nettó Vállalkozói Díj 20 %-ának (20 %-EFOP-4-1-8-16 támogatásból - 20 %-EFOP-4.1.9.-16 támogatásból) megfelelő mértékű végszámla benyújtására jogosult. Az előleg a részszámlá(k)ban kerül elszámolásra."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. rész, azaz a hardver beszerzés eredménytelenül zárult. Ezért új közbeszerzési eljárást kellett indítani. Az új közbeszerzési eljárás kiírására „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2" címen 2019. október 11. napján került sor. Szállító jelezte, hogy hardver eszközök hiányában feladata egy részét önhibáján kívüli okból nem tudja elvégezni, ezért kérelmezte a hatályos szerződés módosítását, illetve közbenső számla benyújtásának lehetőségét kérte biztosítani. Tekintettel arra, hogy a hatályos szerződés 3.5., 3.6., 3.8. és 3.9. pontjai a hardver eszközök nélkül nem teljesíthetők, jelen hatályos szerződés teljesítésének határidejét, további 114 nappal meghosszabbításra kerül, azaz a szerződés teljesítésére a Szállítónak összesen 219 nap áll rendelkezésre.
Továbbá tekintettel arra, hogy a szerződés 100 %-os teljesítésének késedelme a Szállítónak nem róható fel, ezért jelen szerződés módosításával a fizetési feltételek módosulnak (részszámlázás biztosítottá válik).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24494000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24494000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben