Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21500/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzata Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata;Mád Község Önkormányzata;Tarcal Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tokaj: 032/13, 032/14, 032/18, 594/14, 594/38, 594/40, 032/10, 032/11, 032/12, 594/30, 594/31, 594/37, 597, 1539, 594/42, 594/27, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/16, 032/9, 030, 035, 44, 266, 552/2, 593, 034, 594/26, 032/3, 032/4 hrsz. Bodrogkeresztúr: 0103/1, 0104, 221, 0103/3, 299/2, 0131 hrsz.;hrsz: Mád közigazgatási határán belül: 39. számú út: 0148, 190, Burkolati jel: 306/3, 565/2, 604, 817/3, 933, 916/5, 817/2, Tarcal közigazgatási határán belül: 38. számú út: 13, 0224 magánterület: 0225/8, 0225/9, 0225/6, 0225/5, 0225/4, 0225/3, 0225/2, 0225/1, 0226/3, 0227, 0228/3, 0228/4, 0228/5 Mezőzombor közigazgatási határán belül: 37. számú út:0251 39. számú út:0168 a továbbiak a KD-ban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖZMŰTERV-M'93 Közműtervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;PK-TERV Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92301090
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84210245
Postai cím: Kossuth Utca 85
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrogkeresztur.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Mád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57931575
Postai cím: Rákóczi Utca 50
Város: Mád
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3909
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mad.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tarcal Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20596583
Postai cím: Fő Út 61
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarcal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tokaj Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tokaj - Kerékpárút hálózat tervezése a Hegyalján
Hivatkozási szám: EKR001065152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Kerékpárút hálózat kialakítása a Hegyalján" c. projekthez tartozó tervezési munkák
1.RÉSZ
Tokaj bel- és külterületén, a 3838. j. út baloldalán, a 4+823 – 7+633 km szelvényei között cca. 2.810 fm kerékpárút, gyalog-kerékpárút létesítése, Tokaj belterületén a 44 hrsz-ú Rákóczi és a 266 hrsz-ú Bethlen G. meglévő vegyes forgalmú önkormányzati utcákon cca. 1.100 fm kerékpáros nyom kijelölése és a Tokaj Víziközponthoz vezető 594/27 hrsz-ú úton cca. 45 fm kerékpározásra alkalmas kisforgalmú út létesítése, valamint Bodrogkeresztúr külterületén a 3838. j. út 4+593 – 4+823 km szelvényei között cca. 230 fm kerékpárút létesítése és Bodrogkeresztúr bel- és külterületén a 3616. j. úton (Tarcali út) a 1+913-3+153 kmsz között cca. 1.240 fm kerékpáros nyom kijelölése engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően. Az 1.RÉSZ mindösszesen becsült tervezési hossza 5425 fm.
Feladat továbbá Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) és Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) elkészítése, az igénybe vett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási vázrajzok elkészítése, valamint a szükséges útépítési és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és szükség esetén a tervezett műtárgyakra vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása. A TOP-os pályázattal érintett kerékpáros barát településrészekre vonatkozóan Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) kell készíteni a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás 3.2. pontjában előírt támogatói elvárásoknak megfelelően, és az ITM tervzsűrin az engedélyezési tervvel együtt jóvá kell hagyatni. A tervezési alapadatok kiindulási adatnak tekintendők, melyek a tervezés során pontosítandók! További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) találhatóak.
2.RÉSZ
Tarcal belterületén kerékpáros létesítmények a 38. sz. Tarcal – Nyíregyháza másodrendű főút, Tarcal település belterületi szakaszán, és az önkormányzati utakon, Tarcal belterületén a Könyves Kálmán utca, a Hegyalja utca, valamint a Tarcal – Bodrogkeresztúr között (közig határig) felfestés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően. Becsült tervezési hosszúságok: - Tarcal belterületén kerékpáros létesítmény tervezése: belterületi kerékpárút hossza 3000 fm, egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 4340 fm, - Mád - Tarcal közötti szakaszon kerékpárút tervezése: kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza 5470 fm, egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 3220 fm A 2.RÉSZ mindösszesen becsült tervezési hossza 16030 fm.
Mád és Tarcal települések között kerékpárút, a 38. sz. Tarcal – Nyíregyháza másodrendű főút, Tarcal belterületi határánál kezdődően, majd a főúttal párhuzamosan a 37. sz. másodrendű főúton keresztül, a 39. számú Encs – Mád másodrendű főúttal párhuzamosan vezetve a Mád településen belül található Rákóczi utca kereszteződéséig, majd az önkormányzati úton felfestés létesítés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően. A tervezendő létesítmény az országos kerékpárút, az OTRT és EUROVELO része. A tervezendő létesítmény kapcsán betartandóak az e-ÚT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése szabvány előírásait. Feladat továbbá az igénybe vett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási vázrajzok elkészítése, valamint a szükséges útépítési és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és szükség esetén a tervezett műtárgyakra vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása.
A TOP-os pályázattal érintett kerékpáros barát településrészekre vonatkozóan Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) kell készíteni a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás 3.2. pontjában előírt támogatói elvárásoknak megfelelően, és az ITM tervzsűrin az engedélyezési tervvel együtt jóvá kell hagyatni. A tervezési alapadatok kiindulási adatnak tekintendők, melyek a tervezés során pontosítandók! További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) találhatóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38445000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. TOKAJ ÉS BODROGKERESZTÚR kerékpárút tervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tokaj: 032/13, 032/14, 032/18, 594/14, 594/38, 594/40, 032/10, 032/11, 032/12, 594/30, 594/31, 594/37, 597, 1539, 594/42, 594/27, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/16, 032/9, 030, 035, 44, 266, 552/2, 593, 034, 594/26, 032/3, 032/4 hrsz.
Bodrogkeresztúr: 0103/1, 0104, 221, 0103/3, 299/2, 0131 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tokaj bel- és külterületén, a 3838. j. út baloldalán, a 4+823 – 7+633 km szelvényei között cca. 2.810 fm kerékpárút, gyalog-kerékpárút létesítése, Tokaj belterületén a 44 hrsz-ú Rákóczi és a 266 hrsz-ú Bethlen G. meglévő vegyes forgalmú önkormányzati utcákon cca. 1.100 fm kerékpáros nyom kijelölése és a Tokaj Víziközponthoz vezető 594/27 hrsz-ú úton cca. 45 fm kerékpározásra alkalmas kisforgalmú út létesítése, valamint Bodrogkeresztúr külterületén a 3838. j. út 4+593 – 4+823 km szelvényei között cca. 230 fm kerékpárút létesítése és Bodrogkeresztúr bel- és külterületén a 3616. j. úton (Tarcali út) a 1+913-3+153 kmsz között cca. 1.240 fm kerékpáros nyom kijelölése engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
Az 1.RÉSZ mindösszesen becsült tervezési hossza 5425 fm.
Feladat továbbá Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) és Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) elkészítése, az igénybe vett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási vázrajzok elkészítése, valamint a szükséges útépítési és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és szükség esetén a tervezett műtárgyakra vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása.
A TOP-os pályázattal érintett kerékpáros barát településrészekre vonatkozóan Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) kell készíteni a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás 3.2. pontjában előírt támogatói elvárásoknak megfelelően, és az ITM tervzsűrin az engedélyezési tervvel együtt jóvá kell hagyatni.
A tervezési alapadatok kiindulási adatnak tekintendők, melyek a tervezés során pontosítandók!
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember kerékpárút vagy gyalog-kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata(db) 25
2 Az AF III.1.3) M2.c. szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember kerékpárút vagy gyalog-kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata(db) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028
II.2.9) További információ:
1. A II.2.7) pont szerinti 7 hónap teljesítési határidő tervezett (becsült) időtartam, amely a szerződés hatályba lépésétől számítandó. A szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. További részleteket (különös tekintettel a teljesítési részhatáridőkre és véghatáridőre) a felhívást kiegészítő KD tartalmaz.
2. A II.2.5) pontban meghatározott, szakemberekkel kapcsolatban meghatározott minőségi értékelési szempontok részletezése: Az AF III.1.3) M2.a és M2.c. pontjai szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember kerékpárút vagy gyalog-kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (db) keretében ajánlatkérő az értékelés során csak az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

II.2.1)
Elnevezés: 2. MÁD ÉS TARCAL kerékpárút tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: hrsz:
Mád közigazgatási határán belül:
39. számú út: 0148, 190,
Burkolati jel: 306/3, 565/2, 604, 817/3, 933, 916/5, 817/2,
Tarcal közigazgatási határán belül:
38. számú út: 13, 0224
magánterület: 0225/8, 0225/9, 0225/6, 0225/5, 0225/4, 0225/3, 0225/2, 0225/1, 0226/3, 0227, 0228/3, 0228/4, 0228/5
Mezőzombor közigazgatási határán belül:
37. számú út:0251
39. számú út:0168
a továbbiak a KD-ban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tarcal belterületén kerékpáros létesítmények a 38. sz. Tarcal – Nyíregyháza másodrendű főút, Tarcal település belterületi szakaszán, és az önkormányzati utakon, Tarcal belterületén a Könyves Kálmán utca, a Hegyalja utca, valamint a Tarcal – Bodrogkeresztúr között (közig határig) felfestés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
Becsült tervezési hosszúságok:
- Tarcal belterületén kerékpáros létesítmény tervezése: belterületi kerékpárút hossza 3000 fm, egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 4340 fm,
- Mád - Tarcal közötti szakaszon kerékpárút tervezése: kerékpárforgalmi létesítmény becsült hossza 5470 fm, egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza 3220 fm
A 2.RÉSZ mindösszesen becsült tervezési hossza 16030 fm.
Mád és Tarcal települések között kerékpárút, a 38. sz. Tarcal – Nyíregyháza másodrendű főút, Tarcal belterületi határánál kezdődően, majd a főúttal párhuzamosan a 37. sz. másodrendű főúton keresztül, a 39. számú Encs – Mád másodrendű főúttal párhuzamosan vezetve a Mád településen belül található Rákóczi utca kereszteződéséig, majd az önkormányzati úton felfestés létesítés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése a jelenleg érvényes jogszabályoknak és Útügyi Műszaki Előírásoknak, valamint a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásban előírt támogatói elvárásoknak megfelelően.
A tervezendő létesítmény az országos kerékpárút, az OTRT és EUROVELO része.
A tervezendő létesítmény kapcsán betartandóak az e-ÚT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése szabvány előírásait.
Feladat továbbá az igénybevett magánterületekre vonatkozó kisajátítási, megosztási vázrajzok elkészítése, valamint a szükséges útépítési és közműkiváltások szakági építési engedélyeinek beszerzése, és szükség esetén a tervezett műtárgyakra vonatkozó kiviteli tervek hatósági jóváhagyatása.
A TOP-os pályázattal érintett kerékpáros barát településrészekre vonatkozóan Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) kell készíteni a TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás 3.2. pontjában előírt támogatói elvárásoknak megfelelően, és az ITM tervzsűrin az engedélyezési tervvel együtt jóvá kell hagyatni.
A tervezési alapadatok kiindulási adatnak tekintendők, melyek a tervezés során pontosítandók!
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember kerékpárút vagy gyalog-kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata(db) 25
2 Az AF III.1.3) M2.c. szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember kerékpárút vagy gyalog-kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata(db) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028
II.2.9) További információ:
1. A II.2.7) pont szerinti 7 hónap teljesítési határidő tervezett (becsült) időtartam, amely a szerződés hatályba lépésétől számítandó. A szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. További részleteket (különös tekintettel a teljesítési részhatáridőkre és véghatáridőre) a felhívást kiegészítő KD tartalmaz.
2. A II.2.5) pontban meghatározott, szakemberekkel kapcsolatban meghatározott minőségi értékelési szempontok részletezése: Az AF III.1.3) M2.a és M2.c. pontjai szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember kerékpárút vagy gyalog-kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (db) keretében ajánlatkérő az értékelés során csak az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16725 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. TOKAJ ÉS BODROGKERESZTÚR kerékpárút tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZMŰTERV-M'93 Közműtervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26000181
Postai cím: Selyem Utca 21/B.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@kozmutervm93.hu
Telefon: +36 304360099
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13239866215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18845000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖZMŰTERV-M'93 Közműtervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26000181
Postai cím: Selyem Utca 21/B.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13239866215

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13227054
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13260534243

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97762504
Postai cím: Baross Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10732009242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. MÁD ÉS TARCAL kerékpárút tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PK-TERV Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89552582
Postai cím: Eperjesi Utca 8. II. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: pkterv@gmail.com
Telefon: +36 302915785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23312034205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72662775
Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221375214

Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13227054
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13260534243

Hivatalos név: PK-TERV Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89552582
Postai cím: Eperjesi Utca 8. II. em. 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23312034205

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlatok bírálata csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő esetében kerültek elvégzésre. A következő ajánlattevők ajánlatainak bírálatára nem került sor:
1. RÉSZ: TOKAJ ÉS BODROGKERESZTÚR kerékpárút tervezés
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.) Adószám: 14541744-2-41
Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2.) Adószám: 10732009-2-42
Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) Adószám: 26295464-2-41
Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest. Zenta u. 1.) Adószám: 13260534-2-43
2. RÉSZ: MÁD ÉS TARCAL kerékpárút tervezés
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.) Adószám: 14541744-2-41
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.) Adószám: 11221375-2-14
Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady E. u. 32-40.) Adószám: 22799894-2-43
Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) Adószám: 26295464-2-41
Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest. Zenta u. 1.) Adószám: 13260534-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges