Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21514/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Arló Nagyközség Önkormányzata Járdánháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:1.rész: Arló, Suvadás Liget, 2380/3; 2383; 2385 hrsz.;ARLÓ BELTERÜLET: - 1353/4 hrsz. Ady E. út (25. számú főút); - 607 hrsz. Ady E. út (25. számú főút); - 1223 hrsz. Mátyás király utca; - 2117 hrsz. Várhegy utca; - 1302 hrsz. Kassai utca; - 0112/2 hrsz. 95772 jelű Borsodnádasd - Ózd kerékpárút; - 1494 hrsz. Ady E. út (25. számú főút). JÁRDÁNHÁZA BELTERÜLET: - 109/1 hrsz. Gyepes utca; - 249/2 hrsz. IV. Béla út utca; - 759 hrsz. Izra utca;
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság;Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Arló Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76810806
Postai cím: Ady Endre Út 162
Város: Arló
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3663
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vámos Istvánné dr.
Telefon: +36 48544000
E-mail: postmaster@onkormarlo.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.arlo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Járdánháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10812376
Postai cím: IV. Béla Út 27
Város: Járdánháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3664
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Gábor
Telefon: +36 48466002
E-mail: kovacs3g@jardanhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jardanhaza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Arló Nagyközség Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000903482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.RÉSZ: ARLÓI TÓSTRAND TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
Ajánlatkérő: Arló Nagyközség Önkormányzata
ELVÉGZENDŐ FELADATOK:
1./ PORTAÉPÜLET:
Az épület 59,34 m2 bruttó alapterületű.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
2./ ÉTTEREM
Az étterem bruttó alapterülete: 238,98 m2, bővítés utáni bruttó alapterülete: 398,97 m2
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
3./ SZABADTÉRI SZÍNPAD:
A szabadtéri színpad bruttó alapterülete 35 m2.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
4./ RENDEZVÉNYTÉR:
A kialakítandó rendezvénytér kialakítandó bruttó alapterülete: 210 m2
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
5./ KIKÖTŐ:
A tervezett kikötő bruttó alapterülete 24 m2.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
6./ ÚSZÓSTÉG:
A tervezett „U” alakú úszóstég bruttó 70 m2 alapterületű.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
7./ VIZES JÁTSZÓTÉR:
A tervezett 1 db vizes játszótér a gyalogos sétány tó felőli oldalán kerül kialakításra.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
8./ MEDERKOTRÁS:
1 db mederkotrás a tó területén.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
9./ HORGÁSZSTÉGEK
4 db horgászstég kerül elhelyezésre, melyek felülete egyenként 3 x 4,5 m, azaz 13,5 m2. A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
10./ SOLAR ZUHANYOK
6 darab solar zuhany kerül elhelyezésre, lábmosóval.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
11./ ÖLTÖZŐKABINOK
6 db öltözőkabin készül megépítésre, tiszta belmérete 90 x 90 cm, magassága 210 cm.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
2. RÉSZ: KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA ARLÓN, JÁRDÁNHÁZÁN
Ajánlatkérők: Arló Nagyközség Önkormányzata és Járdánháza Község Önkormányzata
A MEGVALÓSULÁS HELYSZÍNEI ÉS AZ ÉRINTETT KERÉKPÁROS NYOMOK HOSSZA:
Arló belterület:
- 1353/4 hrsz. Ady E. út (25. számú főút);
- 607 hrsz. Ady E. út (25. számú főút);
- 1223 hrsz. Mátyás király utca;
- 2117 hrsz. Várhegy utca;
- 1302 hrsz. Kassai utca;
- 0112/2 hrsz. 95772 jelű Borsodnádasd - Ózd kerékpárút;
- 1494 hrsz. Ady E. út (25. számú főút);
Kerékpáros nyomok összesen: 1.636,85 m
Járdánháza belterület:
- 109/1 hrsz. Gyepes utca
- 249/2 hrsz. IV. Béla út utca
- 759 hrsz. Izra utca
Kerékpáros nyomok összesen: 1.387,33 m
Kerékpáros nyomok mindösszesen: 3.024,18 m
ELVÉGZENDŐ FELADATOK:
A kijelölt nyomvonalakon a KRESZ 158/k. ábrának megfelelő sárga színű festett jeleket szükséges felfesteni. A jelek mérete: 2,80 m hossz és 1,00 m szélesség.
A jelek felfestésénél tiszta és száraz útfelület valamint a technológia szerint előírt hőmérséklet és száradási idő betartása szükséges.
A tervezett burkolati jeleket egymástól átlagosan 40 méterenként, a két forgalmi irányt figyelembe véve egymástól eltolva, a burkolat külső szélein kell létesíteni.
A részletes információkat a kapcsolódó rajzi és írásos anyag, valamint a költségvetés tartalmazza
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 173795018 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ARLÓI TÓSTRAND TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45240000-1
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 1.rész: Arló, Suvadás Liget, 2380/3; 2383; 2385 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő: Arló Nagyközség Önkormányzata
ELVÉGZENDŐ FELADATOK:
1./ PORTAÉPÜLET:
Az épület 59,34 m2 bruttó alapterületű.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
2./ ÉTTEREM
Az étterem bruttó alapterülete: 238,98 m2, bővítés utáni bruttó alapterülete: 398,97 m2
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
3./ SZABADTÉRI SZÍNPAD:
A szabadtéri színpad bruttó alapterülete 35 m2.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
4./ RENDEZVÉNYTÉR:
A kialakítandó rendezvénytér kialakítandó bruttó alapterülete: 210 m2
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
5./ KIKÖTŐ:
A tervezett kikötő bruttó alapterülete 24 m2.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
6./ ÚSZÓSTÉG:
A tervezett „U” alakú úszóstég bruttó 70 m2 alapterületű.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
7./ VIZES JÁTSZÓTÉR:
A tervezett 1 db vizes játszótér a gyalogos sétány tó felőli oldalán kerül kialakításra.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
8./ MEDERKOTRÁS:
1 db mederkotrás a tó területén.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
9./ HORGÁSZSTÉGEK
4 db horgászstég kerül elhelyezésre, melyek felülete egyenként 3 x 4,5 m, azaz 13,5 m2. A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
10./ SOLAR ZUHANYOK
6 darab solar zuhany kerül elhelyezésre, lábmosóval.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
11./ ÖLTÖZŐKABINOK
6 db öltözőkabin készül megépítésre, tiszta belmérete 90 x 90 cm, magassága 210 cm.
A kivitelezési feladatok részletes információi a kapcsolódó tervekben, valamint a költségvetésben kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás mértéke a minimálisan előírt 24 hónap jótállás felett (hónapokban ) [0-36 további hónap intervallumban értékelve] 15
2 Magasépítési műszaki vezető projekt tapasztalata (db) [0-10 projektben való részvétel intervallumban értékelve] 7
3 Mélyépítési műszaki vezető projekt tapasztalata (db) [0-10 projektben való részvétel intervallumban értékelve] 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00009 azonosítószámú pr.
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA ARLÓN, JÁRDÁNHÁZÁN
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: ARLÓ BELTERÜLET:
- 1353/4 hrsz. Ady E. út (25. számú főút);
- 607 hrsz. Ady E. út (25. számú főút);
- 1223 hrsz. Mátyás király utca;
- 2117 hrsz. Várhegy utca;
- 1302 hrsz. Kassai utca;
- 0112/2 hrsz. 95772 jelű Borsodnádasd - Ózd kerékpárút;
- 1494 hrsz. Ady E. út (25. számú főút).
JÁRDÁNHÁZA BELTERÜLET:
- 109/1 hrsz. Gyepes utca;
- 249/2 hrsz. IV. Béla út utca;
- 759 hrsz. Izra utca;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérők: Arló Nagyközség Önkormányzata és Járdánháza Község Önkormányzata
A MEGVALÓSULÁS HELYSZÍNEI ÉS AZ ÉRINTETT KERÉKPÁROS NYOMOK HOSSZA:
Arló belterület:
- 1353/4 hrsz. Ady E. út (25. számú főút);
- 607 hrsz. Ady E. út (25. számú főút);
- 1223 hrsz. Mátyás király utca;
- 2117 hrsz. Várhegy utca;
- 1302 hrsz. Kassai utca;
- 0112/2 hrsz. 95772 jelű Borsodnádasd - Ózd kerékpárút;
- 1494 hrsz. Ady E. út (25. számú főút);
Kerékpáros nyomok Arlón összesen: 1.636,85 fm
Járdánháza belterület:
- 109/1 hrsz. Gyepes utca;
- 249/2 hrsz. IV. Béla út utca;
- 759 hrsz. Izra utca;
Kerékpáros nyomok Járdánházán összesen: 1.387,33 fm
Kerékpáros nyomok a két településen mindösszesen: 3.024,18 fm
ELVÉGZENDŐ FELADATOK:
A kijelölt nyomvonalakon a KRESZ 158/k. ábrának megfelelő sárga színű festett jeleket szükséges felfesteni. A jelek mérete: 2,80 m hossz és 1,00 m szélesség.
A jelek felfestésénél tiszta és száraz útfelület valamint a technológia szerint előírt hőmérséklet és száradási idő betartása szükséges.
A tervezett burkolati jeleket egymástól átlagosan 40 méterenként, a két forgalmi irányt figyelembe véve egymástól eltolva, a burkolat külső szélein kell létesíteni.
A részletes információkat a kapcsolódó rajzi és írásos anyag, valamint a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás mértéke a minimálisan előírt 24 hónap jótállás felett (hónapokban ) [0-36 további hónap intervallumban értékelve] 20
2 Mélyépítési műszaki vezető projekt tapasztalata (db) [0-10 projektben való részvétel intervallumban értékelve] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00009 azonosítószámú pr.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ARLÓI TÓSTRAND TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54001792
Postai cím: Bányász Út 14
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: ferforestrykft@gmail.com
Telefon: +36 48352031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25294013205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171903568
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54001792
Postai cím: Bányász Út 14
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25294013205

Hivatalos név: New Techno Home Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51839082
Postai cím: Hrsz. 012/6
Város: Megyaszó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3718
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400874205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA ARLÓN, JÁRDÁNHÁZÁN
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54001792
Postai cím: Bányász Út 14
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: ferforestrykft@gmail.com
Telefon: +36 48352031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25294013205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1891450
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: New Techno Home Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51839082
Postai cím: Hrsz. 012/6
Város: Megyaszó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3718
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400874205

Hivatalos név: Fer-Forestry Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54001792
Postai cím: Bányász Út 14
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25294013205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges