Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21519/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Enying Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8131 Enying (Balatonbozsok) Gárdonyi Géza u. 86/3. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sarrét Plast Vagyonkezelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Enying Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60209160
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 26
Város: Enying
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
Telefon: +36 22572639
E-mail: jegyzo.pmhiv@enying.eu
Fax: +36 22572649
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.enying.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.enying.eu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Enying Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000179892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Család- és gyermekjóléti központ kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8131 Enying (Balatonbozsok) Gárdonyi Géza u. 86/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyermekjóléti Központ kialakítása a jelenleg üresen álló épület átalakításával.
Eredmény számszerűsíthető célértéke: 426 m2, a meglévő épület funkcionális, gépészeti, villamossági, szakipari és energetikai korszerűsítésének megvalósítása.
Irányadók a TOP-4.2.1-15 pályázati kiírás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-421-15-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bovitse-fejlesztse.
A beszerzés tárgya szerinti építési beruházás építési engedélyköteles.
A pályázati felhívás 5.6 pontja alapján: A projekt tervezése , illetőleg a kivitelezés során az alábbi fajlagos költségkorlátokat szükséges figyelembe venni:
- Új építés, bővítés, átalakítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 250.000 Ft/nettó m²-t.
- Felújítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 150.000 Ft/nettó m²-t.
- Külső tér fejlesztése (udvarfelújítás, átalakítás) esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 12.000 Ft/nettó m²-t.
További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 147
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14068 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Család- és gyermekjóléti központ kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sarrét Plast Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59460956
Postai cím: Ady Endre Út 229-231
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
E-mail: sarretplast.epito@gmail.com
Telefon: +36 302824244
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 105121771
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8131 Enying (Balatonbozsok) Gárdonyi Géza u. 86/3. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyermekjóléti Központ kialakítása a jelenleg üresen álló épület átalakításával.
Eredmény számszerűsíthető célértéke: 426 m2, a meglévő épület funkcionális, gépészeti, villamossági, szakipari és energetikai korszerűsítésének megvalósítása.
Irányadók a TOP-4.2.1-15 pályázati kiírás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-421-15-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bovitse-fejlesztse.
A beszerzés tárgya szerinti építési beruházás építési engedélyköteles.
A pályázati felhívás 5.6 pontja alapján: A projekt tervezése , illetőleg a kivitelezés során az alábbi fajlagos költségkorlátokat szükséges figyelembe venni:
- Új építés, bővítés, átalakítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 250.000 Ft/nettó m²-t.
- Felújítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 150.000 Ft/nettó m²-t.
- Külső tér fejlesztése (udvarfelújítás, átalakítás) esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 12.000 Ft/nettó m²-t.
További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
Elmaradó tételek.
- Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal 140 m2
- Nyílásbontás, kő- és vegyes falazóelemes falban 1,26 m3
- Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 2 db
- Belső festéseknél felület előkészítése 1.411 m2
Többlet tételek:
- Építőmesteri munkák, Falazás és egyéb kőműves munkák, Bontási munkák 21 m3
- Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka 21 m3
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel 21 m3
- UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 140 m2
Opciós tételek:
- Építészet II. ütem
- Napelem II. ütem
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 107430942
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sarrét Plast Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59460956
Postai cím: Ady Endre Út 229-231
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
E-mail: sarretplast.epito@gmail.com
Telefon: +36 302824244
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak abban, hogy az eredeti szerződés 6.2. pont eredeti szövege ("Vállalkozó a szerződés teljesítését az I. ütemre vonatkozóan, a munkaterület átadásától 147 naptári nap véghatáridő szerint köteles elvégezni) helyébe az alábbi rendelkezés lép: "Vállalkozó a szerződés teljesítését a II. ütem tekintetében, a II. ütem kivitelezésének megrendelésétől 147 naptári nap véghatáridő szerint köteles elvégezni."
2. Felek megállapodnak abban, hogy az eredeti szerződés 8.1. pontjának eredeti szövege („Vállalkozó 1 db előlegszámla (amennyiben előleget igénybe kíván venni), 3 db részszámla, illetve 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint”) helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Vállalkozó a 2.2.1 pontban (I. ütem) lévő alap és 2.2.2 pontban (II. ütem) lévő opciós rész együttes ellenértéke tekintetében 1 db előlegszámla (amennyiben előleget igénybe kíván venni), 3 db részszámla, illetve 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.”
3. A Felek együttes akarattal a Megrendelő pótmunka megrendelését követően az eredeti szerződés 8. pontjában meghatározott nettó 106.579.472,- Ft összeget nettó 851.470,- Ft összeggel megnövelik, mely összeg az I., a II. ütem és a válaszfalra vonatkozó pótmunka teljesítésének fedezeti összege. Így a nettó összeg 107.430.942,- Ft-ra módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti tervdokumentációtól eltérő válaszfal kialakítás vált szükségessé, melyet a megrendelő pótmunka megrendeléssel realizált.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 106597472 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 107430942 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben