Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21528/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Jánoshalma Városi Önkormányzat Mélykút Város Önkormányzat;Borota Községi Önkormányzat;Hajós Város Önkormányzata;Kunfehértó Község Önkormányzata;Rém Község Önkormányzata;Kéleshalom Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Hajós település közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Natura Hungarica Alapítvány
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánoshalma Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93678597
Postai cím: Béke Tér 1
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoshalma.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.janoshalma.hu
 
Hivatalos név: Mélykút Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91035532
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósa Róbertné
Telefon: +36 705220703
E-mail: hivatal@melykut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.melykut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.melykut.hu

Hivatalos név: Borota Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43736447
Postai cím: Szent István Utca 43.
Város: Borota
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6445
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikó Ferencné
Telefon: +36 77500020
E-mail: borota.onkormanyzat@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.borota.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.borota.hu

Hivatalos név: Hajós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99108836
Postai cím: Rákóczi Utca 12
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stadlerné Dinier Éva
Telefon: +36 703828486
E-mail: hajosphpenzugy@hajosnet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajosvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajosvaros.hu

Hivatalos név: Kunfehértó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81634356
Postai cím: Szabadság Tér 8
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficsórné Sáfár Anett
Telefon: +36 306196890
E-mail: kfto.palyazat@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunfeherto.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kunfeherto.hu

Hivatalos név: Rém Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53671064
Postai cím: Május 1. utca 17.
Város: Rém
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6446
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Imréné
Telefon: +36 79352544
E-mail: onkormanyzat.rem@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rem.hu

Hivatalos név: Kéleshalom Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41478437
Postai cím: Fő Utca 2.
Város: Kéleshalom
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6444
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvétek Lajos Róbert
Telefon: +36 77552900
E-mail: hivatal@keleshalom.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keleshalom.h
A felhasználói oldal címe (URL): www.keleshalom.h
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Jánoshalma Városi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszerv. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt
Hivatkozási szám: EKR000989442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” című projekt alapján.
Hajós település rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása.
A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszerv. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Hajós település közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében „Sváb Népzenei Estek” és „Sváb Táncház” rendezvények megszervezése, lebonyolítása.
1. „Sváb Népzenei estek”
Teljesítés: 6 alkalom
várható érdeklődők száma: alkalmanként 50 fő
2. „Sváb Táncház”
Teljesítés: 6 alkalom
várható érdeklődők száma: alkalmanként 50 fő
Ajánlattevő feladata a rendezvény szervezése, lebonyolítása során plakát és meghívó készítése és gyártása a projekttel kapcsolatos tartalommal a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalma szerint.

A szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14404 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszerv. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Natura Hungarica Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14220023
Postai cím: Dózsa György Utca 2-4
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: szekeva11@gmail.com
Telefon: +36 202743325
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18105887103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 946667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szikora Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60921374
Postai cím: Ady Endre Utca 11
Város: Kiszombor
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6775
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14542783106

Hivatalos név: MITRA Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52269257
Postai cím: Illyés Gyula Utca 122.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22625144209

Hivatalos név: Natura Hungarica Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14220023
Postai cím: Dózsa György Utca 2-4
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18105887103

Hivatalos név: Proakció Projektszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91141552
Postai cím: Váci Út 47. B. ép.
Város: Buddapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813908241

Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88830487
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25446629203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges