Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21529/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Mezőtúr Város Önkormányzata Mesterszállás Községi Önkormányzat;Mezőhék Község Önkormányzata;Örményes Községi Önkormányzat;Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat;Kuncsorba Községi önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mezotur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mezotur.hu/
 
Hivatalos név: Mesterszállás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45592553
Postai cím: Szabadság Út 24
Város: Mesterszállás
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5452
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036415
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mesterszallas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mesterszallas.hu/

Hivatalos név: Mezőhék Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10744101
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1.
Város: Mezőhék
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5453
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezohek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mezohek.hu/

Hivatalos név: Örményes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10404575
Postai cím: Arany János Út 16.
Város: Örményes
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5222
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ormenyes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ormenyes.hu/

Hivatalos név: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43929904
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Öcsöd
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 5451
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ocsod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ocsod.hu/

Hivatalos név: Kuncsorba Községi önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79755250
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Kuncsorba
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5412
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kuncsorba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kuncsorba.hu/

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR000840062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” tárgyú, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 számú projekt, valamint „Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken” tárgyú, TOP-5.3.1-16-JN-2017-00001 számú projekt keretében rendezvényszervezés biztosítása tárgyban
Mezőtúr Város Önkormányzata (közös ajánlatkérők képviseletében, DE nem szerződő félként):
EFOP-1.5.3 projektben:
Mesterszállás Községi Önkormányzat
Mezőhék Község Önkormányzata
Örményes Községi Önkormányzat
TOP-5.3.1 projektben:
Kuncsorba Községi Önkormányzat
Mesterszállás Községi Önkormányzat
Mezőhék Község Önkormányzata
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Örményes Községi Önkormányzat
ajánlatkérők nevében folytatja le az eljárást.
A Kbt. 29. § (1) bek szerint Mezőtúr Város Önkormányzat csak az eljárást lefolytató meghatalmazott ajánlatkérő, de nem minősül megrendelőnek.
II.2.4. folytatása:
Örményes: MMk konferencia (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 25 fő,1,db
Örményes: Közösségi találkozó (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,14,db
Örményes: Nyári napközis tábor (5 nap, napi 8 óra),min.létszám rendezvényenként: 20 fő,3,db
Örményes: Kulturális nagy-rendezvény (6 órás rendezvány),min.létszám rendezvényenként: 200 fő,2,db
Örményes: Párbeszédkörök (4 órás rendezvény),min.létszám rendezvényenként: 30 fő,8,db
Örményes: Helytörténeti kiadványok elkészítése-Fotókönyv ,nem releváns,200,db
Örményes: Rendezvények kommunikációjához kapcsolódó (nyomtatványok, kiadvány, szórólap, plakát) (1 csomag),minden rendezvényhez,1,db
Helytörténeti kiadványok elkészítése-Fotókönyv esetében nem "nem releváns" a tervezett minimális létszám 1 rendezvényre meghatározva
További információk a műszaki leírásban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19115 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Kbt. 52. § (3) bekezdés szerint Ajánlatkérő a IV.2.2. pont szerinti határidőt meghosszabbítja.
Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1.Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke:
400 000 Ft (Kbt. 54. (1) bek.),teljesítése: Kbt. 54. § (2) bek. A befizetés helye: ajánlatkérő
fizetésiszámlaszáma: 11745097-15408796 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja,vonatkozó előírások: Kbt. 54. § szerint, teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás másolati-, vagy bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynél Kbt. 41/A (2) bek szerint elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek .
2. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti elektronikus kommunikáció - ha a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik AK. el. úton az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja a KD-t, az EKR rendszerben.
3. Kbt. 61. § (4) bek szerinti indokolás: Azonos jellegű, összefüggő rendezvények lebonyolítása kerül megrendelésre, mely esetében a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének.
4. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: — ŰRLAPOK: a Kbt. 66. § (5) bek szerint felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont; Kbt.66. § (2) bek.; Változásbejegyzési eljárásról, Kbt. 67. § (4) bek;Nyilatkozat kizáró okokról, Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint, Fordításra vonatkozó nyilatkozatok, A 2. és 3. és 4. értékelési szempontra megajánlott szakemberről (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani); — következő dokumentumokat másolatban: ajánlati árat alátámasztó árazott kötségvetés (pdf, és excel formátumban is), az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek.szerint); meghatalmazásról (adott esetben),és szakemberek aláírás esetén aláírás igazolására legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016.éviCXXX.tv 67.§ (2)bek)Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015 .(X.30) Kr 13. § dok-kat. A 2. 3. és 4.. ért-i szemp. alátámasztására AT nyújtsa be az értékelésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát,3.ÉSZ esetén végzettséget igazoló okirat,Kbt. 69. §(11a) bek szerinti nyilatkozat (adott esetben),
5. Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt.66. § (1) bek szerint. ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,AK ezen dok-kat az elektronikus űrlap alkalmazásával létrehozta(424/2017.(XII. 19.)(Kr)11.§(7)bek.)
6. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR –vmint ahol 424/2017. (XII. 19.)Kr lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.Az ajánlat beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.(Kr 12. § (1)bek.)
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ában foglaltaknak megfelelően az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető gazd. szereplőt, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben el. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd-i szereplő teszi meg.
8. Kieg.tájékoztatás:Kbt 114.§(6)bek szerint,EKR rendszerben .
9.Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt.71.§ vonatkozik
Helyesen:
Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre! 1.Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 400 000 Ft (Kbt. 54. (1) bek.),teljesítése: Kbt. 54. § (2) bek. A befizetés helye: ajánlatkérő fizetésiszámlaszáma: 11745097-15408796 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja,vonatkozó előírások: Kbt. 54. § szerint, teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás másolati-, vagy bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynél Kbt. 41/A (2) bek szerint elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek . 2. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti elektronikus kommunikáció - ha a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik AK. el. úton az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja a KD-t, az EKR rendszerben. 3. Kbt. 61. § (4) bek szerinti indokolás: Azonos jellegű, összefüggő rendezvények lebonyolítása kerül megrendelésre, mely esetében a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének. 4. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: — ŰRLAPOK: a Kbt. 66. § (5) bek szerint felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont; Kbt.66. § (2) bek.; Változásbejegyzési eljárásról, Kbt. 67. § (4) bek;Nyilatkozat kizáró okokról, Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint, Fordításra vonatkozó nyilatkozatok, A 2. és 3. és 4. értékelési szempontra megajánlott szakemberről (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani); — következő dokumentumokat másolatban: ajánlati árat alátámasztó árazott kötségvetés (pdf, és excel formátumban is), az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek.szerint); meghatalmazásról (adott esetben),és szakemberek aláírás esetén aláírás igazolására legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016.éviCXXX.tv 67.§ (2)bek)Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015 .(X.30) Kr 13. § dok-kat. A 2. 3. és 4.. ért-i szemp. alátámasztására AT nyújtsa be az értékelésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát,3.ÉSZ esetén végzettséget igazoló okirat,Kbt. 69. §(11a) bek szerinti nyilatkozat (adott esetben), 5. Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt.66. § (1) bek szerint. ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,AK ezen dok-kat az elektronikus űrlap alkalmazásával létrehozta(424/2017.(XII. 19.)(Kr)11.§(7)bek.) 6. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR –vmint ahol 424/2017. (XII. 19.)Kr lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.Az ajánlat beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.(Kr 12. § (1)bek.) 7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ában foglaltaknak megfelelően az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető gazd. szereplőt, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben el. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd-i szereplő teszi meg. 8. Kieg.tájékoztatás:Kbt 114.§(6)bek szerint,EKR rendszerben . 9.Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt.71.§ vonatkozik

Kbt. 52. § (3)-(4) bek. szerint Ajánlatkérő a IV.2.2. pont szerinti határidőt meghosszabbítja.
KD: „Mezőtúr Műszaki leírás” fájl módosításai (karakterkorlát miatt itt kezdi AK):
Közreműködők fogalma:
az 1es programok során részt vevő előadók, meghívott vendégek, a program megszervezésében részt vevő 1éb szereplők, személyek, akik nem a Megrendelőhöz tartoznak.
Vmennyi program vonatkozásában megjelölte AK, hogy kültéri- vagy beltéri program-e, ill. ha nincs helyszínbiztosítási kötelezettség, azt külön feltűntette.
Vmennyi rendezvény nyitott bmely korosztály számára, menekülésben korlátozottságra tekintet nélkül, így ezen személyek számát nem lehet előre pontosan meghatározni, így kérjük ajánlattevőket, hogy a rendezvények/események esetében úgy tervezzenek, hogy legalább 1fő menekülésében korlátozott személy eseményenként/rendezvényenként részt fog venni a rendezvényen/eseményen.
„Hang- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása” azon eseményeknél szükséges,ahol ezt AK külön előírta
A tematikus programok esetében az adott célcsoport elérése elengedhetetlen. Nyílt, bárki által látogatható rendezvények esetén 2-3 hetes facebook kampány az elvárás, legalább 4 megjelenéssel, vmint a település honlapján történő népszerűsítéssel.
Ahol AK összefoglalót kér a programról, ott az összefoglaló jelentése: Szöveges beszámoló minimum 10000 karakterből álló összefoglaló,nyertes ajánlattevő által aláírt lebélyegzett, pdf formátumú dok-ban.
Az „és ezen tervezett programtól eltérhet” ill. „ettől eltérhet” kifejezések törlésre kerültek a műszaki előírásból.
Mesteri sokadalom: 3 napos rendezvény vonatkozásában: 1 rendezvény 1 napon max 8 órás.
A nyugdíjas klub kirándulás lehetséges helyszínei: 1. Békéscsaba: Damjanich Múzeum, Pócstelek-Romkastély, Állatpark látogatása,ellátás,belépő,busz költség 50főre, 2. Tata: Tatai vár, Öreg tó, ellátás, belépő, busz költség 50főre, ellátás, belépő...
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Módosítások folytatása:
busz költség 50 főre) AK törli továbbá a köv. részt:Ajánlattevőnek AK által a későbbiekben kiválasztott 2helyszíntől függetlenül a megajánlott áron kell a2 db kirándulást biztosítania.
A kifestendő klubhelyiségek falmérete: mindösszesen 100 nm.
Ahol előírás, ott a mikulás csomagnak legalább 2000 Ft (csomagonként) összértékben kell tartalmaznia az alábbiak közül minimum 1 (de több is lehet) terméket: csokoládé, szaloncukor, gyümölcs, ropi, héjas földimogyoró.
Minden esetben az adott település területén kell a rendezvényt/eseményt megvalósítani. A területet a megrendelővel (adott önkormányzat) szükséges egyeztetni, méretét tekintve akkorát, ahol az adott esemény jó színvonalon megrendezhető.
Sajtótájékoztató vagy interjú - 1 alkalommal értelmezése: Adott rendezvény méretéhez, jellegéhez igazodóan vagy 1 db sajtótájékoztató, amennyiben van sajtóérdeklődés, vagy 1 db interjú valamelyik települési, vagy települési intézményi vezetővel, vagy Ajánlattevő által meghatározott szervezővel megvalósítása szükséges.
Volt Mezőhéki Diákok Találkozója vonatkozásában szükséges: 1.. 2. és 3. napokon: hangtechnika (technikai személyzettel), hangosítás biztosítása: vezetékes és vezeték nélküli mikrofonpark (2-4 db), PA System oldalanként 1000 és 1000 Watt közötti teljesítménnyel, 2 db monitorláda min. 300 Watt teljesítménnyel darabonként, minimum 8 csatornás keverőpult, professzionális CD lejátszó. Kábelek, kiegészítők. 2 fő kezelőszemélyzet Hatályos üzemeltetői, szakhatósági engedélyek szükségesek
Belföldi tanulmányút vonatkozásában Ajánlatkérő a c) pontokból törli azt, hogy az utazás/utaztatás költségeit nem ajánlattevőnek kell biztosítania. a d) pont irányadó: busz bérlés biztosítása 400 km -es távolságra Ajánlattevő költsége.
Nyugdíjas klub működtetésének támogatása (Örményesi Pacsirták Dalkör) vonatkozásában Ajánlatkérő törölte a terembérleti díj ajánlattevői kötelezettségét. Ugyanitt ajánlatkérő reprezentációs ajándéknak bögrét kér nyomattal.
„A projekt megvalósításának része Örményes Község Önkormányzata által megvalósítandó EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú projekt rendezvényszervezés és marketing tevékenység, az alábbiak szerint:” részben található „Lakókörzeti önkormányzati kitelepülés” elnevezésű rendezvény kapcsán nyertes ajánlattevőnek a következők szükséges teljesítenie: „e) A kiadvány Mezőhék településen történő terjesztése.” esetében értelemszerű javítás Örményes településre.
„Lakókörzeti önkormányzati kitelepülés” vonatkozásában és a hasonló esetekben A 150 db-os kiadványból 50 db-ot a helyszínen kér ajánlatkérő szétosztani a résztvevők között, a többi példányt pedig az érintett település 2 közintézményében (pl. polgármesteri hivatal, egészségház, közösségi ház) kéri kihelyezni.
Amennyiben Ajánlatkérő, és nyertes ajánlattevő között nem sikerül közös konszenzusra jutni a rendezvények, azok „hirdetései, a kiadványok és promóciós csomagok elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezése vonatkozásában a szerződés aláírását követő 2 héten belül, úgy Ajánlatkérő minden esetben 30 nappal az adott rendezvény előtt fogja a konkrét időpontot írásban jelezni.
Ahol előírás a pogácsa biztosítása, ott 3 db/fő mennyiségben kell ajánlattevőnek biztosítania, és számítania a pogácsát.
Ahol előírás a gyümölcs biztosítása, ott 2 db alma /fő mennyiségben kell ajánlattevőnek biztosítania, és számítania a gyümölcsöt.
„Helytörténeti kiadványok nyomdaköltsége-Fotókönyv A helyi identitást erősítő kiadványok elkészítése a község rövid történetéről.” elnevezésű rendezvény vonatkozásában szakemberekre az alábbiak szerint van szükség a teljesítéshez: grafikus: alkalmassági kritériumként bemutatott szakember 8 órában, szerkesztő: 16 órában, nyomdász: 8 órában. (fótókönyvenként)
Ajánlatkérő a rendezvények létszámát a Műszaki leírásban megfogalmazottakon túl pontosította a tervezett, 1 rendezvényre vonatkozó maximális létszámmal.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben