Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21540/2019
CPV Kód:55000000-0
Ajánlatkérő:Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Fertőszentmiklós, 9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Fertőszentmiklós Tagóvoda, 9444 Fertőszentmiklós, Malom u.1. Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola, 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 41-42. Gondozási Központ Fertőszentmiklós, 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2. Szociális ellátás esetében Fertőszentmiklós közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
Postai cím: Szent István utca 19.
Város/Község: Fertőszentmiklós
Postai irányítószám: 9444
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth Tibor
Telefon: +36 99544510
E-mail: fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu
Fax: +36 99544516
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www. fertoszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www. fertoszentmiklos.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Bajcsy-Zs. u. 28-32.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zvikli Zoltán
Telefon: +36 96520236
E-mail: info@nyugatmagyar.hu
Fax: +36 96328070
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Fertőszentmiklós, 9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi Ferenc u. 70. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Fertőszentmiklós Tagóvoda, 9444 Fertőszentmiklós, Malom u.1. Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola, 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 41-42. Gondozási Központ Fertőszentmiklós, 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2. Szociális ellátás esetében Fertőszentmiklós közigazgatási területe
NUTS-kód HU221
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/10/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Fertőszentmiklós, 9444 Fertőszentmiklós,
Rákóczi Ferenc u.70.:
- Bölcsőde: napi négyszeri étkezés, 11 adag/nap, 251 ellátási nap.
- Óvoda: napi háromszori étkezés, 37 adag/nap, 220 ellátási nap.
- Tagóvoda, 9444 Fertőszentmiklós, Malom u.1. napi háromszori étkezés, 57
adag/nap, 220 ellátási nap.
Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola, 9444 Fertőszentmiklós,
Szent István u.41-42.:
- Napi háromszori étkezés, 44 adag/nap, 183 ellátási nap.
- Ebéd, 108 adag/nap, 183 ellátási nap.
Gondozási Központ Fertőszentmiklós, 9444 Fertőszentmiklós, Ifjúság tér 2.:
- Bentlakók részére háromszori étkezés, 35 adag/nap, 365 ellátási nap.
- Szociális gondozottak részére ebéd, 52 adag/nap, 365 ellátási nap, igény
esetén házhoz szállítással.
Meghatározott mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges.
A nyertes ajánlattevő feladata:
Általános étkeztetés, úgy, hogy adott esetben diétás, tej érzékeny étkeztetést
biztosítani kell a nyertes ajánlattevőnek.
A nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat a központi
főzőkonyhában (címe:9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 41-42.) készíti
el, majd az ételeket saját szállítóeszközével,
saját edényzetében, saját költségén köteles a teljesítési helyekre szállítani,
illetve a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában tálalni.
Az intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett
https://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=3097/2019
4 / 9 2019.10.30. 16:43
kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások) biztosítani kell!
A tálalókonyhákban a szükséges konyhatechnológiai eszközöket, tálaló és
étkészleteket Megrendelő biztosítja, a szállító edényzetet Vállalkozó
biztosítja.
A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek pótlását a Megrendelő
biztosítja, kivéve, ahol a tálalás a nyertes ajánlattevő feladata.
Tálaló és étkészletek mosogatása nem a Vállalkozó feladata, kivéve, ahol a
tálalás a nyertes ajánlattevő feladata.
A szállító edényzet mosogatása minden esetben a Vállalkozó feladata.
A központi főzőkonyhai eszközök, berendezések beszerzése, karbantartása és
pótlása a nyertes ajánlattevő feladata, illetve azon tálalókonyhában, ahol a
tálalás a nyertes ajánlattevő feladata ott a tálaló és étkészletek és
tálalókonyhai eszközök pótlása is a nyertes ajánlattevő feladata.
Az ételmaradék elszállítása, illetve elszállíttatása a főzőkonyhán és minden
tálalókonyhán a Vállalkozó feladata.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55000000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 56045025 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2019/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Nettó ajánlati ár70
2. Vis maior konyha távolsága rendkívüli helyzet esetére a Központi Főzőkonyhától számítva (km)30
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16560 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/04 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22333 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/06 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A szerződés 8. Szerződés időtartama pontja 2020. január 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szerződés szerint:
8. Szerződés időtartama:
Felek ezen szerződést határozott időre kötik. Ezen szerződés 2016. január hó 1. napján lép hatályba és 2019. december hó 31. napjáig érvényes.
Módosított szerződés szerint:
8. Szerződés időtartama:
Felek ezen szerződést határozott időre kötik. Ezen szerződés 2016. január hó 1. napján lép hatályba, és 2022. december hó 31. napjáig hatályos.
2. A szerződés 3.1 pontja 2020. január 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szerződés szerint:
3.1. Díjtételek:
- Bölcsődések részére napi négyszeri étkezés biztosítása: 689,- nettó Ft/nap
- Óvodások részére napi háromszori étkezés biztosítása 697,- nettó Ft/nap
- Iskolások részére napi háromszori étkezés biztosítása 885,- nettó Ft/nap
- Iskolások részére ebéd készítése 501- nettó Ft/nap
- Bentlakásos időskorúak részére napi háromszori étkezés biztosítása 1441- nettó Ft/nap
- Szociális gondozottak részére ebéd készítése 606,- nettó Ft/nap
Módosított szerződés szerint:
3.1. Díjtételek:
- Bölcsődések részére napi négyszeri étkezés biztosítása: 758,- nettó Ft/nap
- Óvodások részére napi háromszori étkezés biztosítása 765,- nettó Ft/nap
- Iskolások részére napi háromszori étkezés biztosítása 974,- nettó Ft/nap
- Iskolások részére ebéd készítése 550- nettó Ft/nap
- Bentlakásos időskorúak részére napi háromszori étkezés biztosítása 1585- nettó Ft/nap
- Szociális gondozottak részére ebéd készítése 667,- nettó Ft/nap
3. A szerződés 11.9 pontja 2020. január 01-i hatállyal törlésre kerül:
Eredeti szerződés szerint:
11.9 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egyik fél részéről sem merül fel felmondás a szerződés teljesítésének folyamán, és a szerződés teljesítése során folyamatosan, kölcsönösen elégedettek a szerződésben foglaltak teljesítésével, jelen szerződést, annak lejáratakor 48 hónappal meghosszabbítják. A szerződés meghosszabbításáról, annak lejárta előtt 90 nappal egyeztetnek.
Módosított szerződés szerint:
11.9 -
IV.1.3) A módosítás indoka:
Szerződő felek az akkor hatályos Kbt. Harmadik rész, 121.§ (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás alkalmazásával lefolytatott közbeszerzési eljárás (az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2015/100. számában, KÉ16560/2015 számon került közzétételre) eredményeként, 2015. október 16-án vállalkozási szerződést kötöttek Megrendelő 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 41-42. sz. alatti központi főzőkonyhájának a HACCP rendszer előírásainak megfelelő üzemeltetése, Fertőszentmiklós Város közigazgatási területén közétkeztetési szolgáltatás nyújtása tárgyban.
1. Az eljárást megindító felhívás II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk pontjában Ajánlatkérő rögzítette, hogy a szerződés meghosszabbítható, a lehetséges meghosszabbítások száma 1, a további szerződések tervezett ütemezése 48 hónap, a szerződés megkötésétől számítva.
A felhívás alapján szerződő felek a fenti szerződés 11.9. pontjában rögzítették, hogy: „Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egyik fél részéről sem merül fel felmondás a szerződés teljesítésének folyamán, és a szerződés teljesítése során folyamatosan, kölcsönösen elégedettek a szerződésben foglaltak teljesítésével, jelen szerződést, annak lejáratakor 48 hónappal meghosszabbítják. A szerződés meghosszabbításáról, annak lejárta előtt 90 nappal egyeztetnek.”
Szerződő felek a szerződésben rögzített egyeztetést elvégezték és tekintettel arra, hogy a szerződés meghosszabbításának feltételei fennállnak, a szerződést - figyelembe véve a hatályos Kbt. előírásait - 2022. december 31-ig meghosszabbítják.
2. Vállalkozó, élve a fenti vállalkozási szerződés 3.4. pontjában biztosított lehetőséggel - az élelmiszerek, üzemanyagok, szolgáltatások inflációjára és a minimálbér kötelező emelésére tekintettel, a minőség és mennyiség megőrzése céljából - kérelmezte a díjak korrekcióját. Megrendelő saját szabályai szerint eljárva a korrekciós kérelmet elfogadta.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/10/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a módosítással egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/11/04 (év/hó/nap)