Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21541/2019
CPV Kód:45112700-2
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Debrecen, Sestakert városrész Hrsz.: 21844/14; 21819/26; 21592/6; 21451/1; 21451/2; 21159; 21148; 21197; 21875; 21819/25; 21645; 21700/1; 21457/100
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sestakert környezeti megújítása 2. eljárás
Hivatkozási szám: EKR001054592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sestakert környezeti megújítása 2. eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45112711-2
45236110-4
45236210-5
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Sestakert városrész
Hrsz.: 21844/14; 21819/26; 21592/6; 21451/1; 21451/2; 21159; 21148; 21197; 21875; 21819/25; 21645; 21700/1; 21457/100
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Sestakert városrész fejlesztési területén az alábbi beruházási feladatok valósulnának meg:
A zöldterületi rekonstrukcióba bevont fejlesztési területek nagysága: 52 914 m2.
A fejlesztés során várhatóan 105 db fa, 1 390 db évelő 2 156 db cserje ültetése és 5 050 m2 fűfelület felújítása valósul meg. 3 db játszótér, valamint 1 sportpálya felújítására kerül sor. Parki berendezések között szerepel új padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók telepítése. Emellett 2-t helyszínen öntözőrendszer, valamint egy ivókút telepítése is megtörténik. A terület közbiztonságának figyelését 2-t helyszínen 8 db kamera fogja végezni.
A fejlesztés célja Debrecen Sestakert városrészhez kapcsolódó akcióterület környezettudatos, család- és klímabarát megújítása.
A projekt keretében olyan infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely javítja az sestakerti akcióterület általános környezeti állapotát, a közbiztonságot, valamint magántőke bevonásával hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, így a városrész lakosságának megtartásához, életkörülményeinek javításához.
Önállóan támogatható tevékenységként valósul meg a „Zöld város kialakítása” című pályázat „A” főtevékenységhez kapcsolódóan a zöldfelületek rekonstrukciója, fák gallyazása, cserjeirtás és gyomtalanítás, aljnövényzet frissítése, fásítás és füvesítés, az aktív rekreációs zöldterületek fejlesztése, játszóterek, sportpályák, ivókutak szükség szerinti felújítása, kondiparkok létesítése, utcabútorok cseréje, felújítása, sétautak, járdák nyomvonal-rekonstrukciója, kerékpártárolók, illetve a közvilágítási rendszer szükség szerinti megújítása. A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak továbbá nagy felbontású, extrém fény- és környezeti körülmények között is működő, képfeldolgozó intelligenciával ellátott közbiztonsági kamerák, melyekkel jelentősen visszaszoríthatók és megelőzhetők a bűnesetek.
A fejlesztések által a település környezeti állapota is javul.
A zöld felületek, a közösségi terek, a játszóterek, a sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas területek fejlesztésre szorulnak. A tereken levő eszközök elavultak, a gyalogos úthálózat javításra szorul. A felszíni parkolás lehetősége csekély.
A megújított zöldterületek, parkok, játszóterek minden szempontból környezettudatos koncepcióra épülnek, alkalmasak minden korosztály számára szabadidejük minőségi eltöltéséhez. Szükség van a környezettudatos szemlélet és a jó gyakorlatok kialakítására és erősítésére.
A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak nagy felbontású, képfeldolgozó intelligenciával ellátott rendszerbe foglalt közbiztonsági kamerák, melyekkel visszaszoríthatók és megelőzhetők a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények, bűnesetek.
A projekt tartalmaz még olyan, alacsony költséggel megvalósítható okos és innovatív megoldásokat, melyek szolgálják a város fenntartható fejlődését, a lakosok energiatudatosságát, a közlekedés biztonságát. A fejlesztések megfelelnek minden, a felhívásban előírt műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos előírásnak, tartalmi értékelési szempontnak, a felhívás céljainak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04943 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sestakert környezeti megújítása 2. eljárás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993280
Postai cím: Csillag Utca 53. fsz/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
E-mail: bau96@t-online.hu
Telefon: +36 52451053
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52451053
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 163064312
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45112711-2
45236110-4
45236210-5
77310000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Sestakert városrész
Hrsz.: 21844/14; 21819/26; 21592/6; 21451/1; 21451/2; 21159; 21148; 21197; 21875; 21819/25; 21645; 21700/1; 21457/100
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Sestakert városrész fejlesztési területén az alábbi beruházási feladatok valósulnának meg:
A zöldterületi rekonstrukcióba bevont fejlesztési területek nagysága: 52 914 m2.
A fejlesztés során várhatóan 105 db fa, 1 390 db évelő 2 156 db cserje ültetése és 5 050 m2 fűfelület felújítása valósul meg. 3 db játszótér, valamint 1 sportpálya felújítására kerül sor. Parki berendezések között szerepel új padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók telepítése. Emellett 2-t helyszínen öntözőrendszer, valamint egy ivókút telepítése is megtörténik. A terület közbiztonságának figyelését 2-t helyszínen 8 db kamera fogja végezni.
A fejlesztés célja Debrecen Sestakert városrészhez kapcsolódó akcióterület környezettudatos, család- és klímabarát megújítása.
A projekt keretében olyan infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely javítja az sestakerti akcióterület általános környezeti állapotát, a közbiztonságot, valamint magántőke bevonásával hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, így a városrész lakosságának megtartásához, életkörülményeinek javításához.
Önállóan támogatható tevékenységként valósul meg a „Zöld város kialakítása” című pályázat „A” főtevékenységhez kapcsolódóan a zöldfelületek rekonstrukciója, fák gallyazása, cserjeirtás és gyomtalanítás, aljnövényzet frissítése, fásítás és füvesítés, az aktív rekreációs zöldterületek fejlesztése, játszóterek, sportpályák, ivókutak szükség szerinti felújítása, kondiparkok létesítése, utcabútorok cseréje, felújítása, sétautak, járdák nyomvonal-rekonstrukciója, kerékpártárolók, illetve a közvilágítási rendszer szükség szerinti megújítása. A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak továbbá nagy felbontású, extrém fény- és környezeti körülmények között is működő, képfeldolgozó intelligenciával ellátott közbiztonsági kamerák, melyekkel jelentősen visszaszoríthatók és megelőzhetők a bűnesetek.
A fejlesztések által a település környezeti állapota is javul.
A zöld felületek, a közösségi terek, a játszóterek, a sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas területek fejlesztésre szorulnak. A tereken levő eszközök elavultak, a gyalogos úthálózat javításra szorul. A felszíni parkolás lehetősége csekély.
A megújított zöldterületek, parkok, játszóterek minden szempontból környezettudatos koncepcióra épülnek, alkalmasak minden korosztály számára szabadidejük minőségi eltöltéséhez. Szükség van a környezettudatos szemlélet és a jó gyakorlatok kialakítására és erősítésére.
A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak nagy felbontású, képfeldolgozó intelligenciával ellátott rendszerbe foglalt közbiztonsági kamerák, melyekkel visszaszoríthatók és megelőzhetők a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények, bűnesetek.
A projekt tartalmaz még olyan, alacsony költséggel megvalósítható okos és innovatív megoldásokat, melyek szolgálják a város fenntartható fejlődését, a lakosok energiatudatosságát, a közlekedés biztonságát. A fejlesztések megfelelnek minden, a felhívásban előírt műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos előírásnak, tartalmi értékelési szempontnak, a felhívás céljainak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 186148890
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993280
Postai cím: Csillag Utca 53. fsz/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
E-mail: bau96@t-online.hu
Telefon: +36 52451053
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52451053
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom (pótmegrendelés, tisztán elmaradó munka, termékcserével járó módosítások és pótmunkák), valamint a teljesítési határidő módosításra irányul, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
I. Pótmegrendelések: A közterület fenntartója részéről felmerült igények alapján megrendelő pótmegrendeléseket bocsátott a kivitelező részére, amelyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét és megalapozottságát. Így kerültek kiadásra a lent részletezett pótmegrendelések, melyek a közterület használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését is növelik.
P1 Térkő burkolattípus változás
P2 Kerti szegély típus változás
P4 Kerítés típus változás
P6 Kerti szegély gumiburkolat mellé
P8 Járdaszélesítés
P10 Betonlap burkolat
P11 Burkolattípus csere
P12 Járdaépítés
P14 Pihenők burkolatfelújítás
Jelen szerződésmódosítás I. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe.
II. Pótmunkák: A Kivitelező által benyújtott pótmunkákról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőre megvizsgálta és megállapította a szóban forgó pótmunkák elvégzésének műszaki szükségességét és a tételek előre nem láthatóságát.
P3 Burkolat alapozás rétegrend cseréje
P7 Kiegészítő fagallyazás és tuskóirtás
P9 Vízmérőakna áthelyezése
P13 Sportpálya alépítmény
Jelen szerződésmódosítás II. pontjában foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában előírtaknak, ugyanis a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis ezen körülmények a vállalkozási szerződés megkötését követően váltak nyilvánvalóvá.
III. Tisztán elmaradó munka
P5 Vakondháló
Az elmaradó munkatételek értékével Megrendelő csökkentette a Vállalkozó vállalkozói díját.
IV. Termékcserével járó módosítások (Műszaki szükségességből felmerülő termékkiváltások): Kivitelező a Poroszlay-Martonfalvy tömb, a Thomas Mann – Mikszáth tömb, és a Juhász Gyula tömb költségvetésének Szabadidő és Sportlétesítmények fejezetében kiírt alábbi tételektől eltérően más típusú utcabútorokat kíván elhelyezni, melyhez megrendelő hozzájárul. A kiváltásra kerülő tételekre vonatkozó alátámasztó dokumentációt a műszaki ellenőr megvizsgálta és megállapította, hogy az eredeti és a kiváltott termékek funkcionálisan egyenértékűek. A termékek kiváltásának műszaki indoka: az eredetileg beépíteni kívánt utcabútorokat a forgalmazó nem tudja időben leszállítani. Vállalkozó jelen szerződésmódosító okirat aláírásával kifejezetten lemond a költségvetés kimutatásban megjelölt nettó 57.537,-Ft többletigény Megrendelő felé történő érvényesítéséről.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege nettó 163.064.312,-Ft, amelynek a 15%-a 24.459.649,-Ft, a jelen módosítás eredményeképpen összesen nettó 23.084.578,-Ft-tal emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege.
VI. Kivitelező a tervezett járdák építését a kiírt rétegrend alkalmazásával építette, azonban a tavaszi jelentős mértékű esőzések miatt a már megépített szakaszokon a járdalapok elmozdultak, szétcsúsztak, melyre tekintettel Kivitelező talajmechanikai vizsgálat elkészítését kérte 2019. május 29-én és a tervező által eredetileg kiírt burkolati rétegrend 10+10 cm homokos kavics helyett 10 cm Ckt + 10 cm homokos kavics alapozó rétegek beépítésére tett javaslatot. Egyúttal akadályközléssel élt.
Az akadályoztatás miatt a Felek a vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidőt 2019. szeptember 28-ról, 2019. november 28-ra módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházás megkezdését megelőzően sem a vállalkozó, sem a Megrendelő részéről nem volt előre látható, hogy a tavaszi jelentős mértékű esőzések miatt a már megépített szakaszokon a járdalapok elmozdulnak, szétcsúsznak az eredeti műszaki tartalommal. Kizárólag a Vállalkozó által javasolt talajmechanikai vizsgálat alapján került alátámasztásra, hogy a vastagabb homokos kavics csereréteg helyett egy jobb stabilitást biztosító CkTu réteget vékony ágyazó réteggel beépíteni célszerűbb.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy a közterület felújítása, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag pótmegrendelések, pótmunkák és termékcserével járó módosítások váltak szükségessé, amelyek a közterület használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják, továbbá az elmaradó tételek szükségessége indokolatlanná vált.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 163064312 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 186148890 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben