Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21543/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Újtikos Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:4096 Újtikos, Fő u. 1-2. (Hrsz.: 188/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAFORMA Szolgáltató Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újtikos Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27866672
Postai cím: Arany János Utca 12
Város: Újtikos
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács József
Telefon: +36 52391960
E-mail: ujtikos@gmail.com
Fax: +36 52391960
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujtikos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az újtikosi Művelődési Ház rekonstrukciója 2
Hivatkozási szám: EKR000654632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az újtikosi Művelődési Ház rekonstrukciója 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4096 Újtikos, Fő u. 1-2. (Hrsz.: 188/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a Belügyminisztérium helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közöti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozata alapján az újtikosi Művelődési Ház rekonstrukciójának III. ütemére BMÖGF/601-2/2018. azonosító alatt támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az újtikosi Művelődési Ház rekonstrukciójának III. ütemével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása:
ÁLTALÁNOS ADATOK:
Telek terület : 1783 m2
Épület bruttó alapterülete : 278,055 m2
A beépítettség módja : szabadon álló
Beépítési százalék : 15,59 %
Építménymagassági érték : 6,00 m
A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁSSAL, AZ ÉPÜLET ALAPADATAIBAN – BRUTTÓ ALAPTERÜLET - NEMTÖRTÉNIK VÁLTOZÁS!
AZ ÉPÜLET ALAPADATAI:
Földszinti nettó alapterület : 244,54 m2
Félemeleti nettó alapterület : 11,85 m2
Tetőtér nettó alapterület : 247,63 m2
Összes nettó alapterület : 504,01m2
SZINTADATOK:
Kitűzési alappont : ± 0,00 járdaszint
Terepszint : - 0,10
Járda magasság : ± 0,00
Földszinti padlóvonal : + 0,35
Eresz magasság : + 5,66
A KIVITELEZÉS III/A ÜTEMEKÉNT A KÜLSŐ HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, FÖDÉM, AZAZ TETŐSÍK HŐSZIGETELÉSE, TETŐTÉRI ABLAK BEÉPÍTÉSE, HOMLOKZATI ABLAK CSERÉJE, ÚJ PADLÓBURKOLAT ELHELYEZÉSE, A TETŐTÉRBEN VAKOLÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS.
A FÖLDSZINTEN MOZGÁSKORLÁTOZOTT MOSDÓ KIALAKÍTÁSA, AZ ÉPÜLET MEGKÖZELÍTÉSÉNEK MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA RÁMPA MEGÉPÍTÉSE.
A FÖLDSZINTRŐL INDULÓ, AZ ÚJONNAN BEÉPÍTENDŐ TETŐTÉRBE VEZETŐ BELSŐ LÉPCSŐ (A FÖLDSZINTEN VASBETON, A TETŐTÉRBEN ACÉL SZERKEZETŰ LÉPCSŐ) KÉSZÜL A MEGLÉVŐ FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉM KIBONTÁSÁT KÖVETŐEN.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK RÉSZEKÉNT: A TETŐSZERKEZETRE 5 DB NAPELEM ELHELYEZÉSE, ÚJ LAPRADIÁTOROK ELHELYEZÉSE, ÚJ BIOMASSZA KAZÁN BEÉPÍTÉSE. A VILLÁMHÁRÍTÓ RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA VALÓSUL MEG.
MIVEL A TETŐTÉR TERVEZETT BEÉPÍTÉSÉVEL AZ ÉPÜLET MEGLÉVŐ NETTÓ ALAPTERÜLETE NEM NÖVEKSZIK, ÍGY NEM KELETKEZIK PARKOLÓ TÖBBLET SZÜKSÉGLET, EZÉRT az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. §. (2) bekezdése és 4. számú melléklete alapján ÚJ PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA NEM SZÜKSÉGELTETIK.
Opciók:
Karakterkorlátozás miatt az opciós tételeket külön melléklet, az „06Ajánlattételi felhívás melléklete - Opciós tételek.doc” dokumentum tartalmazza.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/12 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13314 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az újtikosi Művelődési Ház rekonstrukciója 2
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAFORMA Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75005315
Postai cím: József Attila Utca 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: info@laforma.hu
Telefon: +36 304440505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47691667
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
45443000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4096 Újtikos, Fő u. 1-2. (Hrsz.: 188/1)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a Belügyminisztérium helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közöti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozata alapján az újtikosi Művelődési Ház rekonstrukciójának III. ütemére BMÖGF/601-2/2018. azonosító alatt támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata az újtikosi Művelődési Ház rekonstrukciójának III. ütemével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása:
ÁLTALÁNOS ADATOK:
Telek terület : 1783 m2
Épület bruttó alapterülete : 278,055 m2
A beépítettség módja : szabadon álló
Beépítési százalék : 15,59 %
Építménymagassági érték : 6,00 m
A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁSSAL, AZ ÉPÜLET ALAPADATAIBAN – BRUTTÓ ALAPTERÜLET - NEMTÖRTÉNIK VÁLTOZÁS!
AZ ÉPÜLET ALAPADATAI:
Földszinti nettó alapterület : 244,54 m2
Félemeleti nettó alapterület : 11,85 m2
Tetőtér nettó alapterület : 247,63 m2
Összes nettó alapterület : 504,01m2
SZINTADATOK:
Kitűzési alappont : ± 0,00 járdaszint
Terepszint : - 0,10
Járda magasság : ± 0,00
Földszinti padlóvonal : + 0,35
Eresz magasság : + 5,66
A KIVITELEZÉS III/A ÜTEMEKÉNT A KÜLSŐ HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, FÖDÉM, AZAZ TETŐSÍK HŐSZIGETELÉSE, TETŐTÉRI ABLAK BEÉPÍTÉSE, HOMLOKZATI ABLAK CSERÉJE, ÚJ PADLÓBURKOLAT ELHELYEZÉSE, A TETŐTÉRBEN VAKOLÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS.
A FÖLDSZINTEN MOZGÁSKORLÁTOZOTT MOSDÓ KIALAKÍTÁSA, AZ ÉPÜLET MEGKÖZELÍTÉSÉNEK MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA RÁMPA MEGÉPÍTÉSE.
A FÖLDSZINTRŐL INDULÓ, AZ ÚJONNAN BEÉPÍTENDŐ TETŐTÉRBE VEZETŐ BELSŐ LÉPCSŐ (A FÖLDSZINTEN VASBETON, A TETŐTÉRBEN ACÉL SZERKEZETŰ LÉPCSŐ) KÉSZÜL A MEGLÉVŐ FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉM KIBONTÁSÁT KÖVETŐEN.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK RÉSZEKÉNT: A TETŐSZERKEZETRE 5 DB NAPELEM ELHELYEZÉSE, ÚJ LAPRADIÁTOROK ELHELYEZÉSE, ÚJ BIOMASSZA KAZÁN BEÉPÍTÉSE. A VILLÁMHÁRÍTÓ RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA VALÓSUL MEG.
MIVEL A TETŐTÉR TERVEZETT BEÉPÍTÉSÉVEL AZ ÉPÜLET MEGLÉVŐ NETTÓ ALAPTERÜLETE NEM NÖVEKSZIK, ÍGY NEM KELETKEZIK PARKOLÓ TÖBBLET SZÜKSÉGLET, EZÉRT az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. §. (2) bekezdése és 4. számú melléklete alapján ÚJ PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA NEM SZÜKSÉGELTETIK.
Opciók:
Karakterkorlátozás miatt az opciós tételeket külön melléklet, az „06Ajánlattételi felhívás melléklete - Opciós tételek.doc” dokumentum tartalmazza.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47691667
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAFORMA Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75005315
Postai cím: József Attila Utca 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: info@laforma.hu
Telefon: +36 304440505
Internetcím(ek): (URL) www.laforma.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a közöttük 2019. július 11. napján létrejött Vállalkozási szerződés II.5. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosították:
Eredeti tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2019. július 11. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: a szerződés hatályba lépésének napjától számított 3 hónap.
Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. (Ptk. 6:247 § (2) bek.)
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2019. július 11. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2019. december 15..
Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. (Ptk. 6:247 § (2) bek.)
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a földgáz kapacitásigény bejelentő lapot 2019. szeptember 05-én feladta, továbbá az E.ON Energiaszolgáltató részére a teljesítmény-változás igénybejelentést 2019. szeptember 12-én elküldte.
A beruházás határidőre történő befejezése érdekében Vállalkozó felvette a kapcsolatot a közműszolgáltatókkal, hogy az engedélyek/hozzájárulások minél hamarabb rendelkezésre álljanak. A kapcsolattartók telefonon történt tájékoztatása alapján a földgáz kapacitás igényre vonatkozó engedély az eljárási határidő miatt 60 napot vesz igénybe, míg az E.ON Energiaszolgáltató a teljesítmény-változásra vonatkozó hozzájárulását 80-90 napon belül adja ki.
Az engedélyek rendelkezésre állását követően a Vállalkozónak még 2 hétre van szüksége a befejező munkálatok elvégzéséhez, amelyek csak az engedélyek/hozzájárulások birtokában végezhetők el.
A fenti okok miatt a műszaki ellenőr is igazoltnak tartotta a teljesítési határidő meghosszabbítását 2019. december 15. napjára.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47691667 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47691667 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben