Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21545/2019
CPV Kód:42215200-8
Ajánlatkérő:Czakó Barbara Őstermelő
Teljesítés helye:4361 Nyírbogát Sport utca 19.,23.,27. HRSZ: 860,863,864/1,864/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Czakó Barbara Őstermelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25439865
Postai cím: Sport Utca 27
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czakó Barbara
Telefon: +36 703209970
E-mail: barbaraczako0705@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001420502019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001420502019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gombaház eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR001420502019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: VP5-4.1.3.4-16 “Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése” című projekt eszközbeszerzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Gombaház eszközbeszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4361 Nyírbogát Sport utca 19.,23.,27. HRSZ: 860,863,864/1,864/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő a VP5-4.1.3.4-16 “Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése” című projekt eszközbeszerzése keretében a következő eszközöket kívánja beszerzeni:
Egyedi táptalaj/szalma/daráló gép és koposztáló gépsor (Kisbálás szalma daráló/ befúvó rendszer)
0,5 m3 űrtartalmú kúp alakú tartály, mely képes befogadni egyszerre egy kis méretű szalmabálát. A daráló három késes, percenkénti 240-340 fordulatú, 2 kW teljesítményű villanymotorral ellátott szerkezet. A darált szalmát egy 1m3 űrtartalmú tölcsérbe termeli egy három oldalon zárt, 1,5 méter hosszú vályún keresztül. A tartály összeköttetésben van egy nagy teljesítményű ventillátorral, mely egy flexibilis csövön keresztül az őrleményt betölti egy 5m3-ös tartályba, melyben a csírátlanítás folyamata zajlik. 1 db
Egyedi táptalaj/szalma/daráló gép és koposztáló gépsor (Nagy körbálás szalma daráló/ befúvó rendszer)
Kúp alakú tartály, mely képes befogadni egy nagy méretű szalmabálát. A daráló három késes, percenkénti 240-340 fordulatú, 2 kW teljesítményű villanymotorral ellátott szerkezet. A darált szalmát egy 1m3 űrtartalmú tölcsérbe termeli egy három oldalon zárt, 1,5 méter hosszú vályún keresztül. A tartály összeköttetésben van egy nagy teljesítményű ventillátorral, mely egy flexibilis csövön keresztül az őrleményt betölti egy 5m3-ös tartályba, melyben a csírátlanítás folyamata zajlik. 1 db
Egyedi táptalaj/szalma/daráló gépre és koposztáló gépsor (Komposztáló gépsor kompletten)
A gépsor részei:
1.,Termő táptalaj előkészítő /szalma/
2., Csírátlanítás /idegen spórák, kisebb rovarok elpusztítása/
A tartály egy 1m átmérőjű, 1,6 méter hosszú fém tartály, mely egy téglatest alakú keretben helyezkedik el. A tartály mindkét végén légmentesen záródó 35 cm átmérőjű ajtót építünk be. A keret segítségével válik emelhetővé, illetve az ezen elhelyezendő görgök /rugó nyomásra/ biztosítják a megfelelő stabilitást, valamint teszik lehetővé a hő táguláskor is megfelelő üzemet. A tartályban hosszanti irányban két keverő lapát kerül beépítésre, melyek biztosítják a csírátlanított anyag kijutását a tartályból. A művelet során 120 fokos gőzt juttatunk a tartályba, és 20 percig forgatjuk. Ezen idő alatt a gőz bejuttatását 4-6 alkalommal megismételjük.
3.,Termő táptalaj visszahűtése
A csírátlanító tartály előtt egy 1m hosszú, 0,5 m széles felül nyitott vályút építünk, melynek az alján egy terményszállító csiga található. Ennek a fordulatszáma 180-200/perc. Ezen a területen egy hideg vizes párásítót építünk be, melynek vízhozama kicsi, de hűtési hatékonysága nagy. Ez a csiga egy következő, szintén felül nyitott tartályba viszi a már visszahűtött táptalaj anyagot.
4., Spórával injektált anyag bekeverése a táptalajba
A felül nyitott tartály mellett és fölött helyezzük el a tárcsás spóra adagolót, mely folyamatosan és egyenletesen adagolja a spórát a tartályba, ahonnan egy szintén felül nyitott 2m hosszú csiga viszi a zsáktöltőhöz. A szállítás közben is folyamatosan keverjük a spórát a táptalajba.
5., Termőzsák töltő
A termőzsákot egyenletesen 17-18 kg spórával töltött táptalajjal töltjük meg. A szüksége zsákméretnek megfelelő fém hengerbe szállítja a csiga az anyagot, melyre alulról felhúzzuk a zsákot. 1 db
Egyedi táptalaj/szalma/daráló gépre és komposztáló gépsor (Számítógépes vezérlése) 1 db
Gőzfejlesztő rendszer 1 db
Gőzteljesítmény: 250 kg/h
Hőteljesítmény: 164 kW
Gázfelhasználás: 18,2 m3/h
Helyigény: 151*81 cm
Gázcsatlakozási nyomás: 25-50 mbar
Megengedett gáznyomásingadozás: + - 5 mbar
Gőznyomás: 4-8 bar
biztonsági szelep: 10 bar
Hűtőkamra hűtéstechnológia szerelési munkák 1 db
• 1 db hűtőkamra mely 1 db 7 KW illetve 1db 5,3 KW-os hűtőegységgel szerelve.
• 1 db KW hűtőteljesítménnyel rendelkező Split hűtő egység
• 4 db 5,3 KW hűtő-fűtő teljesítménnyel rendelkező Split hűtő egység
Az 5 db 5,3 KW hűtő-fűtő egység Gree Ambor inverter GWH18YD-K6DNA1A szerelnénk fel. 7-16 celziusfokot tudják tartani, ami a gombatermesztéshez szükséges.
2db 7 KW inverter 7 KW GWH24YE-K6DNA1A szintén 7-16 celziusfokot tudják tartani.
Egyedi laskagomba termesztő polcrendszer
360 m2
A polcok szélessége egy méter, magassága négy méter, mely két méteres osztásokban kerül gyártásra annak érdekében, hogy szétszedett állapotban egyszerű legyen a tárolása, ezen túlmenően a beépítése is folyamatosan és egyszerűen történhessen. A gyártásnál a két méterenként elhelyezendő lábakat, és az őket összekötő fogakat /melyek a terhet viselik és a stabilitást biztosítják/ 60*40-e zártszelvényből kell gyártani. A lábak külső mérete egy méter. A köztük elhelyezkedő létra fogakra hasonlító összekötőket pedig úgy, hogy az alsó tartók az aljától egy méterre, a többi négy pedig ettől 75 centire kerüljön. A legyártott lábak minden egyes összekötőjére a láb külső szélétől számított 25 centire egy tíz cm hosszú, 50*50 zártszelvény darabot kell hegeszteni mindkét oldalra. /kivétel az első és utolsó láb, melynek csak egyik oldalára kell hegeszteni/ Ez fogja fogadni a 2 méter hosszú 40*40 zártszelvényt, amire a termő zsákok kerülnek.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen bruttó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.3.4-16
II.2.13) További információ Projekt azonosítója: 1824542756
Kódszáma:VP5-4.1.3.4-16
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001420502019/reszletek honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:folyt.1.
Egyedi laskagomba termesztő polcrendszer
480 m2
A polcok szélessége egy méter, magassága négy méter, mely két méteres osztásokban kerül gyártásra annak érdekében, hogy szétszedett állapotban egyszerű legyen a tárolása, ezen túlmenően a beépítése is folyamatosan és egyszerűen történhessen. A gyártásnál a két méterenként elhelyezendő lábakat, és az őket összekötő fogakat /melyek a terhet viselik és a stabilitást biztosítják/ 60*40-e zártszelvényből kell gyártani. A lábak külső mérete egy méter. A köztük elhelyezkedő létra fogakra hasonlító összekötőket pedig úgy, hogy az alsó tartók az aljától egy méterre, a többi négy pedig ettől 75 centire kerüljön. A legyártott lábak minden egyes összekötőjére a láb külső szélétől számított 25 centire egy tíz cm hosszú, 50*50 zártszelvény darabot kell hegeszteni mindkét oldalra. /kivétel az első és utolsó láb, melynek csak egyik oldalára kell hegeszteni/ Ez fogja fogadni a 2 méter hosszú 40*40 zártszelvényt, amire a termő zsákok kerülnek.
Egyedi laskagomba termesztő polcrendszer
720 m2
A polcok szélessége egy méter, magassága négy méter, mely két méteres osztásokban kerül gyártásra annak érdekében, hogy szétszedett állapotban egyszerű legyen a tárolása, ezen túlmenően a beépítése is folyamatosan és egyszerűen történhessen. A gyártásnál a két méterenként elhelyezendő lábakat, és az őket összekötő fogakat /melyek a terhet viselik és a stabilitást biztosítják/ 60*40-e zártszelvényből kell gyártani. A lábak külső mérete egy méter. A köztük elhelyezkedő létra fogakra hasonlító összekötőket pedig úgy, hogy az alsó tartók az aljától egy méterre, a többi négy pedig ettől 75 centire kerüljön. A legyártott lábak minden egyes összekötőjére a láb külső szélétől számított 25 centire egy tíz cm hosszú, 50*50 zártszelvény darabot kell hegeszteni mindkét oldalra. /kivétel az első és utolsó láb, melynek csak egyik oldalára kell hegeszteni/ Ez fogja fogadni a 2 méter hosszú 40*40 zártszelvényt, amire a termő zsákok kerülnek.
Egyedi laskagomba termesztő polcrendszer
650 m2
A polcok szélessége egy méter, magassága négy méter, mely két méteres osztásokban kerül gyártásra annak érdekében, hogy szétszedett állapotban egyszerű legyen a tárolása, ezen túlmenően a beépítése is folyamatosan és egyszerűen történhessen. A gyártásnál a két méterenként elhelyezendő lábakat, és az őket összekötő fogakat /melyek a terhet viselik és a stabilitást biztosítják/ 60*40-e zártszelvényből kell gyártani. A lábak külső mérete egy méter. A köztük elhelyezkedő létra fogakra hasonlító összekötőket pedig úgy, hogy az alsó tartók az aljától egy méterre, a többi négy pedig ettől 75 centire kerüljön. A legyártott lábak minden egyes összekötőjére a láb külső szélétől számított 25 centire egy tíz cm hosszú, 50*50 zártszelvény darabot kell hegeszteni mindkét oldalra. /kivétel az első és utolsó láb, melynek csak egyik oldalára kell hegeszteni/ Ez fogja fogadni a 2 méter hosszú 40*40 zártszelvényt, amire a termő zsákok kerülnek.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés díját.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.(EKR űrlap)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben
foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményeket.
VI.3.4) További információk:folyt1.
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül.
20. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
22. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
23.Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártáblázatok kitöltésével és benyújtásával teljesíti valamennyi előírt műszaki ismertetést, megajánlást, vállalást, meghatározást, így a műszaki ajánlatot ezen táblázatok kimerítik, ezen kívül tehát egyéb műszaki információt tartalmazó dokumentumok becsatolását AJÁNLATKÉRŐ NEM KÉRI! Ajánlatkérő a megajánlásokat tartalmazó ártáblázatokat szakmai ajánlatnak tekinti, melyben kérjük feltüntetni a konkrét gyártó és típusmegjelölést, valamint az elvárt műszaki specifikációnak való meg/meg nem felelést.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. E körben Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő nem tekinti nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának az ártáblázat bármelyik tétel mennyiségének, szövegének átírását, a tétel értékének „0”-val történő szerepeltetését, a tétel nem szerepeltetését vagy plusz tétel szerepeltetését - amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul, így ezen esetek az ajánlat érvénytelenségét vonják maga után!
24. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
25. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdés szerint ajánlatkérő számára az eszközök olyan áruk, amelyek csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felelnek meg, melyekben Ajánlatkérő eltérést nem enged és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
26. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tóthné dr. Asztalos Ágnes, lajstromszáma: 00206; A tárgyi közbeszerzési eljárás előkészítésében részt vett: Dr. Nyíri Edina
Karakterkorlát miatt folytatás a következő pontban:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményeket.
VI.3.4) További információk:folyt2.
27. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
28. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M.1.) alkalmassági követelmény.
29.A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, ugyanis a gombaházban lévő eszközök egy egységet képeznek, egy célt szolgálnak. Szerves része mindegyik gép, eszköz a termesztési folyamatnak. A termesztési fázisok, amelyeket ezekkel az eszközökkel, gépekkel lehet megvalósítani, a termesztési sorba be vannak illesztve, egymást követő folyamatok, minden termelési fázis az előzőre épül. Részegységekre nem tagolható, az egész termelési folyamatot egy egységként kell kezelni, ezért gazdaságilag és garanciális szempontok alapján ésszerűtlen lenne több különböző gazdasági szereplővel szerződést kötni.
Ezen adásvételi szerződés több gazdasági szereplővel történő megkötése az eszközök leszállításában és azok összeállításában, összeszerelésében mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné.
Mindemellett kiemelendő, hogy a különböző gazdasági szereplők különböző eszközeit egy helyszínre történő leszállítása esetén a párhuzamosságok (mint pl. a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimumkövetelményt Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szállításainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a szállítás mennyiségét (db), a teljesítés kezdő és véghatáridejét (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a referenciát adó személy neve, telefonszáma, a szállítás tárgyának pontos megjelölését, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 1 db kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és/vagy berendezések tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő kertészeti tevékenység alatt a következőket érti:
• zöldség és gyümölcstermesztés;
• növényi szaporítóanyag termesztés;
• erdészeti szaporítóanyag előállítás;
• fűszer, aroma és gyógynövény termesztés;
• dísznövény, díszfatermesztés;
• gomba, burgonyafélék termesztése;
• faiskolai termesztés.
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés teljes nettó értékének 1%-a /késedelmes naptári nap késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximum késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali hatályú felmondás vagy elállás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát. Ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd felajánlatkérő, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbért ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 25%-a.
Az ajánlatkérő felmondási jogát a nyertes ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás az Eladó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
A kötbér esedékessé válik, amikor az ajánlatkérő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
Jótállás: 12 hónap. A jótállás időtartama valamennyi termék sikeres és hiánymentes átadás-átvételének napja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beruházást a VP5-4.1.3.4-16 “Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése” című 1824542756 azonosítójú projekt eszközbeszerzése uniós forrásból finanszírozza, utófinanszírozással.
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 60%-a.
Ajánlatkérő 20% előleget biztosít.
A teljesítés során 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
Az 1. részszámla benyújtására a szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés,
a 2. részszámla benyújtására a szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés, esetén nyújtható be.
A végszámlát a berendezések 100%-ának összeszerelését, telepítését, a magyar nyelvű kezelési, karbantartási, és használati utasítások, szervizkönyvek Ajánlatkérő képviselője részére történő hiánytalan átadását követően, az Ajánlatkérő által történő elfogadást (berendezések műszaki átadás-átvétele) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani.
Az előleg teljes összege az 1. részszámlában kerül elszámolásra.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. A teljesítésére irányadóak még a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak. Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (11) bekezdés alapján a Ptk.6:155.§ (1) bekezdés szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 41/B § (1)-(2) bekezdése Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás árubeszerzésre irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges.(EKR űrlap)
7. A Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges