Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21546/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Görögkatolikus Parókia
Teljesítés helye:4029 Debrecen, Attila tér 5. sz., hrsz.: 6383
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Görögkatolikus Parókia
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18722512
Postai cím: Szent Anna Utca 53
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Számadó Krisztina
Telefon: +36 305257729
E-mail: szamado03@gmail.com
Fax: +36 52532518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://debrecen.gorogkatolikus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Turisztikai látogatóközpont építése”
Hivatkozási szám: EKR000115812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Turisztikai látogatóközpont építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45262500-6
45321000-3
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4029 Debrecen, Attila tér 5. sz., hrsz.: 6383
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4029 Debrecen, Attila tér 5. szám alatti (hrsz.: 6383), 361,66 m2 bruttó alapterületen megvalósításra kerülő látogatóközpont építési munkái, a „hit és kultúra” jegyében kiállító-, és rendezvénytérként funkcionálna a görögkatolikus egyház szándékai szerint. (építési beruházás, új épület építése)
A földszinten turisztikai kiállítótér kerül kialakításra, ami az épület központi helyisége. A földszint további helyiségei a központot kiszolgáló adminisztratív helyiségek és szociális blokkok. Az emeleten a gépészet mellett egy osztatlan nagyobb területen a kiállítások előkészítése, dekorációk készítése történne.
A projekt keretében egy új turisztikai központ fog megvalósulni.
Jelenleg a Debrecen, Attila tér 5. sz., hrsz.: 6383. ingatlanon nincs építmény, a telek vízszintesnek tekinthető. Az építés megkezdése előtt az építési területről 20 cm-es vastagságban a humuszt le kell takarítani, és azt elszállítani.
Az alapozás: kútalapozás készül statikai kiviteli tervek alapján.
Az épület Porotherm 30 falazattal készül 30 cm vastagságban, 10 (12) cm vastag Porotherm válaszfalakkal.
Vegyesen készülnek helyszíni vasbeton áthidalók, illetve előregyártott Porotherm áthidalások főfalban elhelyezett nyílások fölé.
Az épület körüli járda fagyálló térkőburkolattal készül kavicságyazaton a megadott rétegrend szerint 95%-os tömörítés mellett.
A talajvíz és talajnedvesség nedvesség elleni szigetelés megoldására a falak és a szigetelésvédő betonok alatt egyrétegű, vastag bitumenes szigetelőlemez kerül elhelyezésre, teljes felületen bitumenbe ragasztva.
A tetőszerkezet kontyolt nyeregtetős kialakítású álló és dőlt székes fedélszerkezettel készül metszetek szerinti kialakításban. A központi tér felett látszó fedélszék készül.
Az épületben laminált parketta burkolat illetve kerámia burkolat készül.
A külső nyílászárók fából készülnek, a magas épületenergetikai elvárásoknak megfelelve hőszigetelő üvegezéssel. Ajtók: A belső ajtók típusa: MDF tömör kivitelben.
Külső vakolat nemesvakolat 0,2 cm vastagságban. Az utcafronti homlokzaton átszellőztetett téglaburkolat készül, egyéb téglával jelölt helyen téglalapka burkolat.
A belső falfelületek a 2 rtg. diszperzit falfestéssel készülnek.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09053 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Turisztikai látogatóközpont építése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 139789033
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45262500-6
45321000-3
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4029 Debrecen, Attila tér 5. sz., hrsz.: 6383
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4029 Debrecen, Attila tér 5. szám alatti (hrsz.: 6383), 361,66 m2 bruttó alapterületen megvalósításra kerülő látogatóközpont építési munkái, a „hit és kultúra” jegyében kiállító-, és rendezvénytérként funkcionálna a görögkatolikus egyház szándékai szerint. (építési beruházás, új épület építése)
A földszinten turisztikai kiállítótér kerül kialakításra, ami az épület központi helyisége. A földszint további helyiségei a központot kiszolgáló adminisztratív helyiségek és szociális blokkok. Az emeleten a gépészet mellett egy osztatlan nagyobb területen a kiállítások előkészítése, dekorációk készítése történne.
A projekt keretében egy új turisztikai központ fog megvalósulni.
Jelenleg a Debrecen, Attila tér 5. sz., hrsz.: 6383. ingatlanon nincs építmény, a telek vízszintesnek tekinthető. Az építés megkezdése előtt az építési területről 20 cm-es vastagságban a humuszt le kell takarítani, és azt elszállítani.
Az alapozás: kútalapozás készül statikai kiviteli tervek alapján.
Az épület Porotherm 30 falazattal készül 30 cm vastagságban, 10 (12) cm vastag Porotherm válaszfalakkal.
Vegyesen készülnek helyszíni vasbeton áthidalók, illetve előregyártott Porotherm áthidalások főfalban elhelyezett nyílások fölé.
Az épület körüli járda fagyálló térkőburkolattal készül kavicságyazaton a megadott rétegrend szerint 95%-os tömörítés mellett.
A talajvíz és talajnedvesség nedvesség elleni szigetelés megoldására a falak és a szigetelésvédő betonok alatt egyrétegű, vastag bitumenes szigetelőlemez kerül elhelyezésre, teljes felületen bitumenbe ragasztva.
A tetőszerkezet kontyolt nyeregtetős kialakítású álló és dőlt székes fedélszerkezettel készül metszetek szerinti kialakításban. A központi tér felett látszó fedélszék készül.
Az épületben laminált parketta burkolat illetve kerámia burkolat készül.
A külső nyílászárók fából készülnek, a magas épületenergetikai elvárásoknak megfelelve hőszigetelő üvegezéssel. Ajtók: A belső ajtók típusa: MDF tömör kivitelben.
Külső vakolat nemesvakolat 0,2 cm vastagságban. Az utcafronti homlokzaton átszellőztetett téglaburkolat készül, egyéb téglával jelölt helyen téglalapka burkolat.
A belső falfelületek a 2 rtg. diszperzit falfestéssel készülnek.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 139789033
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozói díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:
A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 139.789.033 .- Ft
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik.
A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozói díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2) A vállalkozói díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:
A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 139.789.033 .- Ft
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, azonban Ajánlatkérő mivel nem alanya az áfának, ezért az egyenes adózás hatálya alá tartozik.
A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozói díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az aláírt vállalkozási szerződés 2. pontjában (A vállalkozói díj összege) adminisztrációs hiba miatt tévesen került rögzítésre az adózás formája, mely hiba jelen szerződésmódosítás keretében javításra került, tekintettel arra, hogy Megrendelő nem áfaalany.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 139789033 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 139789033 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben