Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21552/2019
CPV Kód:45213141-3
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vásárcsarnok felújításának építési munkái II.
Hivatkozási szám: EKR000762672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213141-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szombathelyi Vásárcsarnok felújításának építés munkái vállalkozási szerződés keretében (TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 azonosító számú, „Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása” című projekt).
A felújítandó vásárcsarnok az 1970-es évek elején épült. Két fő épületegyüttesből áll. A Hunyadi út felőli épületrész részben kétszintes, fejépület részből és egyszintes, két szint magas légterű, előregyártott, vasbeton vázas csarnokrészből áll, míg a hátsó épület egyszintes, előregyártott, vasbetonvázas csarnok szerkezetű. A két különálló épület a közéjük épülő új épülettel bővül, az épületegyüttes északi homlokzata mentén kialakításra kerülő árusítóterek fölé acél szerkezetű előtetők épülnek.
Az átalakítás célja az épület nyitottabbá tétele, a rugalmas több féle nyitvatartási, árusítási lehetőségek biztosítása, amivel együtt jár az épület adottságai szerinti energetikai, épületgépészeti, és elektromos felújítása is.
I. Csarnok-pince + kétszintes épületrész
A földszinten nagy bolt, és kiszolgáló területeinek helyére kerül a főbejárat hosszú nyitva tartású egységekkel:
A délutáni időszakban is működtethető árusító rész, kávézó, újságos, pecsenyesütő, pék-tejtermék árusítás, kiszolgáló egységeivel. Az utcafronton kap helyet a természetes megvilágítással így ellátható, a betekintési lehetőség miatt egyfajta reklámként is szolgáló gombavizsgáló helyiség is.
Megmarad a két teherlift a feltöltési lehetőségek biztosítására. A déli oldalra kerülnek a kiszolgáló funkciók.
Az üzletek kiszolgálása a forgalomtól elkülönítve, feltöltő folyosóról biztosítható.
Az emeleten a két új lépcsőházból megközelíthető nagyobb (az utólagosan beépített födém elbontásával felülről megvilágított) üzlet, valamint kisebb elárusító egységek kerülnek kialakításra.
Az irodaszárny és kiszolgáló helyiségei átkerülnek az épület déli oldalára.
A pinceszinten bérelhető raktárak kapnak helyet, teherliftes kiszolgálással.
II. Vásárcsarnok épületrész
Az elárusítóhelyek átrendezésével lehetőség nyílik arra, hogy a déli oldalra kerülő nagyobb üzletek kiszolgálása feltöltő udvarokon, és ahhoz kapcsolódó feltöltő folyosókon keresztül megvalósulhasson, így nem az épület homlokzata előtti téren történik az áruk és a szemét kezelése, hanem a közönségforgalomtól elzárt módon.
A fő közlekedési tengely átkerül a csarnok északi oldalára, nagy üvegfelületekkel, bejáratokkal a parkoló felé, az előtetős külső „fórum” irányába.
Az asztalos árusítás térben eltolva, változatlan elrendezésben működik tovább. A vízvételi lehetőség biztosított.
III. Csarnok, összeépítés, előtetők területe:
A két épület közötti részt az északi oldalhoz kapcsolódó előtetőrendszer részeként lefedésre kerül, részben nyitott, részben zárt területeket kialakítva.
Az összeépítés északi része zárt átközlekedést biztosít a csarnokok között, itt kialakul egy nagyobb méretű üzlet kialakításának lehetősége (testvérvárosok boltja), kiszolgáló raktárral, szociális helyiségekkel.
A déli rész fedett nyitott feltöltő udvarként szerepel mind a két csarnok irányába működve. Ide kerülnek a szemétkezelés eszközei és elkülönített tároló helyiségei is.
A hátsó csarnok a felújítás után változatlan funkciókkal működhet tovább.
Az épület északi oldala a funkcionális átrendezés után lehetőséget nyújt az új bejáratok, üvegezett bevilágító felületek kialakítására, előtető rendszer telepítésére.
Megvalósul az épület közvetlen környezete mellett, a parkoló igény növekedésből származó többletparkolók kialakítása a kapcsolódó 6615/29 hrsz-ú közlekedési területen.
A Vásárcsarnok (belső) alapterülete összesen: 6209,16 m2, amelyből a fedett, nyitott terek: 1016,32 m2.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16118 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja.
Az ajánlati felhívás módosítása kizárólag az ajánlattételi határidőt és a bontás időpontját érinti.
A módosítás részeként az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésekben foglaltakra is figyelemmel, a tervező módosította a műszaki dokumentumokat, melynek során egységes szerkezetben újra összeállításra került az utas tervdokumentáció (az eredetileg átadott műszaki dokumentáció 10_útterv módosítása) és a hozzá tartozó költségvetés is (2 excel táblázatban).
A módosítás részeként az Ajánlatkérő a Javított út terv - ktgvt.zip fájlt rendelkezésére bocsátja.
Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül.
A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok egyebekben változatlanok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben