Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21560/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely MJV kerékpárosbarát fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000602482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 azonosító számú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című projekt keretében kerékpárforgalmi létesítmények kijelölése, építése, közlekedési csomópontok átalakítása és kialakítása a kiviteli tervek szerint vállalkozási szerződés keretében.
1. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
- Nárai Külső úton (a Brenner körúttól a Király sporttelepig) kerékpáros nyom kijelölése és elválasztott gyalog- és kerékpárút építése; (10599; 10600; 5218/6 hrsz.)
- Brenner krt. – Nárai u. csomópont, kereszteződés (4987; 4994; 4997; 5038; 5218/4; 5218/5; 5218/6; 5218/7; 5218/8; 5218/9; 5343 hrsz.) átépítése körforgalmú csomóponttá, illetve a csomópont közvilágításának, az út víztelenítésének kialakítása;
- „Jókai park – Bartók Béla körút” nevű kerékpárútszakasz kialakítása: Szigligeti E. u - Nárai - Brenner körforgalom között egyoldali kerékpársáv festése, Kálvária u - Gagarin u között a Jókai parkban egyoldali egyirányú kerékpárút építése, Gagarin-Szűrcsapó között kétoldali kerékpársáv festése (3606, 3676, 4663, 5435, 4725, 4997, 4718, 4686, 5343, 4997; 4741/4 hrsz.)
- Rohonci út - Bartók Béla krt. csomópont, kereszteződés fejlesztése (3518/1; 3191; 3606 hrsz)
2. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
- Sugár úton (a Horváth B. krt. és a Metró körforgalom közötti szakaszon) kerékpáros nyom kijelölés, (1246, 1291, 1293, 1529/1, 1529/2, 1553, 2263/1,2480, 2620/2, 2620/3. 1242, 1244/2, 1838/7 hrsz.)
- a Metró körforgalom és a Söptei úti körforgalom közötti szakaszon kétirányú gyalog és kerékpárút kiépítése (1638/7, 1685/1, 1692/3, 1692/4, 1695/27, 1695/28, 1695/29, 1705/84, 2008/2, 2009/1, 2009/10, 2009/2, 094/1, 094/2, 090, 089/1 019/8, 019/5 hrsz.)
3. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
- a Rohonci út északi oldalán a „Spar” bejárat és a Bem József utca között elválasztott gyalog, kétirányú kerékpárút és nyomsáv kijelölése (2808/13; 3518/1; 2804/21; 2804/22; 2807 hrsz.)
- Szent Márton utcában a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig kerékpáros nyom kijelölés és kerékpárút építés (6611/1; 6612; 6673; 6554/2; 8260; 6259/2 hrsz.)
- Jáki u. kétirányú kerékpárút építése elválasztott gyalogjárdával ((4997; 10294/2. hrsz.)
4. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
Vépi úton a Sági út és a Vásártér u. között kétirányú kerékpárút és kapcsolódó járda építés (7943; 7929/1; 7845/4; 7854/2; 7930; 7844/3 hrsz.)
- Régi Bucsui út (Dolgozók útja – Bucsui út között) meglévő aszfaltburkolaton kerékpárút kijelölése (I. szakasz) (01047, 0994 hrsz.), Szombathely – Sé településeket összekötő kerékpárút, amely a Régi Bucsui út folytatásaként vezet Sé irányában (II. szakasz), és a 87133 j. országos közút mellett kerékpárút építés (III. szakasz) (0993/26, 0993/2 hrsz)
5. RÉSZAJÁNLATI KÖR:
Szent Imre herceg utcában (a Muskátli u. - Rumi Rajki u. közötti szakaszon) elválasztott gyalog- és kerékpárút építés (770/4; 770/2 hrsz). A Paragvári utcában (a Rumi Rajki u.-Váci M. u. közötti szakaszon) járda és kerékpárút építése (770/2; 2757/1; 770/5; 2757/2; 2757/3; 2759/50; 764/3; 768; 766/1 hrsz.)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15806 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/11/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat is módosítja.
Az ajánlati felhívás módosítása kizárólag az ajánlattételi határidőt és a bontás időpontját érinti.
A módosítás részeként az Ajánlatkérő a Szombathely__Szent_Imre - árazatlan_jav2.xls és a Szt Imre herceg_kiegeszito_muszaki_leiras_csapadék.pdf fájlokat az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja.
Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül.
A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok egyebekben változatlanok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben