Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21562/2019
CPV Kód:45112000-5
Ajánlatkérő:Écs Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Écs, 2320. hrsz. Kereszthorog utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Écs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18369544
Postai cím: Fő Út 94
Város: Écs
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Poór Diána
Telefon: +36 306966824
E-mail: mm.kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Écs, 2320 hrsz. (Kereszthorog u.) partfal 2. ütem
Hivatkozási szám: EKR001131952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Écs, 2320. hrsz. (Kereszthorog u.) partfal 2. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Écs, 2320. hrsz. Kereszthorog utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A geodéziai felmérések és talajmechanikai feltárások alapján az út mellett 108 m hosszban 3,0-4,0 m magassággal, 1,00 m széles vb. alaplemezzel létesül egy talajhorgonyokkal stabilizált vasbeton szögtámfal. A felmenő szerkezet ZSE-40 zsalukő
elemes C30/37-XC2-16-F3 monolit vb. szerkezetA támfalat kavics hátszivárgó és vízkivezető csősor vízteleníti. A fedlap folyóka -szelvénnyel épül, az követi a partél magassági vonalvezetését. Víztelenítés négy helyen elhelyezett ejtőcsövön át az alsó
vápás útra történhet. Az alaplemez feletti területet 10%-ot kifele (vápás út felé) lejtetve kell kialakítani.
A fedlap felett 2,5-3,5 m magas, 1:1 hajlású rézsűvel kell a partéli szakadásokat lerézsűzni. A támfal mögötti kiomlások visszatöltése 50 kg/m3 cementtel stabilizált helyi anyaggal történhet. A rézsűvédelmet humuszterítés, füvesítés és kókusz rostmatrac mechanikai védelem biztosítja. Enélkül a rézsűn sárfolyások keletkeznének a fű megerősödéséig. A falat két sorban sakktábla- eltolással 3,0 m-enként ferde szögben befúrt injektált ( hagymásított) talajhorgonyok rögzítik a mértékadó csúszólap mögötti stabil talajösszletbe. A vasbeton támfala taz EUROCODE-7 szabvány szeri nt méreteztük ,a partfalon
lecsúszni kívánó földék nyomására, melyet a támfal vesz fel . A körömvonali előre- hátra talpaló és horgonyokkal rögzített szögtámfal szerkezet . A támfal vasbeton keresztmetszeteit is ellenőriztük, az megfelel a földék -nyomásból és a feszítő
horgonyerőből származó igénybevételekre. A támfal alaplemezére ható kedvező passzív földnyomást leredukáltuk. A hátfal - súrlódást a biztonság javára elhanyagoltuk.
Az alap alatt 20 cm homokos kavics talajcserét terveztünk az elcsúszás elleni biztonság növelése érdekében, illetve az alap alatti homok talajt elő kell tömöríteni az ágyazat elkészítése előtt. A szerkezetet nem a végtelen féltér aktív földnyomására-, hanem a fal mögött meglazuló földék ferde sík csúszólapja mentén kimetsző földék - nyomásra méreteztük. A feltöltésben és a homokban kohéziót nem lehet figyelembe venni . A szerkezetre közúti teher nem hat.
A tervezett szerkezetek a fenti paraméterekkel billenésre, talajtörésre és elcsúszásra egyaránt megfelelnek.
A támfal alapja 1,00 m széles, 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-CEM I - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 20 cm zúzottkő ágyazat létesül. A zúzottkő ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az alap alatti lazább homok összletet Trρ=
95%-ra elő kell tömöríteni. Alapozási sík: 156,00-165,00 m.Bf. Az alaplemezt a termett-, elő- tömörített homok talajra kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az út magassági vonalvezetésére (lejtésére). Az alapozási sík a fagyhatár és a kemény homok réteg helyzetének figyelembe vételével kivitelezéskor kisebb mértékben módosítható, igazodva a tömör homoktalaj mélységi helyzetéhez.
A munkagödröt alapozáskor hegy- oldalon a partél lerézsűzését követően a pergések ellen 200 g/m2 -es geootextíliával kell fedni. Az alapot a terep lejtéshez igazodva le kell lépcsőzni. A lépcső homloksík eltolása 1,00 m. Dilatáció 30 m-enként szükséges, dilatációnál az alaplépcső homloksík eltolás nélkül alakítható ki ( ha oda esik).
A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve kisebb enyhe törésekkel, közel egyenes alaprajzzal készül, 108 m hosszban, alsó végén a Pénzes- horog közútja mellett befordítva. A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 3,0-4,0 m , vastagsága 40 cm, anyaga ZSE-40 zsalukő, belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal függőleges, ahhoz aszimmetrikus 30x45 cm vb. folyóka- fedlap is készül. A folyóka- fedlap lejtése kb. 8 %. Fedlap szint: 160,80-169,80 m.Bf. A fedlap- folyóka víztelenítése 4 helyen elhelyezett NÁ 200 mm KG PVC ejtőcsővel történik a vápás út
felé. A csővég és útszél között 50 cm széles félkör szelvényű beton folyókát kell kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19672 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Écs, 2320. hrsz. (Kereszthorog u.) partfal 2. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11570727
Postai cím: Pákolitz István Utca 27.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
E-mail: baranyagep2010@gmail.com
Telefon: +36 305729552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46805210
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Écs, 2320. hrsz. Kereszthorog utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A geodéziai felmérések és talajmechanikai feltárások alapján az út mellett 108 m hosszban 3,0-4,0 m magassággal, 1,00 m széles vb. alaplemezzel létesül egy talajhorgonyokkal stabilizált vasbeton szögtámfal. A felmenő szerkezet ZSE-40 zsalukő
elemes C30/37-XC2-16-F3 monolit vb. szerkezetA támfalat kavics hátszivárgó és vízkivezető csősor vízteleníti. A fedlap folyóka -szelvénnyel épül, az követi a partél magassági vonalvezetését. Víztelenítés négy helyen elhelyezett ejtőcsövön át az alsó
vápás útra történhet. Az alaplemez feletti területet 10%-ot kifele (vápás út felé) lejtetve kell kialakítani.
A fedlap felett 2,5-3,5 m magas, 1:1 hajlású rézsűvel kell a partéli szakadásokat lerézsűzni. A támfal mögötti kiomlások visszatöltése 50 kg/m3 cementtel stabilizált helyi anyaggal történhet. A rézsűvédelmet humuszterítés, füvesítés és kókusz rostmatrac mechanikai védelem biztosítja. Enélkül a rézsűn sárfolyások keletkeznének a fű megerősödéséig. A falat két sorban sakktábla- eltolással 3,0 m-enként ferde szögben befúrt injektált ( hagymásított) talajhorgonyok rögzítik a mértékadó csúszólap mögötti stabil talajösszletbe. A vasbeton támfala taz EUROCODE-7 szabvány szeri nt méreteztük ,a partfalon
lecsúszni kívánó földék nyomására, melyet a támfal vesz fel . A körömvonali előre- hátra talpaló és horgonyokkal rögzített szögtámfal szerkezet . A támfal vasbeton keresztmetszeteit is ellenőriztük, az megfelel a földék -nyomásból és a feszítő
horgonyerőből származó igénybevételekre. A támfal alaplemezére ható kedvező passzív földnyomást leredukáltuk. A hátfal - súrlódást a biztonság javára elhanyagoltuk.
Az alap alatt 20 cm homokos kavics talajcserét terveztünk az elcsúszás elleni biztonság növelése érdekében, illetve az alap alatti homok talajt elő kell tömöríteni az ágyazat elkészítése előtt. A szerkezetet nem a végtelen féltér aktív földnyomására-, hanem a fal mögött meglazuló földék ferde sík csúszólapja mentén kimetsző földék - nyomásra méreteztük. A feltöltésben és a homokban kohéziót nem lehet figyelembe venni . A szerkezetre közúti teher nem hat.
A tervezett szerkezetek a fenti paraméterekkel billenésre, talajtörésre és elcsúszásra egyaránt megfelelnek.
A támfal alapja 1,00 m széles, 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-CEM I - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 20 cm zúzottkő ágyazat létesül. A zúzottkő ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az alap alatti lazább homok összletet Trρ=
95%-ra elő kell tömöríteni. Alapozási sík: 156,00-165,00 m.Bf. Az alaplemezt a termett-, elő- tömörített homok talajra kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az út magassági vonalvezetésére (lejtésére). Az alapozási sík a fagyhatár és a kemény homok réteg helyzetének figyelembe vételével kivitelezéskor kisebb mértékben módosítható, igazodva a tömör homoktalaj mélységi helyzetéhez.
A munkagödröt alapozáskor hegy- oldalon a partél lerézsűzését követően a pergések ellen 200 g/m2 -es geootextíliával kell fedni. Az alapot a terep lejtéshez igazodva le kell lépcsőzni. A lépcső homloksík eltolása 1,00 m. Dilatáció 30 m-enként szükséges, dilatációnál az alaplépcső homloksík eltolás nélkül alakítható ki ( ha oda esik).
A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve kisebb enyhe törésekkel, közel egyenes alaprajzzal készül, 108 m hosszban, alsó végén a Pénzes- horog közútja mellett befordítva. A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 3,0-4,0 m , vastagsága 40 cm, anyaga ZSE-40 zsalukő, belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal függőleges, ahhoz aszimmetrikus 30x45 cm vb. folyóka- fedlap is készül. A folyóka- fedlap lejtése kb. 8 %. Fedlap szint: 160,80-169,80 m.Bf. A fedlap- folyóka víztelenítése 4 helyen elhelyezett NÁ 200 mm KG PVC ejtőcsővel történik a vápás út
felé. A csővég és útszél között 50 cm széles félkör szelvényű beton folyókát kell kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46805210
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11570727
Postai cím: Pákolitz István Utca 27.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
E-mail: baranyagep2010@gmail.com
Telefon: +36 305729552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás a fizetési ütemezést érinti.
A Vállalkozási szerződés 5.2 pontját Vállalkozó és Megrendelő egyező akarattal a következők szerint módosítják:
5.2 Vállalkozó az alábbiak szerint 4 db számlát jogosult kiállítani az adott ütem befejezését követően:
1. részszámla: 9 485 070 Ft + Áfa, összesen: 12 046 039 Ft
2. részszámla: 8 864 000 Ft + Áfa, összesen 11 257 280 Ft
3. részszámla: 23 251 000 Ft + Áfa, összesen 29 528 770 Ft
Végszámla: 5 205 140 Ft + Áfa, összesen 6 610 528 Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az építőipart erőteljesen sújtó munkaerő hiány, továbbá a támogatás elnyerése által előállt előfinanszírozási szükséglet Megrendelő
éves költségvetésének újratervezését tette szükségessé. Fentiekre tekintettel a munkafázisok és az azokhoz kapcsolódó kifizetések
újraütemezése vált szükségessé a határidőre történő teljesítésének biztosítása érdekében.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46805210 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46805210 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben