Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2158/2019
CPV Kód:34223300-9
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU231, HU331, HU311, HU333, HU321, HU312, HU120, HU322, HU211, HU313, HU232, HU323, HU233, HU213, HU223;HU311, HU333, HU321, HU312, HU12, HU211, HU323, HU232, HU223, HU221, HU212, HU222;HU311, HU211, HU221, HU322, HU212, HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tempel Kft.;Tornádó International Kft.;Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közút üzemeltetése, fenntartása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pótkocsik beszerzése
Hivatkozási szám: KF-2018/0000450
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés pótkocsik beszerzésére
1. rész: Adásvételi keretszerződés 35 db Pótkocsi I. beszerzésére
2. rész: Adásvételi keretszerződés 21 db Pótkocsi II. beszerzésére
3. rész: Adásvételi keretszerződés 6 db Tandem pótkocsi beszerzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 258257540 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 35 db pótkocsi I. beszerzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU331, HU311, HU333, HU321, HU312, HU120, HU322, HU211, HU313, HU232, HU323, HU233, HU213, HU223 A teljesítés fő helyszíne: Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala megyékben
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 35 db Pótkocsi I. beszerzésére
Rendeltetése:
A beszerezni kívánt berendezésnek tervezésénél és kivitelezésénél fogva alkalmasnak kell lennie, azajánlattevő útfenntartási tevékenységének elvégzéséhez szükséges önjáró gépek, eszközök szállítására.
Szerkezeti előírások:
- A berendezéssel történő munkavégzés során a szerkezetek jelentős mértékű mechanikai és korrózióshatásnak vannak kitéve.
Ajánlatkérő megköveteli azt, hogy az eszközök szerkezeti elemei a vázolt hatások megelőzése érdekébenmechanikai és korrózióvédő bevonatokkal legyenek ellátva, melynek ki kell terjednie az elektromosanműködő egységekre is. Szerkezeti elemeknél elvárt a tűzihorganyzott felületkezelés, valamint a felhasználtszegecseknek, csavaroknak rozsdamentes anyagból kell készülniük.
- A berendezés ráfutófékes, tolató automatikával ellátott, kéttengelyes, gondozásmentes lengéscsillapított,független torziórugós felfüggesztésű futóművel rendelkezzen.
- A vonószerkezet:
- magasságban állítható kivitelű legyen,
- vonóhoroggal és vonófejjel ellátott gépjárművekkel (könnyű- és nehézteher gépjárművekkel) való vontatásrais egyaránt alkalmasnak kell lennie. A különböző kapcsolófejek szállítása is szükséges. A Nyertes Ajánlattevőaz eszközök gyártásakor/készítésekor köteles egyeztetni Ajánlatkérővel annak érdekében, hogy a vontatójárműhöz való kapcsolódás (kapcsolófej/vonófej) mérete megfelelő legyen! Mindkét csatlakozó szállítása előírt.
- Az ajánlat tárgyát képező berendezések járműről működtetett elektromos rendszere 12V üzemi feszültségű,egyenáramú rendszerű, negatív testelésű legyen, mely a vontató jármű elektromos rendszerével a szabványos7 pólusú elektromos csatlakozóval kapcsolódik.
- Az eszköz fényjelző berendezései: LED-es kivitelűek legyenek,
- A közúti közlekedéshez előírt fényjelző- és világító berendezésekkel rendelkezzen,
- A vontató járműről lekapcsolt állapotban az elmozdulás, felborulás elleni védelem érdekében az utánfutórendelkezzen első támasztókerékkel. A támasztó 1 vagy 2 db kerékékből álljon, hogy a kellő terhelést elviselje;
- terhelt állapotban is le lehessen kapcsolni a vontató járműről.
Főbb műszaki előírások:
- az eszköz teljes hosszúsága: max. 4 500 mm (Hosszúság a vonóhorog tengelyvonalától az eszköz leghátsópontjáig a hosszirányú tengelyvonallal párhuzamosan mért távolság.)
- külső szélessége: max. 2 100 mm,
- együttes tömege: max. 2 500 kg,
- hasznos terhelhetősége: min. 1 750 kg,
- tengelykialakítás: dupla-, vagy ikertengelyes.
Gumiabroncsra vonatkozó elvárás: kellő terhelési indexszel rendelkezzen.
- Rakfelületre vonatkozó követelmények:
- csúszásmentesített felület, vízálló, rétegelt lemez padló, több rétegben gyantával alapozott vagy impregnáltkeményfa padlózat min. 25 mm vastagságban,
- hossza: min. 2 500 mm,
- szélessége: min. 1 700 mm,
- oldalfal magassága: min. 300 mm,
- minimum 4 db, a rakfelületbe süllyesztett rakományrögzítő fülek, darabonként legalább 1 tonna teherbírással(DIN 75410 szerint);
A pótkocsi rakfelületének kialakításánál figyelembe kell venni, hogy raklapos szállításra alkalmas legyen azeszköz és a rögzítési pontok kialakítása megfeleljen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 82/A. §-nak.
- Rendelkezzen az alábbi követelményeknek megfelelő feljáróval:
- a pótkocsi teljes szélességben teljesen burkolt felülettel, a különböző nyomtávú eszközök fel-, illetvelehajtása miatt,
- csúszásmentesített felülettel,
- legalább rugóerő tárolós rásegítővel,
- rámpaszög: 12-14o között,
- megfelelő teherbírású kitámasztó talpak a tréler hátsó sarka közelében, melyek lehetővé teszik azajánlatkérő megközelítőleg 1 500 - 1 700 kg tömegű önjáró gépeivel a rámpán történő biztonságos felhajtást. Atalpak a terhelt pótkocsi lekapcsolt állapotában is használhatóak legyenek a felborulás biztosítása ellen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hasznos terhelhetőség (min.: 1.750 kg, értékelt max. 2.100 kg) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 21 db Pótkocsi II. beszerzésére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU333, HU321, HU312, HU12, HU211, HU323, HU232, HU223, HU221, HU212, HU222 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút NZrt. mérnökségei Borsod-Abaúj-Zemplén,Csongrád,Hajdú-Bihar,Heves, Pest,Fejér,Somogy,Szabolcs-Szatmár-Bereg,Zala,Győr-Moson-Sopron,Komárom-Esztergom és Vas megyékben (cím a dok. ban).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 21 db Pótkocsi II. beszerzésére
Rendeltetése:
A duplatengelyes, légfékes, kéttengelyes kaszálógépet szállító, állítható magasságú vonórúddal ellátottpótkocsi.
Ajánlatkérőnél meglévő, illetve a jövőben beszerzendő kaszálógépek, oszlopverő-, kihúzó hernyótalpaseszközök szállítására alkalmasnak kell lennie a megajánlandó eszközöknek. A meglévő eszközállományműszaki paramétereit a dokumentáció tartalmazza.
Szerkezeti előírások:
- a pótkocsi szerkezete: hegesztett fémszerkezetű legyen,
- teljesen horganyzott kivitel,
- vonórúd:
- fixen a jármű középvonalába helyezkedjen el,
- szabványos csapos vonófejhez csatlakoztatható legyen,
- állítható magasságú kapcsolómagassággal rendelkezzen,
- a vontatáskor keletkező erőket (vízszintes, függőleges) el kell viselnie, és biztosítani kell a megbízható,könnyű össze, illetve szétkapcsolhatóságot;
- másodlagos kapcsolószerkezet, alkalmazása, a hatályos jogszabályok szerint (5/1990. (IV. 12.), és a 6/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet);
Főbb műszaki előírások:
- hasznos terhelhetőség: min. 3 500 kg,
- kerekek elhelyezkedés: alul kerekes (rakfelület alatt),
- teljes szélesség: max. 2 550 mm,
- rakfelület belső szélessége: min. 2 450 mm,
- rakfelület szabad hosszúsága: min. 5 000 - max. 5 500 mm,
- rakfelület magassága, üres utazó állapotban (legmagasabb ponton): Min. 700 mm - max. 850 mm;
- tengelykialakítás: dupla-, vagy ikertengelyes,
- rugózás: légrugós kialakítás,
- kerekek mennyisége: szimpla kerekes kivitel,
- gumiabroncsra vonatkozó elvárás: kellő terhelési indexszel rendelkezzen mely a pótkocsi együttestömegéhez igazodik,
- kapcsolási magassága: állítható, 750 - 960 mm közöt,
- vonófej függőleges terhelhetősége: min. 150 kg,
- rakfelület:
- a tengelyek mögött „lefelé tört” kialakítás (járműszállító pótkocsiknál alkalmazottak szerint),
- a rakfelület padozata csúszásmentes fémlemezből készüljön, mely elbírja a nem egyenletesen megoszlóterhelést is,
- a rakfelület teljesen egybefüggő borítású legyen; a különböző nyomtávolságú eszközök szállíthatósága miatt,
- a rakfelületen, a szállítandó eszköz nyomvonalában végig, legyenek kialakítva olyan rögzítési pontokahová kerékütközőket (kerékékeket) lehet lehelyezni. Felhajtáskor a kerék ennek ér neki, mely az eszköztovábbhaladást is meggátolja, valamint a gép másik kereke mögé helyezve a legurulást akadályozza meg (2-2db kitámasztó ék);
- rögzítő fülek kialakítása a rakfelületen, melyhez le lehet kötni a szállítandó eszközt. A fülek kiosztása,terhelhetősége olyan legyen, mely biztosan megfogja a szállított gépegységet; Erről a gyártás folyamatábanegyeztetni szükséges megrendelővel; A pótkocsi rakfelületének kialakításánál figyelembe kell venni, hogyraklapos szállításra alkalmas legyen az eszköz és a rögzítési pontok kialakítása megfeleljen a 6/1990. (IV. 12.)KöHÉM rendelet 82/A. §-nak,
- Felhajtó rámpák:
- oldalanként 1-1 darab „rámpa” szükséges,
- szélessége: min. 600 mm,
- a rámpák elhelyezésének alkalmazkodnia kell a különböző nyomtávú eszközök fel-, illetve lehajtásához,
- felületének kialakítása:
A különböző szállítandó eszközök különféle járószerkezettel rendelkeznek, ehhez kell igazodni a felületnek,hogy a különféle abroncsok mintázatok valamint hernyótalp bordázatai kellőképpen meg tudjanak kapaszkodni,és a bennük lévő szennyeződés le vagy át tudjon hullni a felületen.
- elhelyezkedése szállítási helyzetben:
Rakfelületen, vagy a rakfelület alatt a pótkocsi hátsó traktusában
- tömege: darabonként max. 50 kg (emberi emelés).
Csúsztatásos, vagy egyéb mozgatási megoldás esetén több is lehetséges;
- Kitámasztás:
- állítható magasságú szerkezet, mely a vontató járműről történő lekapcsolás után biztosítja az utánfutómegfelelő kitámasztását, kerekes kivitel;
- a fel-, illetve leálláshoz alkalmazott kitámasztó műszaki megoldásnak, legalább magasságban állíthatókivitelűnek kell lennie. A fel-, illetve leállásakor a járófelület síkja fölé nem emelkedhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hasznos terhelhetőség (min. 3500 kg - értékelt max. 4500 kg) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 6 db Tandem pótkocsi beszerzésére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU211, HU221, HU322, HU212, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Edelény, Kápolnásnyék, Csorna, Tiszafüred, Kisbér, Monor (pontos cím a dokumentációban)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 6 db Tandem pótkocsi beszerzésére
Rendeltetése:
A duplatengelyes, légfékes, billenőplatós, állítható magasságú vonórúddal ellátott pótkocsi ömlesztett árukszállítására.
Főbb műszaki követelmények:
- együttes tömege: min. 18 000 kg,
- terhelhetősége: min. 13 400 kg,
- tengelykialakítás: dupla-, vagy ikertengelyes,
- kerekek mennyisége: szimpla kerekes kivitel,
- gumiabroncsra vonatkozó elvárás, kellő terhelési indexszel rendelkezzen, mely igazodik az együttestömeghez. A „hétköznapi” kereskedelmi forgalomban kapható gumiabroncsok legyenek. Ajánlattevő ajánlatábanadjon meg legalább három különböző gumiabroncs, gyártmányt, típust és azok terhelési indexét amelyekalkalmazhatóak az eszközön.
- kerekek elhelyezkedés: alul kerekes (rakfelület alatt),
- teljes szélesség: max. 2 600 mm,
- rakfelület belső szélessége: min. 2 200 mm,
- rakfelület szabad hosszúsága: min. 4 850 - max. 5 500 mm,
- rakfelület magassága, üres utazó állapotban (legmagasabb ponton): Min. 1 4000 mm - max. 1 520 mm;
- oldalfal magassága: min. 600 mm,
- oldalfalak nyithatósága: alsó és felső nyitásúak,
- hátfal: kényszernyitású, de a kész nyitási lehetőség is biztosított legyen,
- az oldalfalak anyag: alumínium,
- kapcsolási magassága: állítható, 750 - 1 000 mm között,
- vonófej függőleges terhelhetősége: min. 150 kg.
Vázszerkezet, és felépítmény műszaki követelményei:
- a pótkocsi alváz szerkezete: hegesztett fémszerkezetű legyen korrózióvédelem ellátva,
- alumínium profilú oldalfalak,
- vonórúd:
- fixen a jármű középvonalába helyezkedjen el,
- szabványos csapos vonófejhez csatlakoztatható legyen,
- állítható magasságú kapcsolómagassággal rendelkezzen,
- másodlagos kapcsolószerkezet, alkalmazása, a hatályos jogszabályok szerint (5/1990. (IV. 12.), és a 6/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet);
- rakfelület:
- a rakfelület padlólemez legalább Hardox HB 450 acélból vagy ezzel egyenértékű anyagból készüljön,
- a rakfelület teljesen egybefüggő borítású legyen,
- rögzítő fülek kialakítása a rakfelületen, melyhez le lehet kötni a szállítandó eszközt,
- Rakfelület három oldalra billenthető legyen.
Pótkocsi rakfelületének kialakításánál figyelembe kell venni, hogy raklapos szállításra alkalmas legyen azeszköz és a rögzítési pontok kialakítása megfeleljen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 82/A. §-nak.
- fékrendszer:
A pótkocsi fékrendszere feleljen maga hatályos előírásoknak és rendeleteknek, első sorban az 5/1990. (IV. 12.),és a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM, rendeleteknek vagy azok módosulásának,
- üzemi fékrendszere: minimálisan kétvezetékes légfék rendszer;rögzítő fékkel legyen ellátva,
- a rögzítő féket a talajon álló kezelőnek kézzel kell tudnia működtetni,
- a csatlakozók kialakításának olyannak kell lennie, hogy az, csatlakoztathatóak legyenek a 7,5 tonna vagyannál nagyobb tehergépjárművekhez, és a MB Unimog U 300 és U 400 típuscsaládokhoz;
Pótkocsi elektromos rendszerrel szembeni követelmények:
- a pótkocsi rendelkezzen a közúti közlekedésben szükséges a 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet előírásainakmegfelelő számú és követelményű világító és fényjelző berendezéssel;
- a fényjelző berendezésnek elektromos csatlakozása: 7 pólusú szabványos vontatás csatlakozón keresztül,
- legalább a hátsó fényjelző berendezések LED-es kivitelűek legyenek.
Egyéb tartozékok:
- mellfal külső oldalán, a szükséges kezelői létra, és padozat kiépítése,
- felépítmény mellfal, oszlopok, oldalfalak és hátfala külső fényezése, RAL 2011 színnel ellátva,
- 2 db támasztóék (pótkocsi kitámasztásához),
- kerekek felett zárt sárvédő, mely a felépítményt védi a felverődő szennyeződéstől,
- 1 db kerékkulcs (mellyel a pótkocsi kerékcsavarjai kézi erővel lelazíthatóak),
- 1 db teljes értékű pótkerék, zárható pótkerék tartóval,
- Egy oldalra feltekerhető műanyag takaróponyva RAL 2011 színnel ellátva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hasznos terhelhetőség (min. 13400 kg - értékelt max. 16000 kg) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166620
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 35 db Pótkocsi I. beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tempel Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Oláhházi dűlő 18.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47180000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 21 db Pótkocsi II. beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tornádó International Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csomorkányi u. 100.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 163800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 155841000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés 6 db Tandem pótkocsi beszerzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jedlik Ányos u. 43
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55236540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
1. nyertes ajánlattevő: Tempel Kft. (6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.; 11039811-2-03) kisvállalkozás
2. Tornádó International Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 100.; 11080910-2-06) kisvállalkozás
2. rész:
1. nyertes ajánlattevő: Tornádó International Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 100.; 11080910-2-06) kisvállalkozás
3. rész:
1. nyertes ajánlattevő: Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 43.; 10303720-2-44.) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá
2. Tempel Kft. (6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.; 11039811-2-03) kisvállalkozás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)