Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:21584/2019
CPV Kód:45233140-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Zrt.;HE-DO Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca - Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása - 2.sz.módosítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca - Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása - 2.sz.módosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45233228-3
45233221-4
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVI. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca - Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása"
Felújításra kerül a XVI. kerület Bökényföldi út 2962 m hosszon, a Rákosligeti út-Cinkotai út kereszteződésében körforgalom létesül és a Cinkotai út 1398 m hosszú szakaszon felújításra kerül.
A Bökényföldi út 0+000 - 0+700 és a 2+806 - 2+910 szelvénye között teljes pályaszerkezettel átépül, a közbenső szakaszon profilmarást követően aszfaltszőnyegezés valósul meg. A csapadékvíz elvezetésére a 0+000-1+070 szelvények között zárt csapadékcsatorna épül. A felújítás kapcsán az érintett szakaszokon kiváltandó közművezetékek: 6 bar nyomású gázvezeték, hírközlő kábelek, 20kV kábelek.
A Cinkotai út teljes hosszában átépül az út komplett pályaszerkezete 7 m szélességben. A csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékcsatorna létesül. A felújítás kapcsán az érintett szakaszokon kiváltandó közművezetékek: 20kv és 1kV elektromos vezetékek, hírközlési kábelek és vízvezeték.
Főbb mennyiségek:
- Hidraulikus kötésű burkolatalap építése: 6409 m3
- Hengerelt aszfalt építése: 6258 m3
- Beton térkő burkolatépítés: 1980 m2
- Csapadékcsatorna építése: 2682 m
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 206 - 469429

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca - Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása - 2.sz.módosítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: he-do@he-do.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1642888444 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.10.1. napja
Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45233228-3
45233221-4
45233290-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVI. kerület
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút
(Újszász utca - Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti)
felújítása"
Felújításra kerül a XVI. kerület Bökényföldi út 2962 m hosszon, a Rákosligeti út-Cinkotai út
kereszteződésében körforgalom létesül és a Cinkotai út 1398 m hosszú szakaszon felújításra kerül.
A Bökényföldi út 0+000 - 0+700 és a 2+806 - 2+910 szelvénye között teljes pályaszerkezettel átépül,
a közbenső szakaszon profilmarást követően aszfaltszőnyegezés valósul meg. A csapadékvíz
elvezetésére a 0+000-1+070 szelvények között zárt csapadékcsatorna épül. A felújítás kapcsán az
érintett szakaszokon kiváltandó közművezetékek: 6 bar nyomású gázvezeték, hírközlő kábelek, 20kV
kábelek.
A Cinkotai út teljes hosszában átépül az út komplett pályaszerkezete 7 m szélességben. Acsapadékvíz elvezetésére zárt csapadékcsatorna létesül. A felújítás kapcsán az érintett szakaszokon
kiváltandó közművezetékek: 20kv és 1kV elektromos vezetékek, hírközlési kábelek és vízvezeték.
Főbb mennyiségek:
- Hidraulikus kötésű burkolatalap építése: 6409 m3
- Hengerelt aszfalt építése: 6258 m3
- Beton térkő burkolatépítés: 1980 m2
- Csapadékcsatorna építése: 2682 m
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 211
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1642961153
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: he-do@he-do.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): „3.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát a téli útüzemeltetési időszak végétől (azaz 2019. március 15. napjától) számított kétszázhuszonhárom (223) napon belül elvégezni.
8.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 1.642.961.153,- Ft, azaz nettó egymilliárd-hatszáznegyvenkétmillió-kilencszázhatvanegyezer-százötvenhárom Forint Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
11.1 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ában, vagyis a nettó 82.148.058,- Ft, azaz nettó nyolcvankétmillió-száznegyvennyolcezer-ötvennyolc forintban meghatározott összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó szerződéses feldatát képezte a kivágandó fák vonatkozásában szükséges engedély beszerzése, amelynek érdekében a kérelmet 2018. október 9. napján benyújtotta a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője, mint eljáró hatóság részére azonban az engedély kiadására, a Vállalkozónak fel nem róható okból eredően jelentős késedelemmel került sor. A fakivágási engedély kiadásának jelentős késedelmét még a technológiai sorrend megfordításával sem lehetett már orvosolni, így a Vállalkozó kérelme alapján a Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó által benyújtott anyagok és ütemterv átvizsgálását követően 33 nap akadályoztatás elfogadását javasolta Megrendelő részére.
A Munkaterület átadását követően a közútkezelő, pályaszerkezeti rétegrendek módosítását írta elő a repedés-áttükröződés elkerülése érdekében, amely a műszaki tartalom változás objektív költség-növekedéssel is jár.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1642888444 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1642961153 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben