Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21608/2019
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési Szerződés "M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása nagyprojekt Kohéziós Alap támogatása elnyeréséhez szükséges dokumentumok elkészítése" tárgyban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása nagyprojekt Kohéziós Alap támogatása elnyeréséhez szükséges dokumentumok elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71313000-5
További tárgyak:71335000-5
71600000-4
71313100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti (hozzávetőlegesen 56,7
km hosszú) közötti szakasz 2x2 forgalmi sávos, leállósávos, 26,60 m koronaszélességű autópálya és
kapcsolódó építményei, valamint az érintett közművek, az encsi mérnökségi telep Támogatási
kérelme az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak
szerint készítendő el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16390 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési szerződés "M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása nagyprojekt Kohéziós Alap támogatása elnyeréséhez szükséges dokumentumok elkészítése" tárgyban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16 800 000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71313000-5
További tárgyak:71335000-5
71600000-4
71313100-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 45.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti (hozzávetőlegesen 56,7
km hosszú) közötti szakasz 2x2 forgalmi sávos, leállósávos, 26,60 m koronaszélességű autópálya és
kapcsolódó építményei, valamint az érintett közművek, az encsi mérnökségi telep Támogatási
kérelme az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak
szerint készítendő el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/01/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16 800 000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés korábban nem lett módosítva.
Szerződő Felek az általuk kellő gondossággal eljárva sem előre látható körülményekre tekintettel közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Tervezési Szerződés szerinti 2. számú részfeladat teljesítési határidejét 2019. május 22-re módosítják.
Tekintettel arra, hogy a Végteljesítés feltételeként meghatározott követelmény - az EU Bizottság Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program támogatással kapcsolatos határozatának kézhezvétele - feltételezi a 2. számú részfeladat teljesítését, Szerződő Felek módosították az utolsó részfeladathoz tartozó teljesítési határidőt is, az eredeti szerződésben foglalt időintervallumok alapulvételével. Mindezek alapján Szerződő Felek a Végteljesítés határidejét a 2. számú részfeladathoz 18 hónapot hozzáadva 2020. november 22. napjában határozták meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A CBA útmutató előre nem látható, késedelmes elfogadása, továbbá a Támogatási Kérelemnek az IH és a JASPERS iroda által kért többszöri átdolgozásának szüksége, a JASPERS iroda szakértő kérdései, észrevételei megadásának elhúzódása a Megrendelő és a Tervező által egyaránt olyan előre nem látható körülménynek minősül, melyek kívül esik az ellenőrzési körükön.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16800000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben