Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21620/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Celldömölk Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Celldömölk Város közigazgatási területe: HU-9500 Celldömölk, Horváth E. utca;Celldömölk Város közigazgatási területe: HU-9500 Celldömölk, Horváth E. utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alpok Pro Korlátolt Felelősségű Társaság;Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Helyi Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Celldömölk Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35051695
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Gábor Jegyző
Telefon: +36 95525830
E-mail: farkas.gabor@celldomolk.hu
Fax: +36 95420304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.celldomolk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Helyi Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Celldömölk, Horváth E. utca
Hivatkozási szám: EKR001056792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Horváth E. utca "Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” tárgyú projekt, Projektazonosító: TOP-4.3.1.-15-VS1-2016-00001.
1. rész: Celldömölk, Horváth E. utca önkormányzati lakások felújítása. 1. egység: Celldömölk Horváth E. utca 19/A Kastélyépület önkormányzati lakásfelújítás Meglévő hasznos alapterület: 548,39 m2 Tervezett hasznos alapterület: 552,12 m2 A jelenlegi 8 lakásból a felújítás során 6 lakás és 1 közösségi tér kerül kialakításra. Belső munkák: Minden kémény és válaszfal bontásra kerül. A meglévő padozat fölé új, hőszigetelt rétegrend készül. Minden főfal utólagos falátvágással szigetelve. Új villamoshálózat alakul ki előrefizetős rendszerű mérőórával. A vízhálózat is teljesen újonnan kialakított új szaniterekkel. A fűtés központi kazánházból történik, egyedi mérőkkel felszerelve. Melegvíz ellátás saját villanybojlerrel történik Homlokzat: A homlokzati falak 15 cm új hőszigetelést kapnak a lábazaton 50 cm magasságig xps szigetelés kerül beépítésre. Az új nyílászárók: 3rtg üvegezésű 1,15 W/m2K hőátbocsájtási tényezőjű nyílászárók. Tető: Új lécezés és héjazat készül. az épületre villámvédelem és új bádogos szerkezetek is készülnek. 2. egység: Celldömölk Horváth E. utca 19/B önkormányzati lakásfelújítás Meglévő hasznos alapterület: 164,68 m2 Tervezett hasznos alapterület: 173,83 m2 Az épületben a meglévő 4 db önkormányzati lakás újul meg. A részben visszabontott határoló falak az eredetivel megegyező kontúrral visszaépítésre, kerülnek vázkerámia téglából. A falazat tetejére új vb. koszorú készül. A padozat bontás után új rétegrenddel készül, vb. lemezzel. A lakásokba függesztett álmennyezet 25 cm hőszigeteléssel készül. A tető egyszerű nyeregtető taréjszelemennel hódfarkú cserép-fedéssel. Új villamoshálózatot alakul ki előrefizetős rendszerű mérőórával. Minden lakásban fürdőszoba kerül kialakításra, a vízhálózat is teljesen újonnan kialakított új szaniterekkel. Fűtés az A épület központi kazánházából történik, egyedi mérőkkel felszerelve. Melegvíz ellátás saját villanybojlerrel történik. 3. egység: Celldömölk Horváth E. utca 21. önkormányzati lakásfelújítás Meglévő hasznos alapterület: 119,90 m2 Tervezett hasznos alapterület: 103,85 m2 Belső munkák: Minden kémény a padlástérben, valamint a válaszfalak bontásra kerülnek. A meglévő padozat részben megmarad, részben új rétegrend készül. Új villamoshálózat kerül kiépítésre előrefizetős rendszerű mérőórával. A vízhálózat is teljesen újonnan kialakított új szaniterekkel. Az épület hátsó gazdasági része életveszélyes ezért azt bontani kell. A meglévő laposvas szerkezetű tornácot el kell bontani. Új gáz központi fűtés készül. Homlokzat: A homlokzati falak 15 cm új hőszigetelést kapnak a lábazaton 50 cm magasságig xps szigetelés kerül beépítésre. Az új nyílászárók: 3rtg üvegezés 1,15 W/m2K hőátbocsájtási tényezőjű nyílászárók. Az épület körül szilárd burkolatú járda készül alatta kavics szivárgó réteggel draincső vízelvezetés készül. Tető: Új lécezés és héjazat készül. az épületre új bádogos szerkezetek készülnek. 4. egység: Celldömölk Horváth E. utca 11. önkormányzati lakásfelújítás munkái. Mennyiségek: 1 db 83,2 m2 alapterületű önkormányzati lakás felújítása, részben új fedélszékkel, új tetőhéjalással. Homlokzati hőszigetelés, új belső gépészeti és villamos vezetékek, szaniterekkel, radiátorokkal, gázkazánnal. 5. egység: Celldömölk Horváth E. utca 23. bontási munkái:127 m2 alapterületű épület bontása és a telek rendezése.
2. rész: Celldömölk, Horváth E. utca felújítása Építéssel érintett úthossz: 362,99 m Burkolat szélessége: 2 x 2,75 m = 5,50 m Burkolat oldalesése: 2,0 - 2,50 % egyoldali Kiemelt szegély kialakítása: 8-15 cm Egyoldali járda szélessége: 1,20 - 1,50 m Járda oldalesése: 2,00 - 2,50 % burkolatszél felé Építési engedély száma: VA-06/MEFF01/00103-3/2019 A teljes mennyiséget részletesen a dokumentáció tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt, hogy a műszaki leírás, kiviteli terv meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra - amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi -, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személy-re, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozzon. A hivatkozás nélkül nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” előírást is érteni kell!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 346258099 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Celldömölk Horváth E. u. önk-i lakások felújítása.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Celldömölk Város közigazgatási területe: HU-9500 Celldömölk, Horváth E. utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Horváth E. utca "Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” tárgyú projekt, Projektazonosító: TOP-4.3.1.-15-VS1-2016-00001.
1. rész: Celldömölk, Horváth E. utca önkormányzati lakások felújítása. 1. egység: Celldömölk Horváth E. utca 19/A Kastélyépület önkormányzati lakásfelújítás Meglévő hasznos alapterület: 548,39 m2 Tervezett hasznos alapterület: 552,12 m2 A jelenlegi 8 lakásból a felújítás során 6 lakás és 1 közösségi tér kerül kialakításra. Belső munkák: Minden kémény és válaszfal bontásra kerül. A meglévő padozat fölé új, hőszigetelt rétegrend készül. Minden főfal utólagos falátvágással szigetelve. Új villamoshálózat alakul ki előrefizetős rendszerű mérőórával. A vízhálózat is teljesen újonnan kialakított új szaniterekkel. A fűtés központi kazánházból történik, egyedi mérőkkel felszerelve. Melegvíz ellátás saját villanybojlerrel történik Homlokzat: A homlokzati falak 15 cm új hőszigetelést kapnak a lábazaton 50 cm magasságig xps szigetelés kerül beépítésre. Az új nyílászárók: 3rtg üvegezésű 1,15 W/m2K hőátbocsájtási tényezőjű nyílászárók. Tető: Új lécezés és héjazat készül. az épületre villámvédelem és új bádogos szerkezetek is készülnek. 2. egység: Celldömölk Horváth E. utca 19/B önkormányzati lakásfelújítás Meglévő hasznos alapterület: 164,68 m2 Tervezett hasznos alapterület: 173,83 m2 Az épületben a meglévő 4 db önkormányzati lakás újul meg. A részben visszabontott határoló falak az eredetivel megegyező kontúrral visszaépítésre, kerülnek vázkerámia téglából. A falazat tetejére új vb. koszorú készül. A padozat bontás után új rétegrenddel készül, vb. lemezzel. A lakásokba függesztett álmennyezet 25 cm hőszigeteléssel készül. A tető egyszerű nyeregtető taréjszelemennel hódfarkú cserép-fedéssel. Új villamoshálózatot alakul ki előrefizetős rendszerű mérőórával. Minden lakásban fürdőszoba kerül kialakításra, a vízhálózat is teljesen újonnan kialakított új szaniterekkel. Fűtés az A épület központi kazánházából történik, egyedi mérőkkel felszerelve. Melegvíz ellátás saját villanybojlerrel történik. 3. egység: Celldömölk Horváth E. utca 21. önkormányzati lakásfelújítás Meglévő hasznos alapterület: 119,90 m2 Tervezett hasznos alapterület: 103,85 m2 Belső munkák: Minden kémény a padlástérben, valamint a válaszfalak bontásra kerülnek. A meglévő padozat részben megmarad, részben új rétegrend készül. Új villamoshálózat kerül kiépítésre előrefizetős rendszerű mérőórával. A vízhálózat is teljesen újonnan kialakított új szaniterekkel. Az épület hátsó gazdasági része életveszélyes ezért azt bontani kell. A meglévő laposvas szerkezetű tornácot el kell bontani. Új gáz központi fűtés készül. Homlokzat: A homlokzati falak 15 cm új hőszigetelést kapnak a lábazaton 50 cm magasságig xps szigetelés kerül beépítésre. Az új nyílászárók: 3rtg üvegezés 1,15 W/m2K hőátbocsájtási tényezőjű nyílászárók. Az épület körül szilárd burkolatú járda készül alatta kavics szivárgó réteggel draincső vízelvezetés készül. Tető: Új lécezés és héjazat készül. az épületre új bádogos szerkezetek készülnek. 4. egység: Celldömölk Horváth E. utca 11. önkormányzati lakásfelújítás munkái. Mennyiségek: 1 db 83,2 m2 alapterületű önkormányzati lakás felújítása, részben új fedélszékkel, új tetőhéjalással. Homlokzati hőszigetelés, új belső gépészeti és villamos vezetékek, szaniterekkel, radiátorokkal, gázkazánnal. 5. egység: Celldömölk Horváth E. utca 23. bontási munkái:127 m2 alapterületű épület bontása és a telek rendezése.
A teljes mennyiséget részletesen a dokumentáció tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt, hogy a műszaki leírás, kiviteli terv meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra - amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi -, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személy-re, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozzon. A hivatkozás nélkül nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” előírást is érteni kell!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás (hónap) (a 24 hónapon felüli többlet megajánlás: 0-36 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata (hónap) (MV-É szakterületre vonatkozó min.követelmény és a hozzá tartozó gyakorlati időn felüli többlettapasztalat: 0-60 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Celldömölk, Horváth E. utca felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Celldömölk Város közigazgatási területe: HU-9500 Celldömölk, Horváth E. utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Celldömölk, Horváth E. utca "Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön” tárgyú projekt, Projektazonosító: TOP-4.3.1.-15-VS1-2016-00001.
2. rész: Celldömölk, Horváth E. utca felújítása Építéssel érintett úthossz: 362,99 m Burkolat szélessége: 2 x 2,75 m = 5,50 m Burkolat oldalesése: 2,0 - 2,50 % egyoldali Kiemelt szegély kialakítása: 8-15 cm Egyoldali járda szélessége: 1,20 - 1,50 m Járda oldalesése: 2,00 - 2,50 % burkolatszél felé.
Építési engedély száma: VA-06/MEFF01/00103-3/2019.
A teljes mennyiséget részletesen a dokumentáció tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt, hogy a műszaki leírás, kiviteli terv meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra - amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi -, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személy-re, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozzon. A hivatkozás nélkül nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” előírást is érteni kell!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás (hónap) (a 24 hónapon felüli többlet megajánlás: 0-36 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata (hónap) (MV-KÉ szakterületre vonatkozó min.követelmény és a hozzá tartozó gyakorlati időn felüli többlettapasztalat 0-60 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Celldömölk Horváth E. u. önk-i lakások felújítása.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Pro Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24983125
Postai cím: Fekete-híd Utca 63
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: mail@alpokpro.hu
Telefon: +36 303537197
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25514256218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 237150968
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 296529699
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alpok Pro Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24983125
Postai cím: Fekete-híd Utca 63
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25514256218

Hivatalos név: KG Invest 2008. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73524614
Postai cím: Konini Utca 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14408717208

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Celldömölk, Horváth E. utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36 303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93310281
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14467459220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51581405
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49728400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14467459220

Hivatalos név: Mirdan Építő Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34916461
Postai cím: Fő Út 2.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25032020220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges