Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21621/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Püspökladány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Püspökladány, Móricz Zsigmond u. (Hrsz.:2923,2967)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55300784
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bendik Tamás
Telefon: +36 703716328
E-mail: bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.puspokladany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: belterületi út(Móricz Zs).építése Püspökladányban
Hivatkozási szám: EKR000802602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Móricz Zsigmond utca a település északi területén található „Újtelep” elnevezésű városrészen fekszik. A 063/2 hrsz-on nyilvántartott aszfaltburkolatú közúttól (mezőgazdasági út) indul és a Debreceni utcáig tart. A Móricz Zsigmond utcát a közepe táján keresztezi a Gárdonyi Géza u. A mezőgazdasági úttól a Gárdonyi Géza utca sárázójáig útalap van elkészítve, melynek minősége nem felel meg, hogy útalapként felhasználjuk, ellenben kiszedve és helyszínem depózva a most meglévő útalap felhasználható ezen a szakaszon fagyvédő rétegnek. A Gárdonyi Géza utca szilárd burkolatának építésekor mind két oldalra 25,0 – 25,0 m hosszan sárázót készítettek, melynek állapota jelenleg is megfelelő, átépítésük nem szükséges, ellenben egy 4,0 cm vtg AC 11 kopó aszfaltréteggel kell ellátni. A Gárdonyi Géza utca sárázójának végétől a Debreceni utcáig burkolatlan földút található. A mezőgazdasági úttól a Gárdonyi Géza utcáig a páros oldalon burkolt járda található, míg a Gárdonyi Géza utcától a Debreceni utcáig a páratlan oldalon. Az utcában helyenként szikkasztó jellegű árkok vannak kiépítve. A Gárdonyi Géza utca sárázó mellett a mezőgazdasági út irányába a páros oldalon 10 m hosszan zárt csatorna van kiépítve, mely csatorna a Gárdonyi Géza utcai zárt elvezető rendszerbe van bekötve. A zárt csatornától szintén a mezőgazdasági út irányába pedig földmedrű árok van kiépítve. A kivitelezés célja, hogy a Móricz Zsigmond utcában lévő ingatlanokat szilárd burkolaton tudják a lakosok megközelíteni, valamint a területre hulló csapadékvizet a Gárdonyi Géza utcában lévő K-II-1 jelű zárt csatornába és a Debreceni utcában lévő elvezető árokba lehessen vezetni. A szilárd burkolatot 4,00 m, az útkoronát 7,00 m szélességben kel kivitelezni. A kivitelezés építési engedélyköteles.A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: belterületi út(Móricz Zs).építése Püspökladányban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Püspökladány, Móricz Zsigmond u. (Hrsz.:2923,2967)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Móricz Zsigmond utca a település északi területén található „Újtelep” elnevezésű városrészen fekszik. A 063/2 hrsz-on nyilvántartott aszfaltburkolatú közúttól (mezőgazdasági út) indul és a Debreceni utcáig tart. A Móricz Zsigmond utcát a közepe táján keresztezi a Gárdonyi Géza u. A mezőgazdasági úttól a Gárdonyi Géza utca sárázójáig útalap van elkészítve, melynek minősége nem felel meg, hogy útalapként felhasználjuk, ellenben kiszedve és helyszínem depózva a most meglévő útalap felhasználható ezen a szakaszon fagyvédő rétegnek. A Gárdonyi Géza utca szilárd burkolatának építésekor mind két oldalra 25,0 – 25,0 m hosszan sárázót készítettek, melynek állapota jelenleg is megfelelő, átépítésük nem szükséges, ellenben egy 4,0 cm vtg AC 11 kopó aszfaltréteggel kell ellátni. A Gárdonyi Géza utca sárázójának végétől a Debreceni utcáig burkolatlan földút található. A mezőgazdasági úttól a Gárdonyi Géza utcáig a páros oldalon burkolt járda található, míg a Gárdonyi Géza utcától a Debreceni utcáig a páratlan oldalon. Az utcában helyenként szikkasztó jellegű árkok vannak kiépítve. A Gárdonyi Géza utca sárázó mellett a mezőgazdasági út irányába a páros oldalon 10 m hosszan zárt csatorna van kiépítve, mely csatorna a Gárdonyi Géza utcai zárt elvezető rendszerbe van bekötve. A zárt csatornától szintén a mezőgazdasági út irányába pedig földmedrű árok van kiépítve. A kivitelezés célja, hogy a Móricz Zsigmond utcában lévő ingatlanokat szilárd burkolaton tudják a lakosok megközelíteni, valamint a területre hulló csapadékvizet a Gárdonyi Géza utcában lévő K-II-1 jelű zárt csatornába és a Debreceni utcában lévő elvezető árokba lehessen vezetni. A szilárd burkolatot 4,00 m, az útkoronát 7,00 m szélességben kel kivitelezni. A kivitelezés építési engedélyköteles.A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 12 hónapos kötelező jótállási időn felüli többletjótállás időtartama hónapban (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 15
2 Szerz.teljesítésében részt vevő fel.mű.vezető közlekedési építmények és azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalata (min.0-max.3db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az eljárás feltételes Kbt.53.§(5) bek.alapján: Feltétel: Ajánlatkérő képviselőtestülete (döntéshozó)a legjobb ár-értékű nyertes
ajánlattevői ajánlat szerinti ellenszolgáltatás összegét saját forrásból biztosítja-e. Amennyiben nem biztosítja, úgy az eljárás
eredménytelen, figyelemmel a Kbt. 53. § (5) bekezdésére, a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: belterületi út(Móricz Zs).építése Püspökladányban
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja (rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel).
Továbbá az eljárás eredménytelen, figyelemmel a Kbt. 53. § (5) bekezdésére, a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján.(Ajánlatkérő képviselőtestülete (döntéshozó)a legjobb ár-értékű nyertes ajánlattevői ajánlat szerinti ellenszolgáltatás összegét saját forrásból nem biztosította.).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajdut Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88739580
Postai cím: Sólyom Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12729058209

Hivatalos név: Szalóczi És Társa Kereskedelmi És Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80425713
Postai cím: Szent István Út 6
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22891518209

Hivatalos név: Balogh Szervíz Trans Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20809227
Postai cím: 35.Főút. 0224/9
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13386250209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1.) A tárgyi eljárásban az eljárást megindító felhívás V.2) További információk 18) alpontjában hivatkozott Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem bírált ajánlattevői ajánlatok:
1.1.) Szalóczi És Társa Kereskedelmi És Szolgáltató Betéti Társaság (Székhelye: 4150 Püspökladány
Szent István Út 6., adószáma:22891518-2-09)
1.2.) Hajdut Építő Kft. (Székhelye: 4034 Debrecen Sólyom Utca 18., adószáma: 12729058-2-09)
2.) Az írásbeli összegezés megküldésének időpontja: 2019.11.04.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges