Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21622/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Egyházmegye
Teljesítés helye:Pécs, Káptalan utca hrsz: 18357. Pécs, Janus Pannonius utca 8. hrsz.: 18361.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cserkúti Generál Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18045
Postai cím: Dóm tér 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zsófia
Telefon: +36 72513014
E-mail: hajdu@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent Mór Iskolaközpont Tagóvodája új épületének infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szent Mór Iskolaközpont Tagóvodája új épületének infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Káptalan utca hrsz: 18357.
Pécs, Janus Pannonius utca 8. hrsz.: 18361.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Szent Mór Iskolaközpont
Tagóvodája új épületének infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel az alábbiakra: az új
óvoda épület két épület összekapcsolásával jön létre: 1 db új épület építése valamint a délnyu gati
oldalon szomszédos épület udvarában álló meglévő épület átalakítása.
Mennyiségek tájékoztató jelleggel:
Új épület (hrsz: 18357.): földszint és 1 emelet - nettó terület mindösszesen: 989,47 m2; telek tervezett bruttó beépített területe
összesen: 1097,50 m2
Meglévő épület (hrsz: 1 8361.): földszint és tetőtér - terület mindösszesen: 301,05 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1392 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Szent Mór Iskolaközpont Tagóvodája új épületének infrastrukturális fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 3 8. 1. em. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 598297205
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Káptalan utca hrsz: 18357.
Pécs, Janus Pannonius utca 8. hrsz.: 18361.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Szent Mór Iskolaközpont
Tagóvodája új épületének infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel az alábbiakra: az új
óvoda épület két épület összekapcsolásával jön létre: 1 db új épület építése valamint a délnyu gati
oldalon szomszédos épület udvarában álló meglévő épület átalakítása.
Mennyiségek tájékoztató jelleggel:
Új épület (hrsz: 18357.): földszint és 1 emelet - nettó terület mindösszesen: 989,47 m2; telek tervezett bruttó beépített területe
összesen: 1097,50 m2
Meglévő épület (hrsz: 1 8361.): földszint és tetőtér - terület mindösszesen: 301,05 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 678306862
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 3 8. 1. em. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A III. sz. jelenlegi módosítás keretében a szerződéses ellenérték nem változott.
2. A III. sz. jelenlegi módosítás keretében a teljesítési határidő került meghosszabbításra az alábbi okokból: Vállalkozó 2019. március 13. napjától 2019. július 14. napjáig akadályoztatva volt a kivitelezésben, az akadályoztatást Megrendelő és Vállalkozó külön jegyzőkönyvben is rögzítették, ugyanis a kivitelezés során kelt mérési jegyzőkönyvek alapján ebben az időszakban a padlófűtés alzatbeton nedvességmérése szerint a mért értékek túl magasak voltak, így az aljzatkiegyenlítést nem lehetett elvégezni. A Vállalkozónak az akadályoztatás hiányában a kivitelezési határidő szerint 93 nap állt volna rendelkezésére az aljzatbeton elkészítése és az arra közvetlenül épülő munkák elkészítésére. Szerződő felek ennek megfelelően a véghatáridőt a II. sz. szerződésmódosítással 2019. október 16. napjára módosították. Vállalkozó a jegyzőkönyvben és a II. sz. módosításban rögzítettek szerint, az arra épített ütemezésnek megfelelően végezte tovább a kivitelezés munkálatokat, azonban az aljzatbeton elkészítésére építéstechnológiai szempontból épülő munkák közül kettő vonatkozásában előre nem látható akadályok merültek fel. Nevezett II. sz. szerződésmódosításban megjelölt belső aljzatbeton elkészítését érintő munkák befejezése után kerülhetett csak sor a külső területrendezési munkálatok megkezdésére. A belső munkálatok elvégzéséhez ugyanis elengedhetetlen volt az udvarban felállított daru használata, mely csak az épületen belüli munkák befejezésével volt elszállítható, addig a területrendezésben akadályt képzett. Az udvari burkolatok bontása is csak azután kezdődhetett meg, hogy a belső aljzatbeton elkészítése befejeződött, addig ugyanis biztosítani kellett a munkagépek épülethez való zavartalan eljutását, mely csak az udvari burkolaton keresztül volt lehetséges. Az alábbi munkák vonatkozásában jelentkeztek előre nem látható akadályok:
− Káptalan utcai felső kertben (udvarban) a meglévő betonburkolat bontása során a kiviteli tervekben nem szereplő pincelejárat és hozzá kapcsolódó közműalagút került feltárásra, a pincelejárat lezárására és a közműalagút lefedésére statikus fedvényterv készült, az abban szereplő munkák elvégzése akadályozta az út és parkoló építését, ennek következtében a kapcsolódó járda és zöldterület építési, valamint villanyszerelési munkák végzését;
− A meglévő konyhaépület gázszerelési tervei csak belső, épületen belüli szerelési munkát tartalmaztak, épületen kívül a meglévő és megmaradó külső vezetékre történő kapcsolódást írtak elő. Az üzempróba során az elvégzett gáznyomás-mérés azonban kimutatta, hogy az udvari vezeték hibás, a vezetékszakaszon nyomásesés tapasztalható. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján a fentiek miatt az utcai gerinchálózattól az épületig tartó külső vezetéket cserélni kell. Az új külső vezetékszakasz kiépítése, majd a szolgáltató általi átvétele után kerülhet csak ellátás alá az új belső vezeték, és üzemelhető be a melegvíz-ellátást és fűtést biztosító gépészeti rendszer.
A fentiekben ismertetett körülmények és a kapcsolódó munkák előre nem láthatóak voltak, a munkák elvégzéséhez a kivitelezési véghatáridő kis mértékű (kéthetes időartam) meghosszabbítása volt szükséges.
Fentiekre tekintettel a a Szerződés 20. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:
„20. A Vállalkozó a Kivitelezést (ide értve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását is) 2019. október 31. napjáig köteles teljesíteni.”
Tájékoztatásul, Ajánlatkérő eddig két ízben módosította a szerződést: KÉ-4928/2019; KÉ-17868/2019
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosításra a VI.2.1 pontban rögzítettek szerinti okokból került sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 598297205 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 678306862 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben