Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21631/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Karcagi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40. szám alatti 4835 hrsz.;Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 6. sz. hrsz.: 4505
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALFÖLDI SZAKÉRTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság;ALFÖLDI SZAKÉRTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53929512
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59885285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000673932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítására az EFOP-4.1.2-17 projektek keretében megvalósuló építőipari kivitelezések során 2 rész tekintetében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5997000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezőtúr II. Rákóczi F. Ált. Isk. felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40. szám alatti 4835 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítására az EFOP-4.1.2-17 projekt keretében megvalósuló építőipari kivitelezések során - Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A projekthez kapcsolódó építési beruházás becsült értéke (nettó Ft) 278.372.673,- Ft.
A tervekben meghatározott kivitelezések paraméterei, főbb mennyiségei, melyekhez a műszaki ellenőri feladok kapcsolódnak a következőek (az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának):
- tetőszerkezet vízszigetelése gumilemezes technológiával 2000 m2
- tantermek (20 db) burkolatainak cseréje,
- padozat javítása, falak, plafonok vakolat javítása, felület előkészítése, festése 3 rtg-ben, lábazati falburkolat képzése, 1442 m2 alapterület, 3200 m2 falfelület
- folyosó, közlekedő burkolatának cseréje 618 m2
- természettudományos szaktanterem teljes átalakítása, felújítása 70 m2 alapterület, 108 m2 falfelület kapcsolódó gépészeti szellőző berendezés kiépítése
- nyelvi labor kialakítása 55,20 m2 alapterület, 96 m2 falfelület
- belső folyosói szekrények helyett új nyitott részek és részben zárt szekrények elhelyezése 708 m2
- teljes víz-csatorna épületgépészet felújítása vizesblokkokkal 8 db blokk
- tornaterem linóleum burkolatának cseréje 260 m2
- tornaterem kopolit üvegezés cseréje 60 m2
- D. jelű „38”-as épület helyiségeinek burkolatának és falfelületeinek teljes felújítása 323,23 m2 alapterület, falak és mennyezet területe 1170 m2
- „40”-as épület helyiségeinek burkolatának és falfelületeinek teljes felújítása 165,73 m2 alapterület, falak és mennyezet területe 564 m2
- épület külső hőszigetelése 1800 m2
- nyílászárók cseréje 3 rétegű üvegezéssel ellátott korszerű műanyag nyílászárókra 72 db
- teljes fűtés épületgépészeti felújítása 3.030 m2 nettó alapterületre vetítve
- elektromos villamoshálózat korszerűsítése 3.030 m2 nettó alapterületre vetítve
- külső sportpálya töredezett aszfalt burkolat helyett zökkenőmentes térkő burkolat építése 800 m2
- külső töredezett aszfalt burkolat javítása, cseréje sportpálya körül, a hátsó udvaron kb. 1300 m2
- tanári szoba, titkárság, igazgatói, igazgató helyettesi szobák átalakítása, burkolatok cseréje 124,6 m2
- külső mozgássérült lift kialakítása az oldalkert felől, D-i homlokzaton 1 db
- portásfülke kialakítása előtérben, főbejárati előtető és környéke felújítása 40 m2
- Akadálymentesítés és lift létesítése 1 db
- A bővítmény hasznos alapterülete Összesen: 42,20 m2
- Az iskolaépület hasznos alapterülete a bővítménnyel együtt: 3239,89 m2
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M.1/1. pontot igazoló szakember épület v. építmény építésére v. felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezés műszaki ellenőrzésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-3 db szerz.) 20
2 3.M.1/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-3 db szerz.) 15
3 4.M.1/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-3 db szerz.) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00061
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Törökszentmiklós Hunyadi M. Ált. Isk.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 6. sz. hrsz.: 4505
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítására az EFOP-4.1.2-17 projekt keretében megvalósuló építőipari kivitelezések során - Törökszentmiklós, Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
A projekthez kapcsolódó építési beruházás becsült értéke (nettó Ft) 299.999.999,- Ft.
A tervekben meghatározott kivitelezések paraméterei, főbb mennyiségei, melyekhez a műszaki ellenőri feladok kapcsolódnak a következőek (az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának):
- Fejlesztéssel érintett létesítmény alapterülete (bővítmény nélkül): 2156,01 m2; bővítménnyel: 3144,20 m2.
- Teljes tetőszerkezet elbontása, azbesztmentesítése és újjáépítése, törmelék elszállítása: Elavult, régi tetőszerkezet és héjalás, valamint régi födém rétegrend elbontása 1178,5 m2 bruttó beépített alapterületen;
- Emeletráépítés: Az elbontott padlástér helyén felépítendő 1178,5 m2 bruttó (kb. 848,03 m2 nettó) alapterületű új II. emeleti szint felépítése;
- Lift átépítés az új szinthez 1 db;
- Fűtés korszerűsítés: elavult gázkazán cseréje, 4 db új, korszerű kazán beépítése;
- Akadálymentesítés: Akadálymentes rámpa kialakítása az épület délnyugati részén ~ 50 m2 területtel;
- Parkoló kialakítás, belső útépítés: 9+2 db parkoló+ 1 db. AKM parkoló kialakítása, a parkolókhoz vezető belső út építése;
- Tüzivíztároló kialakítás: Udvari részen 80 m3-es flexibilis tüzivíztároló építése;
- Épületvillamossági korszerűsítés;
- Épületgépészet;
- Aljzat, födém és falszigetelési munkálatok (víz-, hang és hőszigetelés): 1682 m2
- Burkolat fektetési munkák: hideg, meleg, kültéri, beltéri burkolat fektetés, falburkolat fektetés:1747 m2;
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M.1/1. pontot igazoló szakember épület v. építmény építésére v. felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezés műszaki ellenőrzésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-3 db szerz.) 20
2 3.M.1/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-3 db szerz.) 15
3 4.M.1/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-3 db szerz.) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00058
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12314 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mezőtúr II. Rákóczi F. Ált. Isk. felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALFÖLDI SZAKÉRTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58131587
Postai cím: Bartók Béla Út 2/b.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: alfoldiszakerto@gmail.com
Telefon: +36 209358370
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23586860216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2998500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: AF III.1.3 ) M.1/2. pontjában foglalt alkalmassági követelmény
AF III.1.3 ) M.1/3. pontjában foglalt alkalmassági követelmény
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Utca 17/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: KÖMI Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45923021
Postai cím: Lajos Utca 78 IV.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573241

Hivatalos név: ALFÖLDI SZAKÉRTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58131587
Postai cím: Bartók Béla Út 2/b.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23586860216

Hivatalos név: AGROINVEST Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94947690
Postai cím: Etele Út 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10679988243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Törökszentmiklós Hunyadi M. Ált. Isk.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALFÖLDI SZAKÉRTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58131587
Postai cím: Bartók Béla Út 2/b.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: alfoldiszakerto@gmail.com
Telefon: +36 209358370
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23586860216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2998500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: AF III.1.3 ) M.1/2. pontjában foglalt alkalmassági követelmény
AF III.1.3 ) M.1/3. pontjában foglalt alkalmassági követelmény
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Utca 17/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: KÖMI Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45923021
Postai cím: Lajos Utca 78 IV.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573241

Hivatalos név: ALFÖLDI SZAKÉRTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58131587
Postai cím: Bartók Béla Út 2/b.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23586860216

Hivatalos név: AGROINVEST Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94947690
Postai cím: Etele Út 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10679988243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges