Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21639/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Magyar Természetjáró Szövetség VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.;Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
Teljesítés helye:Nagyvázsony 0319 hrsz.;Nagyvázsony 0319 hrsz., Veszprém 0404/3 hrsz, Veszprém 2357/3 hrsz, Eplény 0216/4 hrsz, Dudar 0159 hrsz.;Doba 0294 hrsz., Vonyarcvashegy 052 hrsz., Csabrendek 0525/1 hrsz., Farkasgyepű 036 hrsz., Németbánya 022/1 b hrsz., Balatonfüred 0156 l hrsz., Balatonfüred 0173 b hrsz., Bakonyszentlászló 0189 hrsz.;Magyarpolány 0266 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38583915
Postai cím: Jutasi Út 10
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zeitler Levente
Telefon: +36 304168879
E-mail: zeitler.levente@verga.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://verga.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86485966
Postai cím: Jókai Mór Utca 46.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stubán Zoltán
Telefon: +36 89513136
E-mail: titkarsag@bakonyerdo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bakonyerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Természetjáró Szövetség (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501602019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501602019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erdei építmények fejlesztése (Bakonyerdő, VERGA)
Hivatkozási szám: EKR000501602019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében erdei építmények fejlesztése a Bakonyerdő Zrt. és a VERGA Zrt. által kezelt területeken az alábbiak szerint:
1. rész: Nagyvázsonyi figyelőtorony felújítási munkái,
2. rész: Védőházak (pergola, esőbeálló),
3. rész: Esőbeállók, védőházak építése, felújítása,
4. rész: Ödön forrási esőbeálló rönkház építése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Nagyvázsonyi figyelőtorony felújítási munkái
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Nagyvázsony 0319 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a nagyvázsonyi figyelőtorony felújítási munkáinak elvégzése az alábbiak szerint:
- Kilátótorony állványozása 24 m magasságig
- Új, a meglévővel azonos tetőszerkezet kialakítása cserepes lemezfedéssel: 43 m2
- Vakolat leverés, és új vakolatkészítés: 287 m2
- Erkélykorlát készítés: 24 m
- Külső felületen fugázás javítása, felület tisztítása: 377 m2
- Feljáró létra készítése, beépítése: 6 db
- Fémszerkezetű fix nyílászáró elhelyezése 2 méretben: 42 db
- Gerincmagasság: 26 m
A kilátótorony felújításához készült dokumentációban szerepel a tetőszerkezet cseréje, melyhez előkezelt faanyag beépítése szükséges.
A kivitelezés helyszíne Nagyvázsony külterületén közútról jól megközelíthető helyen található. A kivitelezés nem építési engedélyköteles. A felújítási munkák megkezdése előtt 10 nappal jelenteni kell a munkálatok helyét, idejét, időtartamát az MH Bakony Harckiképző központ illetékesei felé. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 48 hónap) 10
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
4 4. Tetőszerkezetbe beépített faanyag gomba- és lángmentesítő kezelésének dokumentumokkal történő alátámasztásának vállalása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2017-00021
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

II.2.1) Elnevezés: Védőházak (pergola, esőbeálló)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Nagyvázsony 0319 hrsz., Veszprém 0404/3 hrsz, Veszprém 2357/3 hrsz, Eplény 0216/4 hrsz, Dudar 0159 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében védőházak (pergola, esőbeálló) kivitelezése az alábbiak szerint:
- Pergolák építése Veszprém és Nagyvázsony külterületén. Mindkét helyszín közútról könnyen megközelíthető
- Helyszínenként 1-1, egyenként 58,53 m2 alapterületű beton aljzatra épített fa szerkezetű pergola kivitelezése, festéssel
- Aljzathoz rögzített garnitúrák elhelyezése (75x200x7 cm asztal, és 35x200x7 cm pad) gyalult, festett kivitelben
- Helyszínenként 1-1 esőbeállók építése Eplény, Veszprém, és Dudar települések külterületén, erdei úton történő megközelítési lehetőségekkel
- Az esőbeálló 19,8 m2alapterületű, talajba betonozott acél lábakra rögzített oszlopokon álló, szélezetlen vörösfenyő tetőborítással ellátott építmény, benne elhelyezett talajba ásott 2 db erdei garnitúrával.
A kivitelezés nem építési engedélyköteles. A kivitelezési munkák megkezdése előtt 15 nappal jelenteni kell a munkálatok helyét, idejét, időtartamát az MH Bakony Harckiképző központ illetékesei felé (Nagyvázsony - pergola, Eplény - esőbeálló, Aranyos-völgy - pergola, Gulya-domb - esőbeálló, Dudar-esőbeálló esetén), valamint a Dudar-esőbeálló esetén a kivitelezési munkák megkezdése előtt 21 nappal jelenteni kell a munkálatok helyét, idejét, időtartamát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály ​Erdészeti Osztályának. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 48 hónap) 10
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
4 4. Eredettanúsított faanyag beépítésének vállalása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2017-00021
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

II.2.1) Elnevezés: Esőbeállók, védőházak építése, felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Doba 0294 hrsz., Vonyarcvashegy 052 hrsz., Csabrendek 0525/1 hrsz., Farkasgyepű 036 hrsz., Németbánya 022/1 b hrsz., Balatonfüred 0156 l hrsz., Balatonfüred 0173 b hrsz., Bakonyszentlászló 0189 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében 1 db hagyományos szerkezetű esőbeálló épület felújítása és 4 db fa szerkezetű esőbeálló épület építése az alábbiak szerint:
Kajetánházi védőház (meglévő, hagyományos falszerkezetű esőbeálló épület) felújítása (Doba 0294 hrsz.): Az ingatlan elhelyezkedése Doba erdőterületen, közművesítetlen területen, a meglévő régi épület felújítása sík telken történik. Az épület 23,40m2 beépített területű, építmény magasság 4,96m, nettó szintterülete 9,48m2, a terasz alapterülete 7,50m2. Főbb munkálatok: Teljes tetőszerkezet bontása, falazat (0,98 m3) bontása, talajjavító réteg (4,68 m3) készítése. Beton aljzat (1,17 m3) és vasbeton koszorú (1,1 m3) készítése. Fa tetőszerkezet készítése (28,3 m2), fűrészelt gerendából, 10 cm-es átfedéssel fóliaterítéssel, 15 cm-es átfedéssel belső oldali párafékező fólia terítéssel, tetőlécezéssel, héjalással, bádogos munkával. Vakolat leverése és új vakolat készítése különböző vastagságban (oldalfalon, homlokzaton, lábazaton, összesen 85,13 m2). Falazott kémény építése kisméretű téglából (0,5 m3). Padlóburkolat készítése beltérben és kültérben, összesen 30,9 m2), nyílászárók elhelyezése (4 db), felületelőkészítés és diszperziós festés (45,48m2), fa felületek lazúrozása (16,62 m2), hő- és vízszigetelési munkák.
4db fa szerkezetű védőház építése 4 különböző helyszínen:
Festetics turistaút, Vonyarcvashegy 052 hrsz, (517080,160631)
Szűcs Pálné pihenő, Csabrendek 0525/1, (516961,18894)
Csurgó-kút, Farkasgyepű, 036, (539948,205683)
Németbánya, 022/1b, (544854,208323)
A fa szerkezetű esőbeálló épület szerkezete: Az új épület 20m2 beépített területű, építmény magasság 4,66m, nettó szintterület 18,67m2. Alapozás: előzetes földmunka és tereprendezés (2m3) után az alapozás 50/50/105cm -es pont alapokkal készül (1,92m3 C16/20-16/F2 minőségben), majd 10cm vasalt aljzatbeton készül (20m2) C16/20-16/F2 minőségben 2m3. Összes beépített betonacél 115 kg. Az építmény favázas szerkezete: Az épület függőleges tartószerkezete 15x15 cm-es fenyő gerenda gyalult, két rétegben vékony lazúrral felületkezelt. A vasalt aljzatbetonra tűzihorganyzott oszloptalpakkal szerelve. Fa tetőszerkezet: Téglalap alaprajzú sátortető, 45m2 felülettel. Az oszlopok tetején szelemenek kerülnek elhelyezésre 15/15cm keresztmetszettel, Szarufák 10/15 cm, 80 cm-es tengelytávval. Összes épületszerkezeti faanyag mennyisége: 2,9m3, minősége C20 szilárdságú I. o. gyalult fenyőfa látszó részeken kétrétegben vékonylazúrral felületkezelt, egyéb helyeken gomba és kártevők elleni alapozással. A szarufákra deszkázás hajópadlóval (45m2) készül, majd alátét lemezre, bitumenzsindely héjalás készül, barna színben (45m). Bádogozás: cseppentőlemez: 24 fm. Az épület oszlopai közé - kivétel bejárat – gyalult, felületkezelt fenyő deszka burkolat készül (16m2). Felületkezelés: farészek kétréteg vékonylazúr festése 165 m2-en.
Koloska-völgy réten lévő sátortetős esőbeálló felújítása (csiszolás, festés): Balatonfüred 0173 b hrsz.: Meglévő épület (nettó alapterület: 8 m2) fa szerkezetének csiszolása és festése, és 2 db 40 cm széles, 4 m hosszú keményfa palló tetőelem cseréje.
Cuha-völgy erdei védőház felújítás: Bakonyszentlászló 0189 hrsz.: Meglévő, nettó 13,5 m2 alapterületű épület tető héjazatának javítása (5 m2), oldalfal borítás javítása és pótlása (13 m2), 5x30 cm vtg pallóból ülőke felszerelése (9 m), oldalfalak és tetőhéjazat csiszolása, lazúrozása 3 rétegben (65 m2), 1 db ablaknyílás vágása 60x90-es méretben.
Cuha-völgy erdei védőház felújítás: Bakonyszentkirály 037 c hrsz.: Meglévő, nettó 18 m2 alapterületű épület oldalfal borításának javítása és pótlása (18 m2), 5x30 cm vtg pallóból ülőke felszerelése (11 m), oldalfalak és tetőhéjazat csiszolása, lazúrozása 3 rétegben (38 m2), 1 db ablaknyílás vágása 60x90-es méretben.
Nettó alapterületek:
- Vonyarcvashegy 052 hrsz. 20 m2
- Csabrendek 0525/1 hrsz. 20 m2
- Farkasgyepű 036 hrsz. 20 m2
- Németbánya 022/1 b hrsz. 20 m2
- Balatonfüred 0156 l hrsz. 14 m2
- Balatonfüred 0173 b hrsz. 8 m2
- Bakonyszentlászló 0189 hrsz. 13,5 m2
- Bakonyszentkirály 037 c hrsz. 18 m2
- Doba 0294 hrsz. épület 9,48 m2 + terasz 7,5 m2
A kivitelezés nem építési engedélyköteles. Az erdészeti hatóságnak a Vonyarcvashegy 052 hrsz és a Németbánya
022/1 hrsz védőházak, mint közjóléti berendezés - védőház már bejelentésre került. A Csabrendek 0525/1 hrsz. lévő védőházat, a körülette lévő padokkal, mint erdészeti létesítményt az erdészeti hatóság engedélyezte. A többi védőház nem bejelentés köteles. A kivitelezés időtartamát korlátozás nem befolyásolja. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 48 hónap) 10
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
4 4. Eredettanúsított faanyag beépítésének vállalása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2017-00021
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

II.2.1) Elnevezés: Ödön forrási esőbeálló rönkház építése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Magyarpolány 0266 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében Ödön forrási esőbeálló rönkház építése az alábbiak szerint:
Főbb jellemzők: Az ingatlan elhelyezkedése Magyarpolány erdőterületen, közművesítettlen területen, az építés sík telken zajlik, de a meglévő régi épület alépítményét el kell bontani (15m3). Az új épület 36,59m2 beépített területű, építmény magasság 4m, nettó szintterület 30,11m2
Az épület szerkezete:
Alapozás: előzetes földmunka és tereprendezés (20m3) után az alapozás 50/100cm -es sávalapokkal készül (15m3 C16/20-16/F2 minőségben), majd 2 sor kitöltött zsalukő elemmel 50cm magasítás készül. A lábazati falak között kavics feltöltés (5m3), melyre vasalt 12 cm-vastagságú aljzatbeton kerül (40m2). Talajnedvesség elleni szigetelés után homokágyba rakott téglaburkolat készül a földszinti padlóra. Összes vasbeton mennyiség a zsalukő aljzatbetonhoz C20/25-16/F2 minőségben 7,4m3. Összes beépített betonacél 356,88 kg.
Falazat: Az épület függőleges tartószerkezete ETA 06-0306 sz. tanúsítványú egyedi kézi faragású rönkszerkezet, sarkokon 60 cm-es túlnyúlású rönkből, kanadai csapolással. Fenyő faragott rönk 3-6,5m I. o. minőségben, jellemző rönkátmérő 30,5cm. Összes felülete: 105m2
Födém: Egyedi rönkgerendás födém, jellemző átmérő 30cm, melyre 24mm-es felső átfedő deszkázat (36m2), padlásoldalról pedig 15mm-es nút-féderes OSB lap kerül (30m2)
A padlástérbe feljutáshoz egy egyeneskarú 60cm-es szélességű falépcső kerül elhelyezésre.
Tetőszerkezet: Négyzet alaprajzú sátortető, 75,5m2 felülettel. A rönkfalak tetején szelemenek kerülnek elhelyezésre 15/20cm keresztmetszettel, Szarufák 10/15 cm, 80 cm-es tengelytávval, fogópárral összekötve (8/15). Összes tetőszerkezeti faanyag mennyisége: 2,64m3, minősége C20 szilárdságú I. o. fenyő, rovar-, gomba-, lángmentesítővel kezelt (210m2).
A gerendázatra deszkázás, ereszdeszkázat hajópadlóval (75,5m2) készül, majd páraáteresztő fólia kerül (75,7m2). Ellenlécezés, tetőlécezés 5/5cm -es keresztmetszetben (75,5m2).
Az épület alkalmi fűtéséhez levegő hőszigetelésű kémény készül 6,35m magassággal.
Cserépfedés: natúrvörös kerámia cserép (75,5m2), Kúpcserép: 24m, kezdő kúpcserép: 4db, szellőző elemek, fésűs ereszszellőző 32m, hófogó 30db.
Ereszcsatorna: fém ereszcsatorna NA150 méretben 32m, lefolyók: 7m, cseppentőlemez: 32m, csatorna szeglet: 4 db. kéményszegély: 3,35m
Nyílászárók:
100x210cm egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű, lazúros kültéri fa bejárati ajtó 1db,
90x150cm kültéri faablak, hőszigetelt, U:1.1W/m2K lazúros, zsalutáblával, ablakdeszkázattal 2 db
Tetőtéri faablak 78x140cm
Felületkezelés külső oldali farészekre: száradó faolaj 210m2, belső oldalra: természetes alapú lazúrral (65m2) Bütüvédelem: vízbázisú bütüvédőszer (8m2)
Az épület terasz részére az oszlopok közé létrakorlát vagy mezőnkénti andráskereszt korlát készül (7fm).
A kivitelezés építési engedélyköteles. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától a beruházás során az erdőterületet érintő ingatlanra vonatkozó, erdő termelésből való kivonása szerinti erdő igénybevételi engedély rendelkezésre áll. A kivitelezés időtartamát korlátozás nem befolyásolja. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 48 hónap) 10
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
4 4. Eredettanúsított faanyag beépítésének vállalása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2017-00021
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében irányadó: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az
alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő: a. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll. b. A
közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében irányadó: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja és 114. § (2) bekezdése, illetve a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia
kell; valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását igazolnia kell. A kizáró okokra
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles
ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a
Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-
ában foglaltakra. Amennyiben ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, e körülményről
az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi rész esetében irányadó: SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE
Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket; az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek, ha az
előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész esetében irányadó: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Az SZ/1.
alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. Az
alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki
és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás
kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11)
bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – a 21. § (2a) bekezdés a) pontjában
foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak (1. rész: meglévő épület felújítása és/vagy bővítése és/vagy új épület építése, 2. és 3. rész: faszerkezetű épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése, 4. rész: fából készült rönkház) ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (22. § (3) bekezdése) szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (az építési beruházás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés mennyiségét (1. rész: az építési beruházással érintett létesítmény gerincmagassága, 2-4. rész: az építési beruházással érintett létesítmény alapterülete), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]) és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek
alkalmazása esetén valamennyi rész tekintetében köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik az
építési beruházás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek
képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat (ezalatt Ajánlatkérő építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlatot ért) ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzát/önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a
képzettségét/képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at, amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a vonatkozó felelős műszaki
vezetői névjegyzékben és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes; azonban ezen személy
(ek)nek is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/nyilatkozatukat. Amennyiben az ajánlattevő több részre is
tesz ajánlatot, ugyanazon szakember több pozícióra is megjelölhető. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmassági
követelményeket; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt.
67. § (3) bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles. Ajánlatkérő
hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (1. rész: meglévő épület felújítása és/vagy bővítése és / vagy új épület építése, 2. és 3. rész: faszerkezetű épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése, 4. rész: fából készült rönkház) egy vagy több teljesített építési beruházással, amely az 1. rész tekintetében legalább legalább 19 m gerincmagasságú meglévő épület felújítására és/vagy bővítésére és/vagy új épület építésére, a 2. rész tekintetében legalább legalább 43 m2 alapterületű faszerkezetű épület építésére, a 3. rész tekintetében legalább 15 m2 alapterületű faszerkezetű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére, a 4. rész tekintetében 27m2 fából készült rönkház építésére vonatkozik. A 2. és 3. részre egyaránt történő ajánlattétel esetén a 3. rész tekintetében a 2. részre bemutatott referencia is benyújtható, mivel ezen részek esetében elegendő, ha az ajánlattevő által bemutatott referencia a nagyobb referenciakövetelménynek megfelel. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerint jár el. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több szerződés bemutatásával is igazolható. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a teljesített szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fej. 1. részében a magasépítési szakterület tekintetében előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint az ott előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel. Ajánlattevő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-É felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve az M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha egyik közös ajánlattevő megfelel. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (1-4. részek): Amennyiben Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt (rész)határidőkön belül, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Mértéke a nettó szerződéses értékének 1%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses érték 20%-a.
Meghiúsulási kötbér (1-4. részek): Mértéke a teljes nettó vállalkozási díj szerződéses érték 25%-a.
Jótállás: A műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően legalább 36 hónap (legkedvezőbb 60 hónap, az ajánlattevő ajánlata szerint, 1-2. részek), a műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően legalább 12 hónap (legkedvezőbb 60 hónap, az ajánlattevő ajánlata szerint, 3-4. részek).
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (1-4. részek): Kivitelező a Szerződés műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállás időtartamát követő 15. napig kell rendelkezésre állnia (okirati formában nyújtott biztosíték esetén). A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja az 1. rész esetén 7M Ft/káresemény, 20M Ft/év, a 2. rész esetén 3M Ft/káresemény, 10M Ft/év mértéket, a 3. rész esetén 5M Ft/káresemény, 14,8M Ft/év, a 4. rész esetén 4M Ft/káresemény, 12M Ft/év mértéket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén: A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, magyar forintban történik a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ban, valamint a
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. A 4. rész esetén a Kbt. 135. § (5) bekezdése is irányadó. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Kivitelező számlavezető pénzügyi intézménye a vételárat a Kivitelező bankszámláján jóváírja.
Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít (1-2., 4. részek) / Megrendelő részszámlázási lehetőséget a következők szerint biztosít (3. rész): Megrendelő két részszámla benyújtását teszi lehetővé (végszámlával együtt), az egyik részszámla az új építések teljesítését, a másik részszámla a felújítási munkálatok teljesítését követően nyújtható be.
Valamennyi rész esetén: Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a Szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeget előlegként biztosítja. Az előleg összege a (vég)számlában kerül elszámolásra, azaz végszámla esetében a végszámlának az előleg összegével csökkentett összege kerül ténylegesen kifizetésre a Kivitelező részére. Az előleg kifizetésére az előlegszámla kiállítását követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül sor.
Megrendelő az 1-2. részek esetén a Szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít, Megrendelő a 3-4. rész esetén tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a(z) (közös)
ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet alapítsanak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: ld. VI.3.12) pont 14. alpontjában foglaltakat.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2019/11/19 (éééé/hh/nn) és helye: időpontok, helyszínek részenként VI.3.12) pontban
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Valamennyi rész: ár szempont fordított arányosítás, 1. minőségi szempont arányosítás (legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint), 2. minőségi szempont egyenes arányosítás, 3-4. minőségi szempont pontkiosztás (valamennyi rész esetén).
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A kommunikáció 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és közbeszerzési tárgyú rendeletek irányadók.
9. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
10. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
11. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott költségvetést beárazva (szakmai ajánlat).
13. Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében helyszíni bejárást tart. Találkozási pont: 8200 Veszprém, Jutasi út 10. [1-2. rész]; 8500 Pápa, Jókai Mór u. 46. [3. rész], 8500 Pápa, Szent István u. 28. (Pápai Erdészet irodaépület) [4. rész]. A helyszíni bejárások időpontja: 2019.11.19. napján 11:00 óra [1-2. rész], 2019.11.22. napján 9:00 óra [3. rész], 2019.11.21. napján 11:00 óra [4. rész]. A helyszíni bejáráson a helyszín megtekintésére és adott esetben felmérésére van lehetőség a műszaki leírásban foglaltak szerint. A helyszíni bejárásra a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a jelen felhívásban megjelölt pályázati projektek jelenleg előkészítési szakaszban állnak, megvalósításukra külön támogatási szerződés kerül majd megkötésre, így erre tekintettel Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást - valamennyi része tekintetében - feltételesen indítja meg.
15. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges