Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21640/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELEKTROVIT Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91116723
Postai cím: Vízerőmű
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczkei Sándor
Telefon: +36 42278233
E-mail: titkarsag@tiszavizvizeromu.hu
Fax: +36 42278433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszavizvizeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Napelemes kiserőmű járulékos munkák
Hivatkozási szám: EKR000015062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Betonházas transzformátor telepítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
További tárgyak:45317200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: a Tiszalöki Vízerőmű napelemes kiserőművének 22 kV-os hálózatra történő csatlakozását biztosító 1 db 400 kVA névleges teljesítményű, 22/0,4 kV-os névleges feszültség szintű, C-C' veszteségi osztályú, betonházas transzformátor szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 22 kV-os oldali primer és szekunder elektromos kivitelezési munkákkal valamint alapozási, építési és földmunkákkal kompletten.
A BHTR szállítás terjedelme a kiviteli tervek alapján, de nem kizárólagosan: - 1 db kb. 3500x2100x2800 mm befoglaló méretű, előre gyártott beton panelekből összeállított transzformátor ház, KIF és KÖF oldali kezelőtérrel, alatta 1 db kb. 600 mm mélységű olajálló beton kármentővel, - 1 db 630 A névleges üzemi áramú KIF oldali megszakító, gyűjtősín, 10 db szakaszolható leágazással, - 1 db 400 kVA névleges teljesítményű, 22/0,4 kV-os feszültségszintű, olajszigetelésű, természetes hűtésű csökkentett veszteség tényezőjű transzformátor, - 1 db 22 kV-os feszültség szintű terhelés szakaszoló a KÖF oldali cellába, - védelmi és mérőcella, - hálózat védelmi relé, mely egyben ellátja a transzformátor védelmét is, - 0,4 kV-os AC kábelek csatlakoztatása a KIF oldali cella leágazásaiba, - 0,4 kV-os szekunder kábelek csatlakoztatása a mérő cellába, - 0,4 kV-os szekunder kábelek csatlakoztatása a védelmi cellába, - 22 kV-os termelői kábel fektetése a transzformátor KÖF oldali cellájából kiindulva a megrendelő tulajdonát képező 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellájába becsatlakoztatva, - 3 db áramváltó cseréje a 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellájában a szükséges alumínium sínezés átalakításával kompletten, - szekunder kábelek fektetése a 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellája és a vezénylő épület 127-es számú relé állványa között, - a meglévő távolságvédelmi eszközök elbontása a vezénylő épület 127-es relé állványán, - az új 22 kV-os termelői kábel védelmét ellátó digitális védelem telepítése a vezénylő épület 127-es számú relé állványra, üzembe helyezéssel kompletten. Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket valamint a műszaki specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06959 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Betonházas transzformátor telepítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELEKTROVIT Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33965723
Postai cím: Mátyás király Út 3/C
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
E-mail: elektrovit@elektrovit.hu
Telefon: +36 49540990
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 49540991
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22401340
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
További tárgyak:45317200-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: a Tiszalöki Vízerőmű napelemes kiserőművének 22 kV-os hálózatra történő csatlakozását biztosító 1 db 400 kVA névleges teljesítményű, 22/0,4 kV-os névleges feszültség szintű, C-C' veszteségi osztályú, betonházas transzformátor szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 22 kV-os oldali primer és szekunder elektromos kivitelezési munkákkal valamint alapozási, építési és földmunkákkal kompletten.
A BHTR szállítás terjedelme a kiviteli tervek alapján, de nem kizárólagosan: - 1 db kb. 3500x2100x2800 mm befoglaló méretű, előre gyártott beton panelekből összeállított transzformátor ház, KIF és KÖF oldali kezelőtérrel, alatta 1 db kb. 600 mm mélységű olajálló beton kármentővel, - 1 db 630 A névleges üzemi áramú KIF oldali megszakító, gyűjtősín, 10 db szakaszolható leágazással, - 1 db 400 kVA névleges teljesítményű, 22/0,4 kV-os feszültségszintű, olajszigetelésű, természetes hűtésű csökkentett veszteség tényezőjű transzformátor, - 1 db 22 kV-os feszültség szintű terhelés szakaszoló a KÖF oldali cellába, - védelmi és mérőcella, - hálózat védelmi relé, mely egyben ellátja a transzformátor védelmét is, - 0,4 kV-os AC kábelek csatlakoztatása a KIF oldali cella leágazásaiba, - 0,4 kV-os szekunder kábelek csatlakoztatása a mérő cellába, - 0,4 kV-os szekunder kábelek csatlakoztatása a védelmi cellába, - 22 kV-os termelői kábel fektetése a transzformátor KÖF oldali cellájából kiindulva a megrendelő tulajdonát képező 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellájába becsatlakoztatva, - 3 db áramváltó cseréje a 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellájában a szükséges alumínium sínezés átalakításával kompletten, - szekunder kábelek fektetése a 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellája és a vezénylő épület 127-es számú relé állványa között, - a meglévő távolságvédelmi eszközök elbontása a vezénylő épület 127-es relé állványán, - az új 22 kV-os termelői kábel védelmét ellátó digitális védelem telepítése a vezénylő épület 127-es számú relé állványra, üzembe helyezéssel kompletten. Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket valamint a műszaki specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22401340
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELEKTROVIT Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33965723
Postai cím: Mátyás király Út 3/C
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
E-mail: elektrovit@elektrovit.hu
Telefon: +36 49540990
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 49540991
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosuló rendelkezések:
III.3. Műszaki átadás-átvételi határidő: 2019. november 30.
A vállalkozási szerződés 1. sz. melléklet "Teljesítési ütemezés" része az alábbira módosul:
IV. ütem: próbaüzem sikeres lezárása, hatósági használatba vételi eljárás sikeres lefolytatása, műszaki átadás-átvétel: 2019. november 30.
A vállalkozási szerződés 1. sz. melléklet "Pénzügyi ütemezés" része az alábbira módosul:
Végszámla benyújtása: 2019. november 30. 5.600.335 Ft (fordított ÁFÁ-s ügylet) pénzügyileg teljesítendő: 5.320.318 Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő 2019. október 14-én hivatalos levélben akadályközlést jelentett be a Vállalkozó felé, mely a Megrendelő érdekkörében bekövetkezett, a teljesítés határidejét kedvezőtlenül befolyásoló körülményről ad tájékoztatást. Az akadályközlő levelet a szerződésmódosítás SZM-1/1 számú melléklete tartalmazza. A dokumentumból megállapítható, hogy a késedelem olyan körülményre visszavezethetően következett be, melyre az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem volt ráhatása a Megrendelőnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 22401340 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22401340 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben