Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21643/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8 és 0526/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GÁTIBA Solar Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91116723
Postai cím: Vízerőmű
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczkei Sándor
Telefon: +36 42278233
E-mail: titkarsag@tiszavizvizeromu.hu
Fax: +36 42278433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszavizvizeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Napelemes kiserőmű létesítése (Tiszalöki Vízerőmű)
Hivatkozási szám: EKR000755892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Napelemes kiserőmű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45251100-2
45223100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8 és 0526/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: a Tiszalöki Vízerőmű üzemi területén létesítendő 260 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőmű 200 kVA-es részegysége DC és kisfeszültségű AC berendezéseinek szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 0,4kV-os oldali primer és szekunder elektromos kivitelezési munkálatokkal kompletten, továbbá a meglévő 60 kVA csatlakozási teljesítményű egység 0,4 kV-os oldali primer és szekunder csatlakoztatási munkái.
- 1 db földre telepített 80 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 288 db egyenként 285 Wp teljesítményű, kb. 1670x1000x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 15°-ban döntött polikristályos napelemből és 4 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll, vasbeton talpgerendákkal és rozsdamentes dűbelezéssel hozzá rögzített tűzihorganyzott acél tartószerkezettel kompletten, kb.500 m2 alapterületen földmunka végzéssel, geotextília takarófóliára készített tömörített kavicsággyal és murva borítással,
- 1 db sík tetőre telepített 20 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 96 db egyenként 258 Wp teljesítményű, kb. 1320x980x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 13°-ban döntött monokristályos napelemből és 1 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll , alumíniumból készült napelem tartó szerkezettel, ballaszt súlyokkal kompletten,
- 1 db sík tetőre telepített 100 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 460 db egyenként 285 Wp teljesítményű, kb. 1670x1000x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 13°- ban döntött polikristályos napelemből és 5 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll, alumíniumból készült napelem tartó szerkezettel, ballaszt súlyokkal kompletten,
- mindhárom új létesítésű PV egység komplett DC oldali elektromos installációja a kiviteli tervekben meghatározottak szerint a napelem modulok és az inverterek között,
- mindhárom új létesítésű PV egység komplett AC oldali elektromos installációja az inverterek, az inverter elosztó szekrények és a 22/0,4 kV-os feszültség szintű transzformátor KIF oldali csatlakozó cellája között.
- a meglévő korábbi létesítésű 60 kVA-es PV egység AC oldali csatlakozó kábelének visszabontása és csatlakoztatása a 22/0,4 kV-os feszültség szintű transzformátor KIF oldali csatlakozó cellájába, földmunkákkal, bontási és helyreállítási munkákkal kompletten,
- továbbá minden olyan kivitelezési tevékenység, amely a kiviteli tervek alapján a napelemes kiserőmű megvalósításhoz műszakilag szükséges.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket valamint a műszaki specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03352 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Napelemes kiserőmű
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÁTIBA Solar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14852084
Postai cím: Szabadság Utca 240
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: info@gatibasolar.hu
Telefon: +36 14811104
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14811104
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 86723679
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45251100-2
45223100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8 és 0526/5
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: a Tiszalöki Vízerőmű üzemi területén létesítendő 260 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőmű 200 kVA-es részegysége DC és kisfeszültségű AC berendezéseinek szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 0,4kV-os oldali primer és szekunder elektromos kivitelezési munkálatokkal kompletten, továbbá a meglévő 60 kVA csatlakozási teljesítményű egység 0,4 kV-os oldali primer és szekunder csatlakoztatási munkái.
- 1 db földre telepített 80 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 288 db egyenként 285 Wp teljesítményű, kb. 1670x1000x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 15°-ban döntött polikristályos napelemből és 4 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll, vasbeton talpgerendákkal és rozsdamentes dűbelezéssel hozzá rögzített tűzihorganyzott acél tartószerkezettel kompletten, kb.500 m2 alapterületen földmunka végzéssel, geotextília takarófóliára készített tömörített kavicsággyal és murva borítással,
- 1 db sík tetőre telepített 20 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 96 db egyenként 258 Wp teljesítményű, kb. 1320x980x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 13°-ban döntött monokristályos napelemből és 1 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll , alumíniumból készült napelem tartó szerkezettel, ballaszt súlyokkal kompletten,
- 1 db sík tetőre telepített 100 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 460 db egyenként 285 Wp teljesítményű, kb. 1670x1000x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 13°- ban döntött polikristályos napelemből és 5 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll, alumíniumból készült napelem tartó szerkezettel, ballaszt súlyokkal kompletten,
- mindhárom új létesítésű PV egység komplett DC oldali elektromos installációja a kiviteli tervekben meghatározottak szerint a napelem modulok és az inverterek között,
- mindhárom új létesítésű PV egység komplett AC oldali elektromos installációja az inverterek, az inverter elosztó szekrények és a 22/0,4 kV-os feszültség szintű transzformátor KIF oldali csatlakozó cellája között.
- a meglévő korábbi létesítésű 60 kVA-es PV egység AC oldali csatlakozó kábelének visszabontása és csatlakoztatása a 22/0,4 kV-os feszültség szintű transzformátor KIF oldali csatlakozó cellájába, földmunkákkal, bontási és helyreállítási munkákkal kompletten,
- továbbá minden olyan kivitelezési tevékenység, amely a kiviteli tervek alapján a napelemes kiserőmű megvalósításhoz műszakilag szükséges.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket valamint a műszaki specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 86723679
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÁTIBA Solar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14852084
Postai cím: Szabadság Utca 240
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: info@gatibasolar.hu
Telefon: +36 14811104
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14811104
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. módosítás:
1. A Vállalkozó adatai az alábbira módosultak:
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
Adószám: 13946892-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-340776
2. A vállalkozási szerződés I.2. pontja az alábbira módosul:
I.2 1 db sík tetőre telepített 20 kVA teljesítményű (III.PV jelű) egység építése, mely 72 db egyenként 350 Wp teljesítményű, kb. 1558×1046×46 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 13°-ban döntött monokristályos napelemből és 1 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll, alumíniumból készült napelem tartó szerkezettel, ballaszt súlyokkal kompletten.
3. A vállalkozási szerződés II.3. pontjában az első bekezdés az alábbira módosul:
- Napelemek STC szerint számított súlyozott modul hatásfoka a módosított kiviteli terv szerinti mennyiségű napelem modulok (820 db) figyelembe vételével (százalék): 17,97%
II. módosítás:
Módosuló rendelkezések:
III.3. Műszaki átadás-átvételi határidő: 2019. november 30.
A vállalkozási szerződés 1. sz. melléklet "Teljesítési ütemezés" része az alábbira módosul:
IV. ütem: próbaüzem sikeres lezárása, hatósági használatba vételi eljárás sikeres lefolytatása, műszaki átadás-átvétel: 2019. november 30.
A vállalkozási szerződés 1. sz. melléklet "Pénzügyi ütemezés" része az alábbira módosul:
Végszámla benyújtása: 2019. november 30. 21.680.920 Ft (fordított ÁFÁ-s ügylet) pénzügyileg teljesítendő: 20.596.874 Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő 2019. október 14-én hivatalos levélben akadályközlést jelentett be a Vállalkozó felé, mely a Megrendelő érdekkörében bekövetkezett, a teljesítés határidejét kedvezőtlenül befolyásoló körülményről ad tájékoztatást. Az akadályközlő levelet a szerződésmódosítás SZM-2/1 számú melléklete tartalmazza. A dokumentumból megállapítható, hogy a késedelem olyan körülményre visszavezethetően következett be, melyre az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem volt ráhatása a Megrendelőnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 86723679 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 86723679 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben