Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21674/2019
CPV Kód:33122000-1
Ajánlatkérő:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Teljesítés helye:3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13. sz., Ajánlatkérő által megjelölt helyiség.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26517625
Postai cím: Bethlen Gábor Út 11-13
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Kántor Judit
Telefon: +36 49341864
E-mail: rendelo@tujvaros.hu
Fax: +36 49341864
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Árubeszerzés szemészeti műtétekhez 2019
Hivatkozási szám: EKR001005712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33122000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. Az alábbi anyagok megvásárlása/szállítása csomagban konszignációs raktár üzemeltetésével:
Műlencse: 400 db az alábbi bontásban azzal, hogy az egyes csomagokon belüli a megrendelés a szerződés időszaka alatt a jelzett opciók szerint eltérhet:
I/1. csomag - HYDROFIL ACRYLAT alapanyagú összehajtható hátsócsarnoki műlencse (340 db, opció: +/ - 30 db)
I/2. csomag - HYDROFÓB ACRYLAT alapanyagú összehajtható, egytestű, csillogásmentes, hátsócsarnoki műlencse (30 db opció: +/ - 15 db)
I/3. csomag - HYDROFÓB ACRYLAT alapanyagú összehajtható, egytestű, csillogásmentes, tórikus hátsócsarnoki műlencse (30 db opció: +/ - 15 db)
I/4.- Egynapos műtéti csomag (400 db) A lencsék, és a műtéti csomag lejárati ideje minimum 12 hónap kell, hogy legyen.

II. A következő új, vagy maximum 6 éves eszközök, berendezések kihelyezése, használatra átadása (1-1 db):
II/1. Szemészeti phaco készülék és tartozékai
II/2. Optikai biométer készülék
II/3. Autorferakto/keratométer készülék
III. Kézi műszerek (1-1 db.)
- vízszintező
- szögmérő (A)
- szögmérő (B)
IV. Az alábbi kiegészítő eszközök, műszerek megvásárlása eszközönként min. 1-1 db.
1. Szemészeti kés 15°
2. Szemészeti kés 2.2 mm
3. Szemészeti kés 2.8 mm
4. BSS oldat 500 ml-es
5. Viszkoelasztikus anyag Amvisc Plus 0,8 ml saját kanüllel
6. Tokfestő oldat 1 ml
7. Basic vacuum phaco pack
8. Antarior vitr.
9. Sleeves 2,2mm-es
10. Sleeves 2,85mm-es
11. Műtéti csomag lencse nélkül
A megadott mennyiség a maximumot jelenti, melytől - 10 % -al való eltérés lehetőségét Ajánlatkérő kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23642957 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Árubeszerzés szemészeti műtétekhez 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13. sz., Ajánlatkérő által megjelölt helyiség.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Az alábbi anyagok megvásárlása/szállítása csomagban konszignációs raktár üzemeltetésével:
Műlencse: 400 db az alábbi bontásban azzal, hogy az egyes csomagokon belüli a megrendelés a szerződés időszaka alatt a jelzett opciók szerint eltérhet:
I/1. csomag - HYDROFIL ACRYLAT alapanyagú összehajtható hátsócsarnoki műlencse (340 db, opció: +/ - 30 db)
I/2. csomag - HYDROFÓB ACRYLAT alapanyagú összehajtható, egytestű, csillogásmentes, hátsócsarnoki műlencse (30 db opció: +/ - 15 db)
I/3. csomag - HYDROFÓB ACRYLAT alapanyagú összehajtható, egytestű, csillogásmentes, tórikus hátsócsarnoki műlencse (30 db opció: +/ - 15 db)
I/4.- Egynapos műtéti csomag (400 db) A lencsék, és a műtéti csomag lejárati ideje minimum 12 hónap kell, hogy legyen.

II. A következő új, vagy maximum 6 éves eszközök, berendezések kihelyezése, használatra átadása (1-1 db):
II/1. Szemészeti phaco készülék és tartozékai
II/2. Optikai biométer készülék
II/3. Autorferakto/keratométer készülék
III. Kézi műszerek (1-1 db.)
- vízszintező
- szögmérő (A)
- szögmérő (B)
IV. Az alábbi kiegészítő eszközök, műszerek megvásárlása eszközönként min. 1-1 db.
1. Szemészeti kés 15°
2. Szemészeti kés 2.2 mm
3. Szemészeti kés 2.8 mm
4. BSS oldat 500 ml-es
5. Viszkoelasztikus anyag Amvisc Plus 0,8 ml saját kanüllel
6. Tokfestő oldat 1 ml
7. Basic vacuum phaco pack
8. Antarior vitr.
9. Sleeves 2,2mm-es
10. Sleeves 2,85mm-es
11. Műtéti csomag lencse nélkül
A megadott mennyiség a maximumot jelenti, melytől - 10 % -al való eltérés lehetőségét Ajánlatkérő kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 5. Víztartalom I/2. csoportba tartozó Hydrofób Acrylat műlencsénél (előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,5 %, legkedvezőbb megajánlás a 4 %.) 10
2 6. Víztartalom I/3. csoportba tartozó Hydrofób tórikus Acrylat műlencsénél (előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás a 0,5 %, legkedvezőbb megajánlás a 4 %.) 10
3 7. I/2 csoportba tartozó Hydrofób Acrylat műlencsénél 2 db fenesztrációs nyílással rendelkező, módosított C haptika (igen / nem)) 5
4 8. I/3. csoportba tartozó Hydrofób tórikus Acrylat műlencsénél 2 db fenesztrációs nyílással rendelkező, módosított C haptika (igen / nem) 5
5 9. Tórikus optika elérhetősége I/3. csoportba tartozó Hydrofób tórikus Acrylat műlencsénél (igen / nem) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár 1.-4. é.szempontok (nettó egységár) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II. és III. eszközök, berendezések kihelyezése vonatkozásában: szerződés aláírásától számított 1 hónapon belül, előteljesítés lehetséges.
Az értékelési szempontoknál az ár szempont az alábbi bontás szerint kerül értékelésre:
Ajánlati ár (nettó forint - egységár) I/1. csoportba tartozó Hydrofil Acrylat műlencsénél – I/4. műtéti csomaggal együtt súlyszám: 25
Ajánlati ár (nettó forint- egységár) I/2. csoportba tartozó Hydrofób Acrylat műlencsénél – I/4. műtéti csomaggal együtt súlyszám:10
Ajánlati ár (nettó forint- egységár) I/3. csoportba tartozó Hydrofób tórikus Acrylat műlencsénél – I/4. műtéti csomaggal együtt súlyszám:10
Ajánlati ár (nettó forint – mindösszesen egységár) kiegészítő fogyóanyagok súlyszám:5
A 9. értékelési szempontnál (Tórikus optika elérhetősége) az értékelésre vonatkozó szabály: Amennyiben a megajánlott lencsénél a tórikus optika elérhetősége 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,75D. értékekkel megegyező, úgy az igen válasz adható, és 10 pontot kap ajánlattevő, amennyiben ezektől eltérő értékkel rendelkezik, akkor nem válasz esetén 0 pont jár.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Árubeszerzés szemészeti műtétekhez 2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27831975
Postai cím: Rétköz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: tender@premedpharma.hu
Telefon: +36 306066460
Internetcím(ek): (URL) www.premedpharma.hu
Fax: +36 23889710
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10803952243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24711800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23642957
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27831975
Postai cím: Rétköz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10803952243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges