Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21682/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:BDJK-Real Estate Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8053 Bodajk, Petőfi utca (HRSZ: 1010/1; 1010/2, 1011/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (3) bek.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BDJK-Real Estate Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93733632
Postai cím: Ipar Körút 13
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Khaut András
Telefon: +36 99511860
E-mail: bdjk.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (3) bek.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A bodajki Kastélyban vadászati kiállító tér
Hivatkozási szám: EKR001141722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A bodajki Hochburg-Lamberg Kastélyban interaktív vadászati kiállító tér és kulturális funkciók kialakítása, valamint környezetének
rehabilitációja turisztikai fejlesztés keretein belül Felújítandó műemlék kastély épület nettó alapterülete: 1112 m2 • Kastély
épületében új építés nettó alapterület: 764,92 m2 • Kialakítandó kert alapterület: 71326,15 m2 • 90 db parkoló kialakítása (ebből 2 db
akadálymentes, 2 db családi, 2 db elektromos autó töltő) • 1 db portaépület építése 251,11 m2 • 2 db kerti pavilon építése: A
pavilonok alapterülete: 22,50 m2, belmagasság 4,06 m2 • 1 db gépészeti épület kialakítása: 52 m2 • 1 db gazdasági bejárat épület
kiépítése, mely tartalmaz: 9,48 m2 fedett kukatárolót és 17,29 m2-es kerékpártárlót. • kb. 950 m2 összfelületű dísztó kiépítése •
összesen 20 db kiállítót tér kialakítása, a termek sorát összefüggő, komplex dioráma együttesekkel töltjük meg, a tereket élethű háttér
installációk, hang- és helyenként fényjáték teszi élővé, teljessé. • pinceszinten összesen 424,78 m2-es foglalkoztató, multifunkciós tér
megépítése • 1 db személyfelvonó beépítése. Teherbírás 630 kg/8 személy, emelőmagasság 13,88 m, állomások száma 4. • 1 db
15mx30 méteres önálló alumínium tartóvázat, PVC fedésű rendezvénysátor kiépítése • 1 db épület elbontása • Homlokzat felújítás:
1500 m2 • Falak szerkezeti megerősítése: 461 m3 • Kiállítóterek alapterülete: 587,21 m2 Új építés és felújítás, mely magában foglalja
a gazdasági épületeket, porta épületet és a kastély bővítését is. „A projekt megvalósításával a legfőbb cél, hogy a jelenleg
hasznosítatlan műemlék épület olyan profitábilis funkciókkal gazdagodjon, melyek a kastélyépület hosszútávú fenntartását biztosítani
tudják, és emellett a régió turisztikai palettáján egyedülálló attrakcióként jelenjen meg. A felújítás során a következő elemek
megvalósulása tervezett: 1. A kastély épületének teljes körű felújítása és az örökségvédelmi szabályok és irányelvek tiszteletben
tartásával az épület az állagmegóvásán túl új funkciók befogadására alkalmas új terek kialakítása. 2. A kastély földszinti és emeleti
tereiben interaktív vadászati múzeum kialakítása. A kiállítások bemutatják a vadászat, vadászmesterség és vadgazdálkodás
hagyományait, eredményeit, a vadgazdálkodás természeti hátterét, preparált vadakat, a vadgazdálkodás társadalmi beágyazottságát,
kulturális szerepét. 3. A kastély pinceszintjének bővítése által egy 250 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, multifunkcionális
tér kialakítása. 4. A tájképi kert helyreállítása, angolkert kialakítása. 5. A működéshez szükséges kiszolgáló épületek megépítése (
porta épület, gépészeti épület, gazdasági bejárat épület, 2 db kerti pavilon)” A részletes információ a műszaki leírásban található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3089315776 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A bodajki Kastélyban vadászati kiállító tér
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45210000-2
45212310-2
45262700-8
45310000-3
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8053 Bodajk, Petőfi utca (HRSZ: 1010/1; 1010/2, 1011/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bodajki Hochburg-Lamberg Kastélyban interaktív vadászati kiállító tér és kulturális funkciók kialakítása, valamint környezetének
rehabilitációja turisztikai fejlesztés keretein belül Felújítandó műemlék kastély épület nettó alapterülete: 1112 m2 • Kastély
épületében új építés nettó alapterület: 764,92 m2 • Kialakítandó kert alapterület: 71326,15 m2 • 90 db parkoló kialakítása (ebből 2 db
akadálymentes, 2 db családi, 2 db elektromos autó töltő) • 1 db portaépület építése 251,11 m2 • 2 db kerti pavilon építése: A
pavilonok alapterülete: 22,50 m2, belmagasság 4,06 m2 • 1 db gépészeti épület kialakítása: 52 m2 • 1 db gazdasági bejárat épület
kiépítése, mely tartalmaz: 9,48 m2 fedett kukatárolót és 17,29 m2-es kerékpártárlót. • kb. 950 m2 összfelületű dísztó kiépítése •
összesen 20 db kiállítót tér kialakítása, a termek sorát összefüggő, komplex dioráma együttesekkel töltjük meg, a tereket élethű háttér
installációk, hang- és helyenként fényjáték teszi élővé, teljessé. • pinceszinten összesen 424,78 m2-es foglalkoztató, multifunkciós tér
megépítése • 1 db személyfelvonó beépítése. Teherbírás 630 kg/8 személy, emelőmagasság 13,88 m, állomások száma 4. • 1 db
15mx30 méteres önálló alumínium tartóvázat, PVC fedésű rendezvénysátor kiépítése • 1 db épület elbontása • Homlokzat felújítás:
1500 m2 • Falak szerkezeti megerősítése: 461 m3 • Kiállítóterek alapterülete: 587,21 m2 Új építés és felújítás, mely magában foglalja
a gazdasági épületeket, porta épületet és a kastély bővítését is. „A projekt megvalósításával a legfőbb cél, hogy a jelenleg
hasznosítatlan műemlék épület olyan profitábilis funkciókkal gazdagodjon, melyek a kastélyépület hosszútávú fenntartását biztosítani
tudják, és emellett a régió turisztikai palettáján egyedülálló attrakcióként jelenjen meg. A felújítás során a következő elemek
megvalósulása tervezett: 1. A kastély épületének teljes körű felújítása és az örökségvédelmi szabályok és irányelvek tiszteletben
tartásával az épület az állagmegóvásán túl új funkciók befogadására alkalmas új terek kialakítása. 2. A kastély földszinti és emeleti
tereiben interaktív vadászati múzeum kialakítása. A kiállítások bemutatják a vadászat, vadászmesterség és vadgazdálkodás
hagyományait, eredményeit, a vadgazdálkodás természeti hátterét, preparált vadakat, a vadgazdálkodás társadalmi beágyazottságát, kulturális szerepét. 3. A kastély pinceszintjének bővítése által egy 250 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, multifunkcionális
tér kialakítása. 4. A tájképi kert helyreállítása, angolkert kialakítása. 5. A működéshez szükséges kiszolgáló épületek megépítése (
porta épület, gépészeti épület, gazdasági bejárat épület, 2 db kerti pavilon)” A részletes információ a műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1)Szakember műemléki építmény magasépítési kivitelezésében(felújítás) szerzett többlet szakmai tapasztalata(egész hónapokban kif.)az ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedvezőbb szintje 36 hónap) 5
2 M.2.2)Szakember műemléki építmény magasépítési kivitelezésében(felújítás) szerzett többlet szakmai tapasztalata(egész hónapokban kif.)az ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedvezőbb szintje 36 hónap) 5
3 M.2.3)Szakember műemléki építmény magasépítési kivitelezésében(felújítás) szerzett többlet szakmai tapasztalata(egész hónapokban kif.)az ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedvezőbb szintje 36 hónap) 5
4 Építésszervezési terv alszempontja: Építéstechnológia terv  10
5 Építésszervezési terv alszempontja: Munkaerőterv  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2019.09.10. 10:00 óra Helyszín: A kivitelezés helyszíne: 8053 Bodajk, Petőfi utca
Hochburg-Lamberg Kastély

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16824 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A bodajki Kastélyban vadászati kiállító tér
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3089315776
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontás, építőanyagok újrahasznosítása, Zsaluzás és állványozás, Keverékkészítés, Dúcolás, földpartmegtámasztás,Irtás, föld- és
sziklamunka, Szivárgó építés, alagcsövezés, Síkalapozás Mélyalapozás Helyszírú beton és vasbeton munkák, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Falazás és egyéb kőműves munkák, Ácsmunka,
Folyt.: VI.1.5)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830244

Hivatalos név: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93776844
Postai cím: Sziget utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11800756207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5) pont folytatása:
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Falazás és egyéb kőműves munkák, Vakolás és rabicolás,
Égéstermék-elvezető berendezések, Szárazépítés, Égéstermék-elvezető berendezések, Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat
előkészítés, Bádogozás, Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése, Üvegezés,
Felületképzés, Szigetelés, Kert- és parképítési munkák, Árnyékolók beépítése, Beépített berendezési tárgyak elhelyezése Közmű
csatornaépítés, Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése, Környezetvédelmi berendezések, mentesítések Épületgépészeti
szerelvények és berendezések szerelése, Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények, Útburkolat alap és makadámburkolat készítése,
Kőburkolat készítése, Bitumenes alap és makadámburkolat készítése, Út- és vasúti pályatartozékok készítése, Épületautomatika, -
felügyelet (gyengeáram), Beépített szállító- és emelőberendezések, Takarítási munkák Belsőépítészet, díszítéstechnika, Földgázellátás,
Vízellátás-csatornázás, Fűtés-hűtés, Szellőzés, Kiállítás, installáció Multimédia, Konyhatechnológia, Tűzjelzőrendszer, Tűzvédelem,
Betörésjelző rendszer kiépítése, IP kamerás rendszer Erősáram, Gyengeáram.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges