Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2171/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Abaligeti Római Katolikus Plébánia Pécsi Egyházmegye
Teljesítés helye:7678 Abaliget, Várhegy utca 4. (62. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MB-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Abaligeti Római Katolikus Plébánia
Nemzeti azonosítószám: AK25725
Postai cím: Várhegy utca 5
Város: Abaliget
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7678
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boda Anett
Telefon: +36 72513037
E-mail: kba.abaliget@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/egyhazmegye/plebaniak/szervezet/29
 
Hivatalos név: Pécsi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18045
Postai cím: Dóm tér 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zsófia
Telefon: +36 72513014
E-mail: kozbeszerzes@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Abaligeti Római Katolikus Templom felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Abaligeti Római Katolikus Templom felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7678 Abaliget, Várhegy utca 4. (62. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Abaligeti Római Katolikus Templom felújítása, különös
tekintettel az alábbiakra:
A főbb elvégzendő felújítási munkálatok:
- Tetőszerkezet helyreállítása, javítása, szerkezeti megerősítése: ~ 600 m2
- Új cserépfedés készítése: ~ 865 m2
- Homlokzati vakolatleverés és újra vakolás a teljes felületen, a lábazati zónában szellőző
kialakításban: ~ 1879 m2
- Homlokzati ajtók és ablakok cseréje új szerkezetekre 16 db
- Homlokzati és belső felületképzés: ~2123 m2
- a bejárati kőkeret restaurálása
A főbb mennyiségek:
földszinti előtér, templom tér, lépcső, szentély, sekrestye, lépcső hasznos alapterülete összesen:
~412,04m2
karzat, emelet hasznos alapterülete összesen: ~99,33 m2
Az épület műemlék, műemléki törzsszám: MII 324, azonosító: 1317
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - 1861842963 sz. támogatói okirat (Projekt azonosítószám: 1778417515)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10341 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében az Abaligeti Római Katolikus Templom felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mohácsi út 18/4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 105654808
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7678 Abaliget, Várhegy utca 4. (62. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Abaligeti Római Katolikus Templom felújítása, különös
tekintettel az alábbiakra:
A főbb elvégzendő felújítási munkálatok:
- Tetőszerkezet helyreállítása, javítása, szerkezeti megerősítése: ~ 600 m2
- Új cserépfedés készítése: ~ 865 m2
- Homlokzati vakolatleverés és újra vakolás a teljes felületen, a lábazati zónában szellőző
kialakításban: ~ 1879 m2
- Homlokzati ajtók és ablakok cseréje új szerkezetekre 16 db
- Homlokzati és belső felületképzés: ~2123 m2
- a bejárati kőkeret restaurálása
A főbb mennyiségek:
földszinti előtér, templom tér, lépcső, szentély, sekrestye, lépcső hasznos alapterülete összesen:
~412,04m2
karzat, emelet hasznos alapterülete összesen: ~99,33 m2
Az épület műemlék, műemléki törzsszám: MII 324, azonosító: 1317
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106744356
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mohácsi út 18/4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I./
A teljesítési határidő meghosszabbítása: A kivitelezés megkezdését követően a Felek - a Szerződés 19. pontja alapján a tartalékkeret terhére - pótmunkák elvégzéséről döntöttek, tekintettel arra, hogy az épület felállványozása után (az állványról történő vizsgálatot követően) lett látható, hogy a tagozatos párkány vakolatok nagyon rossz állapotban vannak, szétfagytak, a párkány a legtöbb helyen elvált az alatta lévő tégláktól, emiatt a teljes párkány felületképzését újra kell készíteni, a meglévő rossz állapotú vakolat leverése, majd fugatisztítása után teljes vakolatcsere szükséges, az állványozást követően feltárt életveszélyes állapot megszüntetése érdekében.
A fentiekben felsorolt, előre nem látható pótmunkák elvégzése miatt a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételéhez további két hónap szükséges az alábbi körülményekre tekintettel:
- a párkányok a homlokzatrészek legmagasabb részein helyezkednek el, a párkányhoz kapcsolódó munkáknál a párkányok alatt munkát végezni nem lehet, így párhuzamos munkavégzésre nincs lehetőség
- a párkányok újravakolása miatt a vakolóanyag folyamatosan potyog az alatta lévő függőleges homlokzat és lábazat felületre. Ezekről a már elkészült homlokzati vakolt felületekről folyamatosan tisztítani kell a lepotyogott vakolatot. Amíg a párkány vakolások teljesen el nem készülnek, nem lehet homlokzatot festeni, majd homlokzati állványt elbontani és befejező munkaként épület körüli járdát készíteni.
Felek, figyelemmel a Kbt. 141. § (6) bekezdésére, megállapodnak, hogy a Szerződés 23. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„23. A Vállalkozó a Kivitelezést (ide értve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását is) 2019. június 28. napjáig köteles teljesíteni.”
II./
Az ellenérték növekedése: A kivitelezés megkezdését követően további előre nem látható, az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges munkák merültek fel, amelyek okán a Szerződés szerinti ellenérték növelése szükséges; a munkák részletezését és indokolását külön költségvetési összesítő tartalmazza.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti munkák elvégzése nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Felek, figyelemmel a Kbt. 141. § (2) bekezdésére, megállapodnak, hogy a Szerződés 96. pontjában felsorolt mellékletek a módosításhoz csatolt 1. számú melléklettel kiegészülnek, amelynek értelmében a Szerződés III. fejezete a 11./A ponttal egészül ki az alábbiak szerint:
„11./A A III./11. pontban foglalt vállalkozási díjon felül Vállalkozó a Szerződés 5. sz. melléklete szerinti munkákkal kapcsolatban felmerült előre nem látható költségének megtérítésére jogosult, amely összesen 1.089.548,- Ft+ÁFA, azaz Egymillió-nyolcvankilencezer-ötszáznegyvennyolc forint + ÁFA. Vállalkozó az 5. sz. melléklet szerinti munkákat (ide értve azok műszaki átadás-átvételi eljárásba történő bevonását) legkésőbb a Szerződés 23. pontjába foglalt véghatáridőig köteles elvégezni. Vállalkozó az 5. sz. melléklet szerinti munkákról külön részszámlát jogosult kiállítani vagy annak értékével a végszámla értékét növelni, amelynek kiállítására és kifizetésére a III. fejezetben rögzített rendelkezések szerint kerül sor."
A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosításra a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdése alapján, a VI.2.1 pontban rögzítettek szerinti okokból került sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 105654808 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 106744356 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben