Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:21724/2019
CPV Kód:42962000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett
Telefon: +36 309147518
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 3D technológiájú eszközök, szoftverek, IT eszközök
Hivatkozási szám: EKR000643902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42962000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: IT eszközök
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem (7624 Pécs, Boszorkány u. 2. )
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
IT eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbi bontásban, a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján:
2 darab Laptop
1 darab Számítógép (Farmakológia)
1 darab Számítógép (Élettan)
1 darab Tablet
Garancia 12 hónap.
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő.
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendetetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
16.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a memória sebességére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 2100 MHz-ben határozta meg.
16.3 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a memória sebességére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 34000 MHz-ben határozta meg.
16.4 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a memória sebességére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 3000 MHz-ben határozta meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00022

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 062 - 143743

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: IT eszközök
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92444245
Postai cím: Szabadság Út 48.5
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: peischer.zsolt@digistar.hu
Telefon: +36 205101330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3300000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019. október 17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42962000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem (7624 Pécs, Boszorkány u. 2. )
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
IT eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbi bontásban, a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján:
2 darab Laptop
1 darab Számítógép (Farmakológia)
1 darab Számítógép (Élettan)
1 darab Tablet
Garancia 12 hónap.
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő.
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendetetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
16.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a memória sebességére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 2100 MHz-ben határozta meg.
16.3 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a memória sebességére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 34000 MHz-ben határozta meg.
16.4 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a memória sebességére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 3000 MHz-ben határozta meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92444245
Postai cím: Szabadság Út 48.5
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: peischer.zsolt@digistar.hu
Telefon: +36 205101330
Internetcím(ek): (URL) www.digistar.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az Alapszerződés megkötését követően az Eladó írásbeli tájékoztatást küldött a Vevő részére, amely szerint a közbeszerzési eljárás során megajánlott ASUS X542UN laptop továbbá az ACER SWITCH V10 tablet forgalmazása megszűnt, így az Eszközök beszerzése már nem lehetséges.
Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés tárgyát képező laptop illetve tablet forgalomból történő kivonásának bekövetkeztével az Eladó a közbeszerzési eljárás során nem számolhatott.
A szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a ASUS X542UN típusú laptop műszaki paramétereivel megegyező, összeteljesítményében egyenértékű laptopot (Dell G5), továbbá ACER SWITCH V10 típusú tablet műszaki paramétereivel megegyező, összeteljesítményében egyenértékű tabletet (ASUS Transformer Book T101HA) ad át a Vevő részére.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Alapszerződés megkötését követően az Eladó írásbeli tájékoztatást küldött a Vevő részére, amely szerint a közbeszerzési eljárás során megajánlott ASUS X542UN laptop továbbá az ACER SWITCH V10 tablet forgalmazása megszűnt, így az Eszközök beszerzése már nem lehetséges.Az Alapszerződés tárgyát képező laptop illetve tablet forgalomból történő kivonásának bekövetkeztével az Eladó a közbeszerzési eljárás során nem számolhatott.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3300000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben