Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2174/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged, Stefánia sétány 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mester-BauHolding Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564173
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged,Stefánia 1.sz.ép.homlokzat és tető felújít.
Hivatkozási szám: EKR000099512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged, Stefánia sétány 1. számú épület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Stefánia sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, Stefánia sétány 1. számú épület homlokzat és tető felújítása átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

Főbb tervezett mennyiségi adatok:
Tetőfelület felújítás: 665,9 m2
Homlokzati szilikát festés: 3346 m2
Nyílászáró szerkezet javítása: 87 db
Külső fa felület mázolása: 468 m2
Külső fém felület mázolása: 44 m2
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17437 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szeged, Stefánia sétány 1. számú épület felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mester-BauHolding Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83260227
Postai cím: Rákóczi Utca 33
Város: Makó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: mesterbauholding@gmail.com
Telefon: +36 702806698
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84985389
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Stefánia sétány 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás: Szeged, Stefánia sétány 1. számú épület homlokzat és tető felújítása átalányáras vállalkozási szerződés keretében.

Főbb tervezett mennyiségi adatok:
Tetőfelület felújítás: 665,9 m2
Homlokzati szilikát festés: 3346 m2
Nyílászáró szerkezet javítása: 87 db
Külső fa felület mázolása: 468 m2
Külső fém felület mázolása: 44 m2
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 134
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84985389
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mester-BauHolding Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83260227
Postai cím: Rákóczi Utca 33
Város: Makó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: mesterbauholding@gmail.com
Telefon: +36 702806698
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek közös megegyezéssel a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:3.1. A Vállalkozási szerződés 2.2. pontjának harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:2.2. A teljesítés határideje: A festék szállítás és festési munkálatok elvégzése kapcsán fennálló akadály elhárulásától számított 14 naptári nap.Az akadály elhárulásának időpontja alatt Felek az időjárási körülményeknek, a felfesteni kívánt festék gyártója által előírt feldolgozási feltételeknek – azaz +5 oC és +25 oC között– való jegyzőkönyv által megállapított megfelelőségét értik. A megfelelő időjárási körülményeket Felek az időjárási körülményeknek az Országos Meteorológiai Szolgálat 10 napos előrejelzése szerint határozzák meg, amikor a hőmérséklet tartósan a gyártói előírás szerinti +5 oC és +25 oC között lesz, melyről közösen jegyzőkönyvet vesznek fel. Az akadály elhárulásának időpontja – jegyzőkönyv Felek általi aláírásának a napja – után a festési munkálatok azonnal megkezdhetőek. VI.2.2. pont folytatása: 2.1. Vállalkozó 2019.01.16. napján kelt levelében határidő módosítást kérelmezett. Vállalkozó ezen levelében előadta, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály határozatának előírása szerint a „homlokzaton és nyílászárókon alkalmazandó színt szondázó restaurátori kutatás alapján az eredeti homlokzati színezés figyelembevételével kell meghatározni. A meghatározott homlokzati színmintákat előzetesen fel kell hordani a homlokzati felületre, melyet a hatóság a helyszínen véleményez. Csak annak elfogadását követően szabad a festést megkezdeni. Ugyanez vonatkozik a homlokzati nyílászárókra.” Többszöri helyszíni egyeztetés után, 2018. december 05. napján kapta meg Vállalkozó a homlokzati festésre vonatkozó végleges színkódokat mind az utcai, mind az udvari homlokzatot illetően a Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, ügyintézőjétől, mely általa az e-naplóba bejegyzésre is került. A lefestett homlokzaton a Stefánia utca felőli részén és az udvar felőli részen a festék több helyen felpúposodott, levált, mely a kedvezőtlen időjárásban végzett munkára vezethető vissza. Ezen felületek lecsiszolását, lekaparását Vállalkozó megkezdte. Eljáró műszaki ellenőr 2019.01.15. napján tartott helyszíni bejáráson azt tapasztalta, hogy több helyen a homlokzatra és a homlokzati díszekre felhordott festék a hideg idő miatt felpúposodott, levált. Erre tekintettel a festési munkálatok a festék gyártói utasításában foglaltak szerint csak a tartósan +5 oC feletti hőmérsékleten végezhetőek el.A nyílászárók színével kapcsolatban a Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Elsőfokú építésfelügyeleti hatósággal folyamatos egyeztetés volt folyamatban. 2019. január hó 4. napján a hatóság e-napló bejegyzésében pontosítást kért a nyílászárók színével kapcsolatban és új színminta felfestését kérte. 2019. 01.16. napján a felfestett próbaszínre Vállalkozó megkapta a végleges döntést. Ezen döntést a Hatóság 2019.01.17. napján az e-naplóba bejegyezte. 2018. 11. 27. napjától fennálló hideg időre tekintettel a homlokzatot Vállalkozó befóliázta, azonban ezzel a megoldással sem érte el a homlokzat glettelésére és festésére a gyártói előírás szerinti feldolgozási feltételeket, mely a következőt írja elő: az anyag-, a környezet-, és az alapfelület hőmérséklet: min. +5 oC és a max +25 oC. Tekintettel arra, hogy a felfesteni kívánt festéknek a kiszállítását a gyártó (Remmers) csak +5 oC felett vállalja, és a festék felhordása is csak tartósan +5 oC felett lehetséges, a kiválasztott színkód felfestését abban az esetben tudja Vállalkozó megkezdeni amint az időjárási körülmények is alkalmasak lesznek a festék szállítására, illetve a munkálatok elvégzésére. Amint az időjárási körülmények alkalmasak lesznek a festék szállítására, a munkálatokat előreláthatóan Vállalkozó 14 napon belül be tudja fejezni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eljáró műszaki ellenőr 2019.01.16. napján kelt nyilatkozatában előadta, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztállyal folytatott egyeztetés elhúzódása, valamint az időközben beállt időjárási körül.-ek Váll. által előre nem voltak láthatóak. Műszaki ell. rögzítette, hogy az előre nem látható akadályoztatás miatt a szerződéses határidő meghosszabbítását javasolja az akadály elhárulásától számított 14 nappal. A szerződéses határidő meghosszabbítását elfogadhatónak és szükségszerűnek tartja.Megrendelő megállapítja, hogy a felmerült határidő módosítási igény megalapozott. Megállapítható, hogy a szerződésmódosítás indokolt, a szerződésmódosítást eredményező ok a szerződéskötést követően, egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következett be. A módosítás szükségességét megalapozó körülmények részletesebb ismertetésére a hirdetmény adminisztratív sajátossága, azaz karakterkorlátozás miatt a VI.2.1.pontban kerül sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 84985389 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 84985389 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI. 1. 5. pontban (A szerződés, keretmegállapodás v. dinamikus beszerzési rendszer időtartama) foglaltak tekintetében ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: A 134 nap kizárólag a felhívás EKR-ben való megjelenthetősége okán került beírásra, a teljesítés határidejének pontos meghatározása az alábbi. A teljesítés határideje: a festék szállítás és festési munkálatok elvégzése kapcsán fennálló akadály elhárulásától számított 14 naptári nap.
A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § rendelkezéseinek figyelembe vételével került sor.
A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
Jelen 1. sz. szerződésmódosítás a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben