Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21786/2019
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bartók Béla út keresztmetszeti újrafelosztásának tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bartók Béla út keresztmetszeti újrafelosztásának tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
További tárgyak:71320000-7
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
552 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bartók Béla út keresztmetszeti újrafelosztásának tervezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2015/01/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: kozlekedes@kozlekedes.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.kozlekedes.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19400000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71246000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 216
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19400000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: kozlekedes@kozlekedes.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.kozlekedes.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2015/09/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„3.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó köteles a Szerződést a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 318. napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:
1.részfeladat:bírálati terv kidolgozása és leszállítása 90 nap kötbérterhes határidő
2.részfeladat:egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása és leszállítása 231 nap kötbérterhes határidő
3.részfeladat:kiviteli terv kidolgozása, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása 303 nap kötbérterhes határidő
4.részfeladat:végszállítás 318 nap kötbérterhes határidő
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat (a továbbiakban: „Önkormányzat”) képviselői arról tájékoztatták a Vállalkozót, hogy a benyújtott tervek felülvizsgálata szükséges, amely felülvizsgálattal Vállalkozó elkészült. A Vállalkozó által felülvizsgált tervek az Önkormányzat által jóváhagyásra kerültek, azonban az eredeti elképzeléshez képest az így elfogadott megoldás szerint az érintett szakaszokon további engedélyköteles tevékenységek (útépítési tervek, forgalomtechnikai és szabályozástechnikai tervek, közműtervek) elvégzése vált szükségessé. Vállalkozó az eredeti szerződéses feltételeknek megfelelően leszállította a terveket, azonban szükségessé vált engedélyeket beszerezni nem tudta, amelyek pótlására Megrendelő póthatáridő kiszabásával lehetőséget adott.
Tekintettel arra, hogy a Szerződésben foglalt többi részfeladat (2., 3., 4.) is az 1. részfeladatra épül, így a módosított tervek elkészültéig, és az engedélyköteles tevékenységek elvégzéséig a további részfeladatok teljesítése nem lehetséges. A tervek módosításának szükségessége, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyköteles tevékenységek elvégzése, előre nem volt látható Vállalkozó részéről, azonban emiatt nem tartható a Szerződés részfeladatainak határideje. Vállalkozó módosította az érintett terveket, amelyeket Megrendelő jóváhagyott, azonban emiatt szükségessé vált a 2., 3., 4. részfeladatok tekintetében a határidők időarányos meghosszabbítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19400000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben