Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21810/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest IX. kerület, Ferde utca és Határ úti metró állomás környéke
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest, IX. Ferde utca és Határ út kapcsolódó csomópont teljes környezete felújításának kivitelezési munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest, IX. Ferde utca és Határ út kapcsolódó csomópont teljes környezete felújításának kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest IX. kerület, Ferde utca és Határ úti metró állomás környéke
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útépítés, forgalomtechnika, vízelvezetés: Ferde utca és a Határ úti buszvégállomás területén a meglévő burkolat és szegélyek bontása után, az útpályán és járdán új aszfaltréteg építése (68 m3 és 24 m3 aszfalt kopóréteg építése) kiemelt szegéllyel, a buszvégállomás területén bazaltbeton pályaszerkezet építése Kasseli szegélyekkel (815 fm kiemelt szegély és 135 fm Kasseli szegély építés).
Vasútépítés: A kivitelezés során 42-52, illetve az 50-es villamos végállomások peronjainak átépítése a feladat (218 m peronszegély építés, 615 m2 peronburkolat bontás és építés)
Környezetrendezés: Feladat a buszfordulóval körülzárt zöld, parkosított liget, illetve a gyalogosforgalom által használt burkolt városi tér építése (3402 m2 térkő burkolat, 1129 fm szegély, összesen 5632 db fa és cserje ültetés, 129 db különböző utca bútor, 1 db vízarchitektúra komplett építés, 1 db automata öntöző rendszer).
Vízellátás: Épül 130 fm KPE vezeték és 1 db felszín feletti tűzcsap.
Csatornázás: Épül 217 fm különböző méretű csapadék csatorna bekötés és 27 db víznyelő akna.
0,4 kV-os és 10 kV-os hálózat építés: 190 fm és 205 fm kábel kiváltás a meglévő áthelyezésével.
Forgalomirányítás: A telepítendő 3 db DOME kamerához épül 540 fm optikai kábel. 3 jelzőlámpás csomópontban telepítendő 3 db új oszlop, a hozzá tartozó jelzőkkel, programozással illetve az alépítményhálózat átépítésével.
Közvilágítás: Összesen 6 db új oszlop állítása, a hozzá tartozó 305 fm kábel és 1 db oszlop bontását kell elvégezni.
Energiaellátás: Utasvárók és FUTÁR kijelzők energia megtáplálása kapcsán 1000 fm kábel fektetése a hozzá tartozó segédanyagokkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24057 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest, IX. Ferde utca és Határ út kapcsolódó csomópont teljes környezete felújításának kivitelezési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2015/11/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg u. 25-27
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail: szekerl@kesz.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.kesz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 429203463
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233260-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest IX. kerület, Ferde utca és Határ úti metró állomás környéke
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útépítés, forgalomtechnika, vízelvezetés: Ferde utca és a Határ úti buszvégállomás területén a meglévő burkolat és szegélyek bontása után, az útpályán és járdán új aszfaltréteg építése (68 m3 és 24 m3 aszfalt kopóréteg építése) kiemelt szegéllyel, a buszvégállomás területén bazaltbeton pályaszerkezet építése Kasseli szegélyekkel (815 fm kiemelt szegély és 135 fm Kasseli szegély építés).
Vasútépítés: A kivitelezés során 42-52, illetve az 50-es villamos végállomások peronjainak átépítése a feladat (218 m peronszegély építés, 615 m2 peronburkolat bontás és építés)
Környezetrendezés: Feladat a buszfordulóval körülzárt zöld, parkosított liget, illetve a gyalogosforgalom által használt burkolt városi tér építése (3402 m2 térkő burkolat, 1129 fm szegély, összesen 5632 db fa és cserje ültetés, 129 db különböző utca bútor, 1 db vízarchitektúra komplett építés, 1 db automata öntöző rendszer).
Vízellátás: Épül 130 fm KPE vezeték és 1 db felszín feletti tűzcsap.
Csatornázás: Épül 217 fm különböző méretű csapadék csatorna bekötés és 27 db víznyelő akna.
0,4 kV-os és 10 kV-os hálózat építés: 190 fm és 205 fm kábel kiváltás a meglévő áthelyezésével.
Forgalomirányítás: A telepítendő 3 db DOME kamerához épül 540 fm optikai kábel. 3 jelzőlámpás csomópontban telepítendő 3 db új oszlop, a hozzá tartozó jelzőkkel, programozással illetve az alépítményhálózat átépítésével.
Közvilágítás: Összesen 6 db új oszlop állítása, a hozzá tartozó 305 fm kábel és 1 db oszlop bontását kell elvégezni.
Energiaellátás: Utasvárók és FUTÁR kijelzők energia megtáplálása kapcsán 1000 fm kábel fektetése a hozzá tartozó segédanyagokkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 437698973
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg u. 25-27
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail: szekerl@kesz.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.kesz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2015/11/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó köteles a munkaterületen lévő pavilonok által nem érintett területen a kivitelezési munkákat 2014. december 14. napjáig elvégezni, míg a munkaterületen lévő pavilonok által érintett, a Helyszínrajzon megjelölt munkaterületen a kivitelezési munkákat a rész-munkaterület átadás-távételétől számított 560 napon belül, de legkésőbb 2016. december 31. napjáig elvégezni.
A Vállalkozót a munkák szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően nettó 437.698.973. HUF Vállalkozói díj illeti meg.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően a munkaterületen található értékesítési pavilonok tulajdonosait értesítette arról, hogy az általuk jogcím nélkül használt pavilonokat ürítsék ki és bontsák el, tekintettel a területen kezdődő munkákra.
Az értesítés átvételét követően a pavilonok tulajdonosai birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek.A birtokvédelem tárgyában ezt követően peres eljárás indult.
A birtokvédelmi eljárások megindítása nem várt, előre nem látható oknak minősül.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 429203463 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 437698973 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben