Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:21854/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Farkas Marianna
Teljesítés helye:4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 32. szám alatti, 359/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hajdú-Ted Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Farkas Marianna
Nemzeti azonosítószám: AK25743
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 108.
Város: Tiszaeszlár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4464
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Marianna
Telefon: +36 205512258
E-mail: farkasmarianna20@gmail.com
Fax: +36 42781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 32. szám alatti, 359/2. hrsz-ú ingatlanon állattartó telep fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 32. szám alatti, 359/2. hrsz-ú ingatlanon állattartó telep fejlesztése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 32. szám alatti, 359/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 32. szám alatti, 359/2 hrsz-ú ingatlanon építendő egyszintes, csarnok jellegű, acél tartószerkezetű, mélyalmos szarvasmarha istálló (csarnoképület), valamint szálastakarmány tároló (nyitott, fedett acél szerkezetű csarnoképület), valamint a hozzá tartozó, kiszolgáló épület építése. Kiszolgáló épület, anyagok ismertetése, szerkezeti kialakítás, tartószerkezeti leírás: Földmunka:A humuszréteget legalább 20 cm vastagságban le kell szedni, tükröt kell kialakítani. A leszedett humuszt visszaterítésig a telken kell tárolni. A sávalapok részére alapárkot kell készíteni. A földmunkákat homokos talajra jellemző körülmények között kell végezni. A lábazati falak közé homok és kavicsfeltöltés készül a tervek szerint, rétegenként elterítve és tömörítve (Tr=95%). A kavicsterítés osztályozatlan, nagyszemcséjű kavicsból készül, tömörítve (Tr=85%). A lábazat megépítése után feltöltés készül a helyszínrajz szerint. Alapozás: Síkalapozás készül, monolit beton sávalapra készített, a lejtéstől függően 1 sor 30-as „ZST" zsalukő lábazati fallal. A sávalap betonminősége C 16-32/FN. Feltöltésre alapozni tilos! Az alapozási sík elérésekor - betonozás előtt - a tervezőt értesíteni kell! Felmenő szerkezetek: A teherhordó falazat 30 cm vtg. porotherm 30 NF szerkezettel készül, a válaszfalak 10 cm vtg. gipszkarton minősített könnyűszerkezetes megoldással készülnek. Falazóhabarcs: min. H10. Vízszigetelés: A falazat és a lábazat között, valamint a padlózatban GV-3 talajnedvesség elleni vastag bit. szigetelést kell alkalmazni 1 rétegben. Alatta repedésmentes kellősített aljzatot kell készíteni. Hőszigetelés: A padlózatában 10 cm lépésálló hőszigetelés kerül elhelyezésre. A födémbe 5 cm vastagságban lépésálló szigetelés, rajta 15 cm roskadás mentes ásványgyapot hőszigetelés készül. A homlokzati fal 15 cm vastagságban eps hőszigeteléssel készül. A koszorúk, vasbeton homlokzati áthidalók külső síkjára 5 cm eps hőszigetelés kerül elhelyezésre. A lábazat hőszigetelésére 10 cm vtg. xps hőszigetelés kerül elhelyezésre. Födémszerkezet: Az épület előregyártott e+eb vasbeton födémrendszerrel kerül kialakításra. Körben hőszigetelt vasbeton koszorú készül, 4 db bordázott 12-es betonacéllal és 8-as kengyellel, 25 cm-enként elhelyezve. Tetőszerkezetek: kétállószékes, 10/15 cm szaruzatú fenyőfa (F56-II.O.) szerkezetű,nyeregtető készül, szükség esetén fogópáros kialakítással. A beépítendő faanyagokat beépítés előtt Mikotox B-vel és TETOL FB-vel és TH növelő szerrel kell kezelni lehetőleg áztatással! A szarufák merevítéséhez állószék, illetve szarufánként elhelyezett fogópár készül metszetek szerint. A teherhordás irányában mért fesztávok nem haladják meg az 5,40 m-t, ezért statikai számítás nem készült. Nyílásáthidalások: A nyílások áthidalása porotherm A jelű nyomott öv nélküli áthidalókkal történik, min. két sor kisméretű tégla nyomott öv falazással, illetve a tartószerkezeti leírás szerinti helyeken monolit vasbeton áthidaló kerül beépítésre. Tetőfedés: Cserépfedés készül natúrbarna színben, 25/50 lécezésre készítve, ellenléccel, alátétfóliával. A tető műanyag bevonatú horganylemez, vagy alumínium esővíz levezető bádogozással készül. Nyílászárók: Hőszigetelt 4+16+4 LOW-E+Argon (Ug=1,0-1,1 W/m2K) üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Az ablakok nyíló-bukó kialakítással készülnek. A bejárati ajtó fokozott hőszigeteléssel, felülvilágítós szerkezettel készül. A belső ajtók kazettás faszerkezetűek lesznek.
Lépcsők, terasz: A külső lépcsők 30 cm belépéssel és 15 cm fellépéssel készülnek, fagyálló burkolattal ellátva. Burkolatok: Az alaprajz szerint a helyiségek funkciójának megfelelően készülnek kerámia (vagy greslap) burkolattal, a vizes helyiségekben ajtó szemöldök magasságáig csempeburkolat készül. Homlokzatképzés:A lábazatok barna lábazatvakolattal, a falak fehér színű nemes vakolattal készülnek, a deszkázatok teak színű falazúr felületkezelést kapnak. A nyílászárók igénytől függően fehér bevonattal készülnek. Szobafestő- és mázoló munka:A fal- és mennyezeti felületeken fehér, illetve pasztell színű TILATEX AQUA páraáteresztő diszperziós festés készül. A vizes helyiségekben ajtó szemöldökmagasságig érő csempeburkolás készül. A faszerkezetű belső nyílászárók teak színű lazúros felületkezelést kapnak. Épületgépészeti rendszerek: Szakági kiviteli terv szerint kerül megvalósításra. Épületvillamossági rendszerek: Szakági kiviteli terv szerint kerül megvalósításra. Közművek:Az épület elektromos ellátását az ingatlanon meglévő energiahálózat jelenleg biztosítja, azonban az új kiszolgáló épülethez új csatlakozószekrény kialakítását teszi szükségessé, mivel a jelenlegi csatlakozási pont (meglévő, elbontandó lakóépületben) megszüntetésre kerül az épület elbontásakor. A tervezett épületben gázszerelés nem történik. Az épületben víz- szennyvízszerelés történik, az ingatlanon meglévő vezetékes ivóvíz hálózat átalakításával, kiépített szennyvízhálózatra rácsatlakozás történik. A csapadékvíz elvezetése az ingatlanon történik, kiépített szikkasztókon kerül elszikkasztásra, melyről szakági előírás esetén szakági engedélyezési, vízjogi és kiviteli terv készül. Közlekedési fejezet: Az OTÉK 42. §. előírásainak megfelelően az ingatlanon belül lesz megoldva a dolgozók gépkocsijainak elhelyezése az ingatlanon tervezett burkolt telepi út mellett, kavicsozott parkolóban. Az ingatlan közterületről akadály nélkül megközelíthető, a megvalósításhoz kiviteli terv nem szükséges. Belsőépítészet: Az épület belső falazata, mennyezete diszperziós festéssel lesz kialakítva, melynek színét az építtető fogja meghatározni. A padlóburkolat 30/30-as kerámia lapokkal készül. A padlóburkolatok végleges színét és minőségét az építtető fogja meghatározni. A fali csempeburkolatok 20/25-ös méretű lapokból készülnek, ajtó szemöldök magasságáig rakva, az építtető által megadott színekben. A bútorok minősége, színe, elhelyezése jelenleg még nem ismert, de az épület funkciója miatt leírása, ismertetése egyenlőre még nem is szükséges. Szálastakarmány tároló és istálló épület, anyagok ismertetése, szerkezeti kialakítás, tartószerkezeti leírás Földmunka, terület előkészítés: A területen lévő humuszréteget legalább 20 cm vastagságban le kell szedni, tükröt kell kialakítani. A leszedett humuszt visszaterítésig a telken kell tárolni. Az alaptestek részére alapárkokat kell készíteni. A földmunkákat homokos talajra jellemző körülmények között kell végezni. A vasalt padlólemezek, térbetonok alá kavicsfeltöltés készül a tervek szerint, max. 20 cm-es rétegenként elterítve és tömörítve (Tr=95%). A kavicsterítés osztályozatlan, nagyszemcséjű kavicsból készül, tömörítve (Tr=85%). Alapozás: A területről talajmechanikai szakvélemény és környezetföldtani állapotfelmérés készült, mely megadja a mértékadó talajvízszintet, valamint a teherhordó altalaj szintmagasságát. Az istálló és a takarmánytároló épület alapozási rendszere pilléralap, valamint a statikai előírás szerint vasbeton talpgerenda és talplemez rendszer lesz, melynek kiosztásáról, és geometriai méreteiről külön statikai számítás, valamint alapozási terv készül. Felmenő szerkezetek: Az istálló épület három oldalon zst-25 falazott vasbeton oldalfallal készül, mely acél csarnokszerkezet közé lesz beépítve. A csarnok méretezett acél pillérekkel, valamint méretezett acél zártszelvény anyagú rácsostartó szerkezettel készül, melyről statikai számítás majd a kivitelezés előtt gyártmányterv készül. Az épület keleti és nyugati oldali homlokzati lezárását ponyvával tervezik, míg az északi oldalt 20/0,5 trapézlemez, szürke színben, cca. 150 cm-enként vízszintesen elhelyezett „C" tartókra, illetve a tartóoszlopokhoz és falvázgerendákhoz rögzítve. Az acélszerkezetek tűzállósági előírásait a tűzvédelmi műleírás tartalmazza. Vízszigetelés, hőszigetelés: az istálló padlózatba 1 rtg. technológiai szigetelés kerül elhelyezésre, egyéb szigetelés nem készül. Födémszerkezet, tetőszerkezet: Az istálló és takarmánytároló épület külön födémszerkezetet nem kap, a tető- tartószerkezet rácsostartó kialakítású, egyedi acél zártszelvény szerkezet, melyről statikai számítás, majd a kivitelezés előtt gyártmányterv készül. Az etetőút egy 6 m-es szakasza (istállót és takarmánytárolót összekötő nyaktag) fedett, félnyeregtetős kialakítással, födém itt sem készül. Nyílásáthidalások: Nem készül Tetőfedés: 45/0,5 trapézlemez fedés készül, „Z-200" szelemenekre csavarozva. Nyílászárók: Nem készül Lépcsők, terasz: Az épületben tervezett szintmagasságokat rámpa hidalja át. Az istálló etetőúthoz történő akadálymentes csatlakozása érdekében szükség szerint betonozott rámpa készül. Burkolatok: Az alaprajz szerint a helyiség funkciójának megfelelően készül, az istálló esetében szulfátálló bevonattal, a takarmánytároló esetében tömörített földfeltöltés. Homlokzatképzés: Az épület homlokzatfala egyrészt meszelt felületű zst25 beton falazat, illetve szürke trapézlemez. A szegélyezések, párkányok szürke színben készülnek a homlokzati rajznak megfelelően. Szobafestő- és mázoló munka: A szerkezeti festés szükség esetén szürke színben készül. A beépülő egyéb acél szerkezetek szintén szürke színben lesznek festve, mázolva, alapozással, fedőmázolással. Az acél szerkezetek szükség szerinti tűzvédő mázolását a tűzvédelmi műleírás tartalmazza. Épületgépészet: Az épületben semmilyen gépészeti szerelvényezés nem készül. Épületvillamosság: Szakági kiviteli terv szerint kerül megvalósításra.
A tervezett beavatkozások meglévő, funkciójukban a tervezettel azonos létesítmények átépítését tűzték ki célul, így semmilyen természeti, vagy épített környezeti értéket nem károsítanak. Az Ungvári utcában a kapubejárók alatti átereszek (zárt csatornaszakaszok) nem kerülnek átépítésre. Az Úttörő utcában tervezett szikkasztó tározó és a hozzá vezető CS-1 nyílt árok helyén jelenleg lakóingatlan van. A kivitelezéssel semmilyen természeti, vagy épített környezeti értéket nem ér káros hatás ezen az ingatlanon sem. A tervezett beruházás illeszkedik a település belvízelvezető, és csapadékvíz-gazdálkodási terveihez. A fejlesztés a természetben bekövetkező vagy ésszerűtlen emberi beavatkozások által kiváltott változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához, vagy csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy biztosítja a csapadékvíz elvezetés feltételeit vízvisszatartás.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/02 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 kódszámú felhívás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11242 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajdú-Ted Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Péter utca 16.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4085
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: nettó 67231699
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU323 A teljesítés helye: 4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 32. szám alatti, 359/2. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 32. szám alatti, 359/2 hrsz-ú ingatlanon építendő egyszintes, csarnok jellegű, acél tartószerkezetű, mélyalmos szarvasmarha istálló (csarnoképület), valamint szálastakarmány tároló (nyitott, fedett acél szerkezetű csarnoképület), valamint a hozzá tartozó, kiszolgáló épület építése. Kiszolgáló épület, anyagok ismertetése, szerkezeti kialakítás, tartószerkezeti leírás: Földmunka:A humuszréteget legalább 20 cm vastagságban le kell szedni, tükröt kell kialakítani. A leszedett humuszt visszaterítésig a telken kell tárolni. A sávalapok részére alapárkot kell készíteni. A földmunkákat homokos talajra jellemző körülmények között kell végezni. A lábazati falak közé homok és kavicsfeltöltés készül a tervek szerint, rétegenként elterítve és tömörítve (Tr=95%). A kavicsterítés osztályozatlan, nagyszemcséjű kavicsból készül, tömörítve (Tr=85%). A lábazat megépítése után feltöltés készül a helyszínrajz szerint. Alapozás: Síkalapozás készül, monolit beton sávalapra készített, a lejtéstől függően 1 sor 30-as „ZST" zsalukő lábazati fallal. A sávalap betonminősége C 16-32/FN. Feltöltésre alapozni tilos! Az alapozási sík elérésekor - betonozás előtt - a tervezőt értesíteni kell! Felmenő szerkezetek: A teherhordó falazat 30 cm vtg. porotherm 30 NF szerkezettel készül, a válaszfalak 10 cm vtg. gipszkarton minősített könnyűszerkezetes megoldással készülnek. Falazóhabarcs: min. H10. Vízszigetelés: A falazat és a lábazat között, valamint a padlózatban GV-3 talajnedvesség elleni vastag bit. szigetelést kell alkalmazni 1 rétegben. Alatta repedésmentes kellősített aljzatot kell készíteni. Hőszigetelés: A padlózatában 10 cm lépésálló hőszigetelés kerül elhelyezésre. A födémbe 5 cm vastagságban lépésálló szigetelés, rajta 15 cm roskadás mentes ásványgyapot hőszigetelés készül. A homlokzati fal 15 cm vastagságban eps hőszigeteléssel készül. A koszorúk, vasbeton homlokzati áthidalók külső síkjára 5 cm eps hőszigetelés kerül elhelyezésre. A lábazat hőszigetelésére 10 cm vtg. xps hőszigetelés kerül elhelyezésre. Födémszerkezet: Az épület előregyártott e+eb vasbeton födémrendszerrel kerül kialakításra. Körben hőszigetelt vasbeton koszorú készül, 4 db bordázott 12-es betonacéllal és 8-as kengyellel, 25 cm-enként elhelyezve. Tetőszerkezetek: kétállószékes, 10/15 cm szaruzatú fenyőfa (F56-II.O.) szerkezetű,nyeregtető készül, szükség esetén fogópáros kialakítással. A beépítendő faanyagokat beépítés előtt Mikotox B-vel és TETOL FB-vel és TH növelő szerrel kell kezelni lehetőleg áztatással! A szarufák merevítéséhez állószék, illetve szarufánként elhelyezett fogópár készül metszetek szerint. A teherhordás irányában mért fesztávok nem haladják meg az 5,40 m-t, ezért statikai számítás nem készült. Nyílásáthidalások: A nyílások áthidalása porotherm A jelű nyomott öv nélküli áthidalókkal történik, min. két sor kisméretű tégla nyomott öv falazással, illetve a tartószerkezeti leírás szerinti helyeken monolit vasbeton áthidaló kerül beépítésre. Tetőfedés: Cserépfedés készül natúrbarna színben, 25/50 lécezésre készítve, ellenléccel, alátétfóliával. A tető műanyag bevonatú horganylemez, vagy alumínium esővíz levezető bádogozással készül. Nyílászárók: Hőszigetelt 4+16+4 LOW-E+Argon (Ug=1,0-1,1 W/m2K) üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Az ablakok nyíló-bukó kialakítással készülnek. A bejárati ajtó fokozott hőszigeteléssel, felülvilágítós szerkezettel készül. A belső ajtók kazettás faszerkezetűek lesznek.
Lépcsők, terasz: A külső lépcsők 30 cm belépéssel és 15 cm fellépéssel készülnek, fagyálló burkolattal ellátva. Burkolatok: Az alaprajz szerint a helyiségek funkciójának megfelelően készülnek kerámia (vagy greslap) burkolattal, a vizes helyiségekben ajtó szemöldök magasságáig csempeburkolat készül. Homlokzatképzés:A lábazatok barna lábazatvakolattal, a falak fehér színű nemes vakolattal készülnek, a deszkázatok teak színű falazúr felületkezelést kapnak. A nyílászárók igénytől függően fehér bevonattal készülnek. Szobafestő- és mázoló munka:A fal- és mennyezeti felületeken fehér, illetve pasztell színű TILATEX AQUA páraáteresztő diszperziós festés készül. A vizes helyiségekben ajtó szemöldökmagasságig érő csempeburkolás készül. A faszerkezetű belső nyílászárók teak színű lazúros felületkezelést kapnak. Épületgépészeti rendszerek: Szakági kiviteli terv szerint kerül megvalósításra. Épületvillamossági rendszerek: Szakági kiviteli terv szerint kerül megvalósításra. Közművek:Az épület elektromos ellátását az ingatlanon meglévő energiahálózat jelenleg biztosítja, azonban az új kiszolgáló épülethez új csatlakozószekrény kialakítását teszi szükségessé, mivel a jelenlegi csatlakozási pont (meglévő, elbontandó lakóépületben) megszüntetésre kerül az épület elbontásakor. A tervezett épületben gázszerelés nem történik. Az épületben víz- szennyvízszerelés történik, az ingatlanon meglévő vezetékes ivóvíz hálózat átalakításával, kiépített szennyvízhálózatra rácsatlakozás történik. A csapadékvíz elvezetése az ingatlanon történik, kiépített szikkasztókon kerül elszikkasztásra, melyről szakági előírás esetén szakági engedélyezési, vízjogi és kiviteli terv készül. Közlekedési fejezet: Az OTÉK 42. §. előírásainak megfelelően az ingatlanon belül lesz megoldva a dolgozók gépkocsijainak elhelyezése az ingatlanon tervezett burkolt telepi út mellett, kavicsozott parkolóban. Az ingatlan közterületről akadály nélkül megközelíthető, a megvalósításhoz kiviteli terv nem szükséges. Belsőépítészet: Az épület belső falazata, mennyezete diszperziós festéssel lesz kialakítva, melynek színét az építtető fogja meghatározni. A padlóburkolat 30/30-as kerámia lapokkal készül. A padlóburkolatok végleges színét és minőségét az építtető fogja meghatározni. A fali csempeburkolatok 20/25-ös méretű lapokból készülnek, ajtó szemöldök magasságáig rakva, az építtető által megadott színekben. A bútorok minősége, színe, elhelyezése jelenleg még nem ismert, de az épület funkciója miatt leírása, ismertetése egyenlőre még nem is szükséges. Szálastakarmány tároló és istálló épület, anyagok ismertetése, szerkezeti kialakítás, tartószerkezeti leírás Földmunka, terület előkészítés: A területen lévő humuszréteget legalább 20 cm vastagságban le kell szedni, tükröt kell kialakítani. A leszedett humuszt visszaterítésig a telken kell tárolni. Az alaptestek részére alapárkokat kell készíteni. A földmunkákat homokos talajra jellemző körülmények között kell végezni. A vasalt padlólemezek, térbetonok alá kavicsfeltöltés készül a tervek szerint, max. 20 cm-es rétegenként elterítve és tömörítve (Tr=95%). A kavicsterítés osztályozatlan, nagyszemcséjű kavicsból készül, tömörítve (Tr=85%). Alapozás: A területről talajmechanikai szakvélemény és környezetföldtani állapotfelmérés készült, mely megadja a mértékadó talajvízszintet, valamint a teherhordó altalaj szintmagasságát. Az istálló és a takarmánytároló épület alapozási rendszere pilléralap, valamint a statikai előírás szerint vasbeton talpgerenda és talplemez rendszer lesz, melynek kiosztásáról, és geometriai méreteiről külön statikai számítás, valamint alapozási terv készül. Felmenő szerkezetek: Az istálló épület három oldalon zst-25 falazott vasbeton oldalfallal készül, mely acél csarnokszerkezet közé lesz beépítve. A csarnok méretezett acél pillérekkel, valamint méretezett acél zártszelvény anyagú rácsostartó szerkezettel készül, melyről statikai számítás majd a kivitelezés előtt gyártmányterv készül. Az épület keleti és nyugati oldali homlokzati lezárását ponyvával tervezik, míg az északi oldalt 20/0,5 trapézlemez, szürke színben, cca. 150 cm-enként vízszintesen elhelyezett „C" tartókra, illetve a tartóoszlopokhoz és falvázgerendákhoz rögzítve. Az acélszerkezetek tűzállósági előírásait a tűzvédelmi műleírás tartalmazza. Vízszigetelés, hőszigetelés: az istálló padlózatba 1 rtg. technológiai szigetelés kerül elhelyezésre, egyéb szigetelés nem készül. Födémszerkezet, tetőszerkezet: Az istálló és takarmánytároló épület külön födémszerkezetet nem kap, a tető- tartószerkezet rácsostartó kialakítású, egyedi acél zártszelvény szerkezet, melyről statikai számítás, majd a kivitelezés előtt gyártmányterv készül. Az etetőút egy 6 m-es szakasza (istállót és takarmánytárolót összekötő nyaktag) fedett, félnyeregtetős kialakítással, födém itt sem készül. Nyílásáthidalások: Nem készül Tetőfedés: 45/0,5 trapézlemez fedés készül, „Z-200" szelemenekre csavarozva. Nyílászárók: Nem készül Lépcsők, terasz: Az épületben tervezett szintmagasságokat rámpa hidalja át. Az istálló etetőúthoz történő akadálymentes csatlakozása érdekében szükség szerint betonozott rámpa készül. Burkolatok: Az alaprajz szerint a helyiség funkciójának megfelelően készül, az istálló esetében szulfátálló bevonattal, a takarmánytároló esetében tömörített földfeltöltés. Homlokzatképzés: Az épület homlokzatfala egyrészt meszelt felületű zst25 beton falazat, illetve szürke trapézlemez. A szegélyezések, párkányok szürke színben készülnek a homlokzati rajznak megfelelően. Szobafestő- és mázoló munka: A szerkezeti festés szükség esetén szürke színben készül. A beépülő egyéb acél szerkezetek szintén szürke színben lesznek festve, mázolva, alapozással, fedőmázolással. Az acél szerkezetek szükség szerinti tűzvédő mázolását a tűzvédelmi műleírás tartalmazza. Épületgépészet: Az épületben semmilyen gépészeti szerelvényezés nem készül. Épületvillamosság: Szakági kiviteli terv szerint kerül megvalósításra.
A tervezett beavatkozások meglévő, funkciójukban a tervezettel azonos létesítmények átépítését tűzték ki célul, így semmilyen természeti, vagy épített környezeti értéket nem károsítanak. Az Ungvári utcában a kapubejárók alatti átereszek (zárt csatornaszakaszok) nem kerülnek átépítésre. Az Úttörő utcában tervezett szikkasztó tározó és a hozzá vezető CS-1 nyílt árok helyén jelenleg lakóingatlan van. A kivitelezéssel semmilyen természeti, vagy épített környezeti értéket nem ér káros hatás ezen az ingatlanon sem. A tervezett beruházás illeszkedik a település belvízelvezető, és csapadékvíz-gazdálkodási terveihez. A fejlesztés a természetben bekövetkező vagy ésszerűtlen emberi beavatkozások által kiváltott változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához, vagy csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy biztosítja a csapadékvíz elvezetés feltételeit vízvisszatartás.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/02 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67231699
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajdú-Ted Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Péter utca 16.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4085
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a 2018. március 20. napján megkötött, majd 2018. augusztus 15. napján módosított Vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetést módosítják. A tételek módosítása során a tervezett termékkel egyenértékű, vagy attól jobb minőségű termék kerül beépítésre. A tételek módosítása ellenérték változással nem jár.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy az akadály az ütemterv szerinti munkafolyamatok végzése során merült fel.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére, mely rendelkezés az alábbiakat tartalmazza.
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67231699 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67231699 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma: 26188337-2-09
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben