Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:21946/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU312, HU323, HU12, HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dél-Konstrukt Zrt.;ZERON Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Lajos utca 103.B.ép.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 303044879
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): -

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon - 3. csomag
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon - 3. csomag
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45210000-2
45262700-8
45262800-9
45260000-7
45262300-4
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213, HU12, HU323, HU312 A teljesítés fő helyszíne: teljesítés fő helyszíne: 3000 Hatvan Balassi B.u.16,2170 Aszód Baross 4,2143
Kistarcsa Semmelweis tér 1,8500 Pápa, Jókai Mór utca 5,4600 Kisvárda, Árpád utca 26
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsétése - Albert Schweitzer Kórház és
Rendelőintézet
Állami Egészség ügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsétése - Flór Ferenc Kórház 2143
Kistarcsa Semmelweis tér 1
Állami Egészségügyi Ellátó K özpont - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsétése - Gróf Esterházy Kórház és
Rendelőintézet Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai Mór utca 5-9
Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi in tézmények energetikai korszerűsétése - Felső-Szabolcsi Kórház 4600
Kisvárda, Árpád utca 26. Hrsz.: 3553/16 épülete
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00108

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 059 - 135749

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon - 3. csomag
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy Mihá ly utca 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ZERON Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesalj a utca 5. 1. em. 3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5097140000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45210000-2
45262700-8
45262800-9
45262300-4
45261400-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312, HU323, HU12, HU213 A teljesítés fő helyszíne: 3000 Hatvan Balassi B.u.16,2170 Aszód Baross 4,2143
Kistarcsa Semmelweis tér 1,8500 Pápa, Jókai Mór utca 5,4600 Kisvárda, Árpád utca 26
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsétése - Albert Schweitzer Kórház és
Rendelőintézet
Állami Egészség ügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsétése - Flór Ferenc Kórház 2143
Kistarcsa Semmelweis tér 1
Állami Egészségügyi Ellátó K özpont - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsétése - Gróf Esterházy Kórház és
Rendelőintézet Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai Mór utca 5-9
Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi in tézmények energetikai korszerűsétése - Felső-Szabolcsi Kórház 4600
Kisvárda, Árpád utca 26. Hrsz.: 3553/16 épülete
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5097140000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy Mihá ly utca 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ZERON Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesalj a utca 5. 1. em. 3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A teljesítés megkezdését követően Megrendelő a Felső-Szabolcsi Kórház Hotel és a B pavilon (4600 Kisvárda, Árpád u. 26. HRSZ.: 3553/16) alatti teljesítési helyszín (továbbiakban: Teljesítési helyszín) vonatkozásában megállapította, hogy a Hotel épület 3. és 8. emeletére tervezett 214 db nyílászáró cseréjére nem rendelkezik elegendő forrással, ugyanakkor ezeknek a nyílászáróknak a cseréje is szükséges.
A jelen módosítás célja, hogy a Teljesítési Helyszínen megtörténjen a nyílászárók 2.1. pontban írt mennyiségű egységes cseréje, amelyhez az összes épületében az antracit szürke nyílászárók helyett fehér színű nyílászárókat építenek be, amelynek fedezete a teljesítési helyszínre eredetileg kiírt antracit szürke színű nyílászárók helyett fehér színű nyílászárók beépítéséből adódó költségkülönbözet.
A Felek a költségvetést felülvizsgálták és megállapították, hogy a műszaki tartalom módosításával a nyílászárók cseréje biztosítható.
Hotel épület 3. és 8. szintjén +214 db nyílászárót érint. A + 214 db nyílászáró beépítési költségét az alábbi épületek nyílászáróinak színváltoztatása fedezi: Hotel épület: 1216 db, B pavilon: 490 db.
A műszaki tartalom változása nem jár a teljesítési határidő, illetve az ellenérték változásával.
Tekintettel arra, hogy a nyílászárók cseréje nélkül a pályázati célok megvalósítása nem lehetséges, ugyanakkor az alábbiakban részletezett műszaki tartalom módosítással a teljes körű megvalósítás biztosítható, Felek a szerződés módosítását határozták el.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott, így a gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat nem vizsgálandó.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5097140000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5097140000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben