Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2197/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Jászberényi KOSSUTH Zrt.
Teljesítés helye:5100 Jászberény, Jásztelki út hrsz.: 0307
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Farmer Centrál Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberényi KOSSUTH Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK25413
Postai cím: Központi major 0326/2hrsz
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Monostori István vezérigazgató
Telefon: +36 709326791
E-mail: majorne.jutka@jbkossuth.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energiahatékonyság javítása érdekében Hizlalda épületek és Kocaszállás felújítása a Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstartó telepén.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Energiahatékonyság javítása érdekében Hizlalda épületek és Kocaszállás felújítása a Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstartó telepén.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Jásztelki út hrsz.: 0307
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energiahatékonyság javítása érdekében Hizlalda épületek és Kocaszállás felújítása a Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstartó telepén.
A Megrendelő a tulajdonában lévő volt sertéstelepen 3 db állattartó épületben hizlaldákat és kocaszállást működtet. Pályázati forrás segítségével az épületek héjazata, csapadékcsatornái, homlokzata valamint az elszívó ventillátorok kerülnek felújításra, cserére.
Az épületek - Hizlalda I., II. Kocaszállás - azbeszt hullámpala fedésűek, felületük elöregedett, töredezett, beázik, így kárt okoznak az alattuk lévő szerkezeteknek és sertés állománynak. A felújítás során a meglévő hullámpala fedést leszedik és helyette mindhárom épületre egységesen világosszürke színű 60 mm vtg. hőszigetelt tető szendvicspanelt tesznek valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő bádogos szerkezeteket készítik el az épületekre. (Azaz a kocaszállás és hizlaldák meglévő tetőszerkezetére külső térlefedés készül hőszigetelt tető szendvicspanellel.) Az épületek ereszcsatornái hiányoznak, ezeket pótolni kell. Az épületek homlokzatának egy részét 8 cm vtg. XPS és EPS szigeteléssel, színvakolattal látják el. A homlokzati szigetelés csak a két hizlalda esetében lesz.
A felújítás során nem kerül sor külső karám kialakításra, tetőszerkezet bővítésére. Az épületek beépített alapterülete, nettó alapterülete nem változik, a munkák tartószerkezetet nem érintenek, építmény magasságuk változatlan marad. A tervezett munkák a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklet alapján „építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek” közé tartoznak.
Helyiség kimutatás a tervezett felújítás után:
Helyiség neve Terület
Hizlalda I. 1089,98 m2
Helyiség neve Terület
Hizlalda II. 1089,98 m2
Épület, helyiség neve Terület
Kocaszállás 1068,56 m2
Labor helyiség 14,49 m2
Fedett előtér 5,06 m2
Összesen: 1088,11 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1801738499

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2855 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Energiahatékonyság javítása érdekében Hizlalda épületek és Kocaszállás felújítása a Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstartó telepén.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Farmer Centrál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet út 8.
Város: Tarnaörs
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3294
Ország: HU
E-mail: farmercentral3294@gmail.com
Telefon: +36 709036116
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99893024
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Jásztelki út hrsz.: 0307
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energiahatékonyság javítása érdekében Hizlalda épületek és Kocaszállás felújítása a Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstartó telepén.
A Megrendelő a tulajdonában lévő volt sertéstelepen 3 db állattartó épületben hizlaldákat és kocaszállást működtet. Pályázati forrás segítségével az épületek héjazata, csapadékcsatornái, valamint az elszívó ventillátorok kerülnek felújításra, cserére.
Az épületek - Hizlalda I., II. Kocaszállás - azbeszt hullámpala fedésűek, felületük elöregedett, töredezett, beázik, így kárt okoznak az alattuk lévő szerkezeteknek és sertés állománynak. A felújítás során a meglévő hullámpala fedést leszedik és helyette mindhárom épületre egységesen világosszürke színű 60 mm vtg. hőszigetelt tető szendvicspanelt tesznek valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő bádogos szerkezeteket készítik el az épületekre. (Azaz a kocaszállás és hizlaldák meglévő tetőszerkezetére külső térlefedés készül hőszigetelt tető szendvicspanellel.) Az épületek ereszcsatornái hiányoznak, ezeket pótolni kell.
A felújítás során nem kerül sor külső karám kialakításra, tetőszerkezet bővítésére. Az épületek beépített alapterülete, nettó alapterülete nem változik, a munkák tartószerkezetet nem érintenek, építmény magasságuk változatlan marad. A tervezett munkák a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklet alapján „építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek” közé tartoznak.
Helyiség kimutatás a tervezett felújítás után:
Helyiség neve Terület
Hizlalda I. 1089,98 m2
Helyiség neve Terület
Hizlalda II. 1089,98 m2
Épület, helyiség neve Terület
Kocaszállás 1068,56 m2
Labor helyiség 14,49 m2
Fedett előtér 5,06 m2
Összesen: 1088,11 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 83521474
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Farmer Centrál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet út 8.
Város: Tarnaörs
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3294
Ország: HU
E-mail: farmercentral3294@gmail.com
Telefon: +36 709036116
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Módosul a Szerződés műszaki tartalma a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező módosított költségvetés szerint. A módosítás lényege, hogy az eredeti költségvetésben szereplő tételek egy jól elkülöníthető része (a hizlalda épületek homlokzati falainak szigetelése) nem kerül megvalósításra. A módosítás műszakilag indokolt és a műszaki ellenőr által jóváhagyott.
2. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 6.1. pontja (Vállalkozói díj) az alábbiak szerint módosul (azaz csökken):
„6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:
Nettó: 83.521.474.-
Áfa: 22.550.798,-
Bruttó: 106.072.272,-, azaz bruttó Százhatmillió-hetvenkettőezer-kettőszázhetvenkettő forint.”
3. A Szerződés 4. pontja (teljesítési határidő) az alábbiak szerint módosul:
„4. Teljesítési határidő: 2019. február 28.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A megrendelő a korábbi elképzelés szerint a hizlaldák homlokzati falait a felújítási munkakeretein belül hőszigetelő rendszerrel újította volna fel. A megrendelő a szerződés létrejöttét követően a tervezett homlokzati felújítás szükségszerűségét átgondolta. Az állatállomány az amúgy is sérülékeny homlokzati hőszigetelő rendszert könnyen tönkreteheti, ezért a megrendelő úgy döntött, hogy nem kívánja elkészíteni azt. A módosított energetikaiszámítások szerint az energetikai megtakarítás ugyan kevesebb lesz, de nem akkora mértékben, hogy a pályázat energetikai céljai sérülnének.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99893024 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 83521474 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben