Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22143/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:A teljesítés helye: Szigetvár: Deák Ferenc tér 149/1. hrsz. Muszola utca 962/108 Radován tér 1137/17 Zrínyi tér 2/1, 2/2, 2/3 hrsz. 1954/46 962/31 1952/3 Szent István ltp. 1787/35
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Út, autópálya építése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18703454
Postai cím: Deák Ferenc Tér 16
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bein Mihály
Telefon: +36 309976831
E-mail: kisvaros2004@vipmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szigetvar.hu/hu/gazdasagi-tarsasagaink
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Út, autópálya építése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közterek és játszóterek felújítása
Hivatkozási szám: EKR001044722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közterek és játszóterek fejlesztése, Bem utca – Vasvári utca sarok (1952/3 hrsz):
A téren új játszótéri elemek telepítését kiegészítve a régi, megfelelő műszaki állapotú eszközöket úgy, hogy színesebb legyen a játszótér programkínálata. Új parki berendezési tárgyak telepítése, és a régi vegyes megjelenésű eszközök elszállítása más felhasználási helyre. Az idősebb korosztály számára a kültéri tornaeszközök telepítése a terület északi oldalán. A játszótér meglévő, és megtartandó homokozója, és az újonnan telepítendő tornaeszközök árnyékolása céljából napvitorlák telepítése, melyek megoldják az eszközök árnyékolását, emellett kifejezetten jó hangulatot kölcsönöznek a területek.
A füves focipálya pontos kimérése, lehetőség szerint felfestése, továbbá a kapuk mögé footsal háló kiépítése védendő más területeket, egyben élvezetesebbé téve a játékot.
Deák Ferenc tér (149/1hrsz) külső közmű munkarész:
A régi mozi épületének örökzöld cserjesávval történő eltakarása. A park cserjeállománya amúgy is szegényesnek mondható, így a déli oldalon takaró, védő funkcióval ellátott cserjesor mindenképpen szükséges.
Továbbá az új funkciókhoz az oda illő virágágyi kiültetése. A tér nyugati oldalán a
házasságkötő terem előterében esztétikus, hosszan virágzó virágfelület kialakítása, míg a
leendő játszótér területén a gyerekek számára érdekes árnyéktűrő lágyszárú növényzet telepítése. A területre tehát új funkciók behozatalára kerül sor az azokhoz tartozó műszaki infrastruktúra elemekkel. A park délkeleti oldalán egy bekerített kutyafuttató kialakítása
padokkal, hulladék- és kutyaürülék gyűjtővel, vízvételi lehetőséggel, míg mellette a fiatalabb
korcsoport számára kis játszótér kialakítását ugyancsak elkerítve. Ezen felül a fontosabb gyalogos útvonalak burkolatának cseréje szórt gyöngykavics burkolatról elemes térkő burkolatra. Ehhez kapcsolódóan a felesleges burkolati részek megszüntetése, helyette pedig zöldfelület kialakítása. Az új burkoltok kialakításakor oda kell figyelni a zöldterületen történt áttaposásokra is. Ezeket meg kell szüntetni a burkolatok nyomvonalának módosításával, esetleg forgalmat terelő növényzettel.
Vízbekötés:
A tervezett ivó kutak vízellátását a meglévő a terület K-i oldalán húzódó meglévő d80ac
települési vízvezetékről történő leágaztatással terveztük biztosítani Dk25KPE vízvezetékkel.
A tervezett vízbekötés HAWLE megfúró bilinccsel biztosítjuk. A tervezett leágazást követően az elkerített kutyafuttatón belül vízóraaknát terveztünk. A tervezett vízóraakna belmérete 1,00 x 1,30 x 1,20m, melybe szabványos vízmérősort terveztünk.
Radován tér (1137/17 hrsz):
A Radován tér belső területein a meglévő emlékműhöz csatlakozó kis zöldterületen játszótéri elemek installálása fiatal, 1-6 éves korosztályú gyermekek számára. Az idősebb korosztály számára kisméretű füves focipálya, és egypalánkos kosárlabdapálya kialakítása a tér északkeleti sarkán. A labda elgurulását gátló kerítések kialakítása, továbbá napelemes kandeláberek telepítése.
A parkolás hatékonyságának javítása érdekében a jelenleg is parkolóként funkcionáló
kavicsos felület szilárd burkolatú meghatározott forgalmi, és parkolási renddel rendelkező parkolóvá alakítása.
Szent István lakótelep (1787/35 hrsz):
A területet északi oldalról kerítéssel határolni. A kerítést esetleg néhány ponton lehet
megszakítani, így a játszóteret használók csak ezeken a pontokon tudnak kilépni északi irányból a
területről, melyre már fel lehet hívni az autósok figyelmét.
Turbéki utca – Kórház utca sarok (962/31 hrsz):
Kihasználva a kedvező adottságokat, és a meglévő infrastrukturális elemeket további játszótéri eszközök telepítésével.
Turbéki utca – Muszola utca (962/108 hrsz):
Kihasználva a kedvező adottságokat, és a meglévő infrastrukturális elemeket javasoljuk egy korszerű, labdajátékokra alkalmas tér kialakítását.Ehhez szükséges egy meglévő játszótéri elem áthelyezése egy korább eszköz helyére.
Zrínyi tér:
Kültéri fénydekoráció beszerzése komplex oszlopdíszeket homlokzatdíszeket, fényfűzéreket és átfeszítéseket tartalmazó csomag.
Napvitorlák 10 x 8,5m beszerzése szükséges rögzítőeszközökkel épület homlokzatba való erősítéshez.
Ugrálóvár beszerzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közterek és játszóterek felújítása Szigetváron_2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A teljesítés helye:
Szigetvár:
Deák Ferenc tér 149/1. hrsz.
Muszola utca 962/108
Radován tér 1137/17
Zrínyi tér 2/1, 2/2, 2/3 hrsz.
1954/46
962/31
1952/3
Szent István ltp. 1787/35
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közterek és játszóterek fejlesztése, Bem utca – Vasvári utca sarok (1952/3 hrsz):
A téren új játszótéri elemek telepítését kiegészítve a régi, megfelelő műszaki állapotú eszközöket úgy, hogy színesebb legyen a játszótér programkínálata. Új parki berendezési tárgyak telepítése, és a régi vegyes megjelenésű eszközök elszállítása más felhasználási helyre. Az idősebb korosztály számára a kültéri tornaeszközök telepítése a terület északi oldalán. A játszótér meglévő, és megtartandó homokozója, és az újonnan telepítendő tornaeszközök árnyékolása céljából napvitorlák telepítése, melyek megoldják az eszközök árnyékolását, emellett kifejezetten jó hangulatot kölcsönöznek a területek.
A füves focipálya pontos kimérése, lehetőség szerint felfestése, továbbá a kapuk mögé footsal háló kiépítése védendő más területeket, egyben élvezetesebbé téve a játékot.
Deák Ferenc tér (149/1hrsz) külső közmű munkarész:
A régi mozi épületének örökzöld cserjesávval történő eltakarása. A park cserjeállománya amúgy is szegényesnek mondható, így a déli oldalon takaró, védő funkcióval ellátott cserjesor mindenképpen szükséges.
Továbbá az új funkciókhoz az oda illő virágágyi kiültetése. A tér nyugati oldalán a
házasságkötő terem előterében esztétikus, hosszan virágzó virágfelület kialakítása, míg a
leendő játszótér területén a gyerekek számára érdekes árnyéktűrő lágyszárú növényzet telepítése. A területre tehát új funkciók behozatalára kerül sor az azokhoz tartozó műszaki infrastruktúra elemekkel. A park délkeleti oldalán egy bekerített kutyafuttató kialakítása
padokkal, hulladék- és kutyaürülék gyűjtővel, vízvételi lehetőséggel, míg mellette a fiatalabb
korcsoport számára kis játszótér kialakítását ugyancsak elkerítve. Ezen felül a fontosabb gyalogos útvonalak burkolatának cseréje szórt gyöngykavics burkolatról elemes térkő burkolatra. Ehhez kapcsolódóan a felesleges burkolati részek megszüntetése, helyette pedig zöldfelület kialakítása. Az új burkoltok kialakításakor oda kell figyelni a zöldterületen történt áttaposásokra is. Ezeket meg kell szüntetni a burkolatok nyomvonalának módosításával, esetleg forgalmat terelő növényzettel.
Vízbekötés:
A tervezett ivó kutak vízellátását a meglévő a terület K-i oldalán húzódó meglévő d80ac
települési vízvezetékről történő leágaztatással terveztük biztosítani Dk25KPE vízvezetékkel.
A tervezett vízbekötés HAWLE megfúró bilinccsel biztosítjuk. A tervezett leágazást követően az elkerített kutyafuttatón belül vízóraaknát terveztünk. A tervezett vízóraakna belmérete 1,00 x 1,30 x 1,20m, melybe szabványos vízmérősort terveztünk.
Radován tér (1137/17 hrsz):
A Radován tér belső területein a meglévő emlékműhöz csatlakozó kis zöldterületen játszótéri elemek installálása fiatal, 1-6 éves korosztályú gyermekek számára. Az idősebb korosztály számára kisméretű füves focipálya, és egypalánkos kosárlabdapálya kialakítása a tér északkeleti sarkán. A labda elgurulását gátló kerítések kialakítása, továbbá napelemes kandeláberek telepítése.
A parkolás hatékonyságának javítása érdekében a jelenleg is parkolóként funkcionáló
kavicsos felület szilárd burkolatú meghatározott forgalmi, és parkolási renddel rendelkező parkolóvá alakítása.
Szent István lakótelep (1787/35 hrsz):
A területet északi oldalról kerítéssel határolni. A kerítést esetleg néhány ponton lehet
megszakítani, így a játszóteret használók csak ezeken a pontokon tudnak kilépni északi irányból a
területről, melyre már fel lehet hívni az autósok figyelmét.
Turbéki utca – Kórház utca sarok (962/31 hrsz):
Kihasználva a kedvező adottságokat, és a meglévő infrastrukturális elemeket további játszótéri eszközök telepítésével.
Turbéki utca – Muszola utca (962/108 hrsz):
Kihasználva a kedvező adottságokat, és a meglévő infrastrukturális elemeket javasoljuk egy korszerű, labdajátékokra alkalmas tér kialakítását.Ehhez szükséges egy meglévő játszótéri elem áthelyezése egy korább eszköz helyére.
Zrínyi tér:
Kültéri fénydekoráció beszerzése komplex oszlopdíszeket homlokzatdíszeket, fényfűzéreket és átfeszítéseket tartalmazó csomag.
Napvitorlák 10 x 8,5m beszerzése szükséges rögzítőeszközökkel épület homlokzatba való erősítéshez.
Ugrálóvár beszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (kötelező 24 hónapot meghaladón felül vállalt) hónapokban megadva (maximum további 24 hónap) 10
2 Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének többlet szakmai tapasztalata hónapokban megadva (maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1.1-16-H-119-4.1
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Közterek és játszóterek felújítása Szigetváron_2
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárást eredménytelennek nyilvánította Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján, mivel a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99327334
Postai cím: Vince Utca 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25894826202

Hivatalos név: Building-Tech Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91235927
Postai cím: Kinizsi Utca 20.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14682418202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges