Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2218/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Öskü Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Öskü Hrsz. 3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INSTANT Textilipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Öskü Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23744
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Öskü
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8191
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 88/588-560/105
E-mail: jegyzo@osku.hu
Fax: 88/588-560/102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.osku.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Az ösküi Tasner Antal Általános Iskola, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása” című projekt keretében az ösküi Polgármesteri Hivatal épületének komplex energetikai felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Az ösküi Tasner Antal Általános Iskola, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása” című projekt keretében az ösküi Polgármesteri Hivatal épületének komplex energetikai felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Öskü Hrsz. 3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Az ösküi Tasner Antal Általános
Iskola, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása” című projekt
keretében az ösküi Polgármesteri Hivatal épületének komplex energetikai felújítása”
Tetőhéjazat cseréje
Homlokzat, lábazat és padlásfödém utólagos hőszigetelése
Szükséges nyílászárók, lámpatestek cseréje
Termoszelepek beépítése a meglévő fűtőtestekre
Kazáncsere
Saját áramfelhasználást biztosító napelemek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10760 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INSTANT Textilipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasvári Pál u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1155
Ország: HU
E-mail: horvarteto@gmail.com
Telefon: +36 702964922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27457837
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Öskü Hrsz. 3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Az ösküi Tasner Antal Általános
Iskola, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása” című projekt
keretében az ösküi Polgármesteri Hivatal épületének komplex energetikai felújítása”
Tetőhéjazat cseréje
Homlokzat, lábazat és padlásfödém utólagos hőszigetelése
Szükséges nyílászárók, lámpatestek cseréje
Termoszelepek beépítése a meglévő fűtőtestekre
Kazáncsere
Saját áramfelhasználást biztosító napelemek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27457837
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INSTANT Textilipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasvári Pál u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1155
Ország: HU
E-mail: horvarteto@gmail.com
Telefon: +36 702964922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.§-a alapján került módosításra. A részszámlák számának és tartalmának meghatározására a pályázati dokumentáció alapján, a projektmegvalósítás ’Mérföldköveinek” figyelembevételével került sor.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek a kivitelezési szerződés 9.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
9.4. A teljesítés folyamán Kivitelező az alábbi számlák benyújtására jogosult:
Előlegszámla: az előlegbekérő okirat alapján történő kifizetés után haladéktalanul ki kell bocsátania a Kivitelezőnek. Az előleggel kapcsolatos rendelkezéseket a 9.8. pont tartalmazza.
Részszámlák: A teljesítés során Kivitelező részszámlák benyújtására jogosult. A részszámlák számának és tartalmának összhangban kell lennie jelen közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló nyertes pályázat részeként jóváhagyott, a projektmegvalósítás 'Mérföldkövei' elnevezésű dokumentumban foglaltakkal. A projektmegvalósítás 'Mérföldkövei' alapján Kivitelező minimum 7 db részszámla kibocsátására jogosult.
Végszámla: Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően nyújtható be. Kivitelező előteljesítésre jogosult.
A szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.§-a alapján került módosításra. A részszámlák számának és tartalmának meghatározására a pályázati dokumentáció alapján, a projektmegvalósítás ’Mérföldköveinek” figyelembevételével került sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 27457837 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27457837 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben