Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:22202/2019
CPV Kód:45210000-2;45233228-3
Ajánlatkérő:Pántya József
Teljesítés helye:4138 Komádi Dobaipuszta 4029/2 HRSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Körös Épker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pántya József
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42018007
Postai cím: Nyár Utca 31.
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pántya József
Telefon: +36 204958912
E-mail: joker.p@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szálláshely kialakítása Komádi-Dobaipusztán
Hivatkozási szám: EKR001175842018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szálláshely kialakítása Komádi-Dobaipusztán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4138 Komádi Dobaipuszta 4029/2 HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlan csatlakozását a tervezett kapubehajtó helyén a közút 0+264,59 km szelvényének
jobb oldalában 5,50 méter szélességben, a közút burkolatához R=6,0 méteres lekerekítő ívekkel
terveztük kiépíteni. Az épület kiszolgálására, az udvarról közvetlenül nyíló kazánházat és tüzelőtárolót
alakítottunk ki. A tüzelőtároló a vegyes tüzelésű kazán napi tárolójaként működik.
A kazánházban alternatív tüzeléshez gázkazánt is telepítettünk. A gázellátás, az oldalkertben
elhelyezett tartályból történik. A falak és oszlopok alatt monolit vasbeton sáv- és pontalapok
készülnek, statikai méretezés alapján kivitelezve. Monolit vasbeton lábazat készül, 8 cm vastag ESP hőszigeteléssel,
Baumit nemesvakolat kéreggel, Creatív Top Max dörzsölt felülettel.
Anyaga: Baumit Mosalk Top M304 lábazati vakolat. TONDACH Palotás kerámia cserép, lécezésen. Léctávolság: 33,4 cm.
Alátétfólia. HUNGISOL ellenléccel minden szarufa felett rögzítve.
A részletes műszaki leírásokat a csatolt műszaki dokumentumok tartalmazzák teljeskörűen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-6.4.1-16, Projekt azonosító:1863264576

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04778 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szálláshely kialakítása Komádi-Dobaipusztán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Körös Épker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60847326
Postai cím: Déli Ipari Út 9
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: korosepker@korosepker.hu
Telefon: +36 209582155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62062531
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4138 Komádi Dobaipuszta 4029/2 HRSZ
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlan csatlakozását a tervezett kapubehajtó helyén a közút 0+264,59 km szelvényének
jobb oldalában 5,50 méter szélességben, a közút burkolatához R=6,0 méteres lekerekítő ívekkel
terveztük kiépíteni. Az épület kiszolgálására, az udvarról közvetlenül nyíló kazánházat és tüzelőtárolót
alakítottunk ki. A tüzelőtároló a vegyes tüzelésű kazán napi tárolójaként működik.
A kazánházban alternatív tüzeléshez gázkazánt is telepítettünk. A gázellátás, az oldalkertben
elhelyezett tartályból történik. A falak és oszlopok alatt monolit vasbeton sáv- és pontalapok
készülnek, statikai méretezés alapján kivitelezve. Monolit vasbeton lábazat készül, 8 cm vastag ESP hőszigeteléssel,
Baumit nemesvakolat kéreggel, Creatív Top Max dörzsölt felülettel.
Anyaga: Baumit Mosalk Top M304 lábazati vakolat. TONDACH Palotás kerámia cserép, lécezésen. Léctávolság: 33,4 cm.
Alátétfólia. HUNGISOL ellenléccel minden szarufa felett rögzítve.
A részletes műszaki leírásokat a csatolt műszaki dokumentumok tartalmazzák teljeskörűen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62062531
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Körös Épker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60847326
Postai cím: Déli Ipari Út 9
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: korosepker@korosepker.hu
Telefon: +36 209582155
Internetcím(ek): (URL) www.korosepker.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2019. március 13. napján Vállalkozói jelzés történt arról, hogy a földkiemelés során a pincefal mellett jelentős mértékű földbeomlás következett be. Ez a beomlás lehetetlenné tette a további Vállalkozói munkavégzést, ugyanis a beomlott talajt ki kellett termelni, a beomlással érintett területetet támfallal meg kellett erősíteni. Ezen munkák elvégzéséhez a Vállalkozó akadályköléssében 14 napot kért, melyet a Megrendelő a - műszaki ellenőr megerősítése mellett, a mellékletben csatolt fotódokumentáció alapján- elfogadott.
Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 62062531 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62062531 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A teljesítés során összesen 5 db számla (1 darab előleg számla, 3 darab részszámla és 1 végszámla) nyújtható be:
- az 1. részszámla minimum 10%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon, 2019.április 12. napjáig
- a 2. részszámla minimum 50%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon, 2019. október 30. napjáig
- a 3. részszámla minimum 75%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon, 2019. december 31. napjáig
-a végszámla 100%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben