Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22225/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Körmend Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Körmend város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körmend Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81568253
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Körmend
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Stepics Anita
Telefon: +36 94592928
E-mail: kormendjegyzoje@kormend.hu
Fax: +36 94410623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormend.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Körmend ipari terület infrastruktúra fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000324872018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Iparterület vízelvezetés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232453-2
45247112-8
45247270-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Körmend város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zárt csapadékvíz elvezető hálózat építés:
100-as betoncső 352m
80-as betoncső 70m
800-as HOBAS cső 66m
40-es betoncső 103m
30-as betoncső 338m
Vízelvezető árok:
ÁT jelű meglévő vízelvezető árok felújítása 225m
Szemcse árok felújítása 250m
ÚÁ-4 és CSI árok felújítása 555m
Rokkant telepi árok tisztítása 520m
A-3-1 árok készítése 191m
Nyomott csapadékvíz elvezető rendszer:
CS-ny D 110 KPE nyomócső 286m, csapadékvíz átemelő akna szivattyúkkal, D160 KPE védőcső 50m
CSNY-1 D 90 KPE nyomócső 355m, csapadékvíz átemelő akna szivattyúkkal
Zápor tározó:
1100m3-es záportározó 45m x 22m alapterülettel 1db
4118m3-es záportározó 4295m2 alapterülettel 1db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 335
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24512 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Iparterület vízelvezetés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65121403
Postai cím: Andrássy Utca 77. 2em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@bit-ep.hu
Telefon: +36 94500191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94500192
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148890178
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232453-2
45247112-8
45247270-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Körmend város közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zárt csapadékvíz elvezető hálózat építés:
100-as betoncső 352m
80-as betoncső 70m
800-as HOBAS cső 66m
40-es betoncső 103m
30-as betoncső 338m
Vízelvezető árok:
ÁT jelű meglévő vízelvezető árok felújítása 225m
Szemcse árok felújítása 250m
ÚÁ-4 és CSI árok felújítása 555m
Rokkant telepi árok tisztítása 520m
A-3-1 árok készítése 191m
Nyomott csapadékvíz elvezető rendszer:
CS-ny D 110 KPE nyomócső 286m, csapadékvíz átemelő akna szivattyúkkal, D160 KPE védőcső 50m
CSNY-1 D 90 KPE nyomócső 355m, csapadékvíz átemelő akna szivattyúkkal
Zápor tározó:
1100m3-es záportározó 45m x 22m alapterülettel 1db
4118m3-es záportározó 4295m2 alapterülettel 1db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 335
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 152441807
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65121403
Postai cím: Andrássy Utca 77. 2em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@bit-ep.hu
Telefon: +36 94500191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94500192
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződésben foglalt vállalkozási díj nettó 148. 890.178 Ft. összegről nettó 152.441.807 Ft. összegre módosul.
a) A 2.a) pont szerinti pótmunka - AT csapadékelvezetés nyomvonalának módosítása - révén nyílt árokként - nem zárt vezetékként - került áttervezésre a csapadékvízelvezetés nyomvonala, s ekként kell a vízelvezető rendszert kiépíteni, amely költségcsökkentéssel járt együtt, a zárt csapadékvízelvezetés helyett a nyílt árok építése a kivitelezési költségeket csökkenti nettó 5.488.371 Ft-al.
b) A 2.b) pont szerinti pótmunka – 390 m3 építési törmelék elszállítása és helyette 390 m3 töltésépítésre alkalmas anyag beszállítása - elvégzésének költsége nettó 5.850.000 Ft, amely a kivitelezési költségeket növeli.
c) A 2.c) pont szerinti pótmunka – 370 m3 rothadó szerves anyag elszállítása - elvégzésének költsége nettó 2.590.000 Ft, amely a kivitelezési költségeket növeli.
d) A 2.d) pont szerinti pótmunka – Ø80 betoncső helyett két db Ø60-as műanyag cső lefektetése elvégzésének többletköltsége nettó 600.000 Ft, amely a kivitelezési költségeket növeli.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a) Az építési munkáinak tervezését,engedélyeztetését követően a Körmend, Sport utcai műfüves sportlétesítmény bekerítését kezdte meg a Körmendi FC.
Másrészt az építendő AT csapadékelvezetés nyomvonalába eső meglévő közművek feltárásakor kiderült, hogy a csapadékelvezető rendszer a tervezett módon nem építhető meg, mert a területen dokumentálatlan elektromos, víz és nyomott szennyvíz hálózatok kerültek elő a föld mélyéből.
b) A kivitelezés során kiderült, hogy a tározó helyéről kikerült 390 m3 anyag nem alkalmas töltésépítésre, mivel építési törmelék, szemét került elő a tározó helyéről.
c) A kivitelezés kezdetekor kiderült, hogy az árokfenéken az évek során felhalmozódó rengeteg szerves anyag rothadásnak indult, és az elterítés során a környező lakott részeket elviselhetetlen bűzzel árasztotta el.
d) A Körmend, Somogyi Béla u. - Bartók Béla u. keresztezésénél a terv szerinti Ø80 betoncső az út alatt található víz és gázvezeték magassági vonalvezetése miatt nem építhető meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 148890178 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 152441807 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben