Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22242/2019
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU232, HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Elek Ádám
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak védműveiben bekövetkezett károsodások helyreállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak védműveiben bekövetkezett károsodások helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233, HU232 A teljesítés fő helyszíne: Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak védműveibenbekövetkezett károsodások helyreállítása
Főbb számszerűsíthető adatok:
A helyreállítással érintett munkamennyiségek az alábbiak:
Suvadás: 21 530 m3
Torlasz a mederben és rézsűlábban: 100 m3
Torlasz rézsűláb mellett 200 m3
Állati eredetű üregek a töltéstestben: 50 m3
Torlasz: 235 db (pontszerű)
Töltéskorona nyomvályúsodás, kikátyúsodás a teljes hossz 50 %-án: 17 940 (m3) (a szükséges anyag m3-benmegadva)
Műtárgy meghibásodás: 1 db (pontszerű)
Suvadás-zátonytorlasz: 146 m3
Depónia meghágás, kimosódás: 13 930 m3
Depónia, járóút rongálódása: 5625 m3
Zsilip műtárgy fémszerkezetének rongálódása: 2 db
Mederrézsű suvadás: 128 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 092 - 221290

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti utca 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1110000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2019. október 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak védműveibenbekövetkezett károsodások helyreállítása
Főbb számszerűsíthető adatok:
A helyreállítással érintett munkamennyiségek az alábbiak:
Suvadás: 21 530 m3
Torlasz a mederben és rézsűlábban: 100 m3
Torlasz rézsűláb mellett 200 m3
Állati eredetű üregek a töltéstestben: 50 m3
Torlasz: 235 db (pontszerű)
Töltéskorona nyomvályúsodás, kikátyúsodás a teljes hossz 50 %-án: 17 940 (m3) (a szükséges anyag m3-benmegadva)
Műtárgy meghibásodás: 1 db (pontszerű)
Suvadászátonytorlasz: 146 m3
Depónia meghágás, kimosódás: 13 930 m3
Depónia, járóút rongálódása: 5625 m3
Zsilip műtárgy fémszerkezetének rongálódása: 2 db
Mederrézsű suvadás: 128 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 110 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti utca 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosuló rendelkezések
1. A Szerződés III.5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
Vállalkozó az előlegszámla, 5 darab részszámla és a végszámla benyújtására jogosult a műszaki ellenőr által jóváhagyott pénzügyi-műszaki ütemtervben foglaltaknak megfelelően.
2. A Szerződés VIII. 5. pontja értelmében a Vállalkozási szerződéses elválaszthatatlan részét képező, Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) alábbi sorszámmal jelölt tételeinek mennyiségi és költség adatai jelen szerződés módosítás 1. sz. melléklete szerint módosulnak:
- 2.5.4.2. Mechanikai stabilizáció készítése,
- 2.21.4.1. Kőszórás szárazon deponált vízépítési terméskőből, beépítés súlyponti távolsága 30 m-ig,
- 2.14.1.9. Acél szádfal készítése, szádlemez anyagár nélkül, G ≤ 50 kg/m2 fajlagos súlyig,
- 2.14.1.13. Acél szádlemez helyszíni biztosítása, G ≤ 50 kg/m2 fajlagos súlyig.
3. A Szerződés IV. 1. pontja (teljesítési határidő) az alábbiak szerint módosul:
A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 399 nap, amelybe nem számít bele a vízeresztés időszaka (a megrendelői követelmények III. kötet 6.16.12. pontja szerint). A teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel zárónapját kell érteni.
A Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141, § (6) pontjában foglaltaknak, mivel nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna figyelemmel arra, hogy
a) A jelen módosítás II.1. pontja egy, a Szerződés, illetve a Szerződés, az Ajánlattételi felhívás és a Korm. rendelet rendelkezési közötti ellentmondás feloldására irányul.
b) A II.1.-3. pontokban foglalt módosítások nem tekinthetők lényegesnek, mivel nem teszik lehetővé a versenyújranyitásban eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét tekintettel arra, hogy a versenyújranyitás során valamennyi, a versenyújranyitással érintett keretmegállapodást megkötő ajánlattevő ajánlatot tett. A módosítás továbbá nem teszi lehetővé a nyertes ajánlat helyett más ajánlat nyertességét tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás nem érinti az Ajánlattételi felhívásban megadott értékelési részszempontokat figyelemmel arra, hogy ajánlattevők ajánlati árukat a versenyújranyitás közbeszerzési dokumentációja alapján mintaköltségvetés tételeinek kitöltésével kellett megadniuk, mely mintaköltségvetés nem tartalmazott olyan elemet, melyre a fenti ellentmondás hatással lehetett volna, illetőleg a szerződésmódosítással érintett új költségvetési elemek ellenértéke az ajánlatok sorrendjét nem befolyásolta. Tekintettel az előadottakra a jelen módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti feltételeknek.
2. A Szerződés módosítása továbbá a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg figyelemmel arra, hogy nem irányul a szerződéses ár megváltoztatására és a Szerződés részszámlázásra vonatkozó rendelkezéseit egyértelműsíti, a Felek és a Szerződés megkötését megelőző versenyújranyitásban részt vevő valamennyi ajánlattevő által ismert és valamennyi félre kötelezően irányadó Korm. rendeletben foglaltak szerinti tartalommal illetve az egyes keretmegállapodásban szereplő tételek közötti átcsoportosítást foglalják magukban. Tekintettel az előadottakra a jelen módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti feltételeknek.
3. A jelen módosítás a fentieken túl a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok köre lényegesen nem változik, a Szerződés szerint megvalósítandó műszaki tartalom technológiai változást tartalmaz. Tekintettel az előadottakra a jelen módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdés c) pontja szerinti feltételeknek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141, § (6) pontjában foglaltaknak, mivel nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 110 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 110 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben