Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2225/2019
CPV Kód:71631300-3
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:- MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2. - Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30. - Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecsek Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kempf Gabriella
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzése
Hivatkozási szám: 170/2016
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: - MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2.
- Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30.
- Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló építési beruházásokkal összefüggésben - a munkálatok szakszerű ellenőrzése, figyelemmel kísérése, valamint az ajánlatkérő helyszíni képviselete érdekében- építészet (ME-É,) mélyépítés (ME-M), épületvillamosság (ME-V), épületgépészet (ME-G) szakterületeken műszaki ellenőröket kíván igénybe venni.
1. részhez tartozó beruházások, amelyek keretében műszaki ellenőri tevékenység szükséges:
- MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2.
Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30.
- Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30.
A műszaki ellenőrök feladat különösen:
- Alapvetően az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet foglalt műszaki ellenőri feladatok ellátása a feladat.
- Komplex szakági műszaki ellenőrzés a kivitelezés sajátosságainak megfelelően.
- Heti kooperációs értekezleten történő részvétel nyilatkozattételre jogosult képviselet biztosítása.
- Havi jelentés készítése a kivitelezés előrehaladásáról fotódokumentációval ellátva, kivitelezés ütemtervének folyamatos nyomon-követése és dokumentálása a jelentésben.
- Kivitelezői teljesítésigazolások elkészítése, a teljesítés igazolása.
- Hatósági engedélyek beszerzésében történő közreműködés, amennyiben releváns.
- kivitelezői közbeszerzési eljárásban történő közreműködés, ajánlatkérő szakmai támogatása a kivitelezői közbeszerzési eljárás előkészítési és értékelési szakaszában (különösen a kivitelezői közbeszerzési műszaki dokumentáció felülvizsgálata, kiegészítő tájékoztatások, hiánypótlás- és felvilágosítás kérések, aránytalanul alacsony ár vizsgálat és az ajánlatok átvizsgálása terén)
# a Kivitelezővel, valamint a Megbízóval közösen a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 12 (tizenkét) hónappal lefolytatja az utó-felülvizsgálatot, amelyről a Megbízott köteles jegyzőkönyvet felvenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5109 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés - A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8880000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2.
• Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30.
• Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Modern Városok Program első ütemében megvalósuló építési beruházásokkal összefüggésben - a munkálatok szakszerű ellenőrzése, figyelemmel kísérése, valamint az ajánlatkérő helyszíni képviselete érdekében- építészet (ME-É,) mélyépítés (ME-M), épületvillamosság (ME-V), épületgépészet (ME-G) szakterületeken műszaki ellenőröket kíván igénybe venni.
1. részhez tartozó beruházások, amelyek keretében műszaki ellenőri tevékenység szükséges:
- MIK laborcsarnok és MIK C épület átalakítás Pécs, Boszorkány u. 2.
Damjanich úti főépület (NOK, INYK) Pécs, Damjanich u. 30.
- Damjanich kollégium Pécs, Damjanich u. 30.
A műszaki ellenőrök feladat különösen:
- Alapvetően az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet foglalt műszaki ellenőri feladatok ellátása a feladat.
- Komplex szakági műszaki ellenőrzés a kivitelezés sajátosságainak megfelelően.
- Heti kooperációs értekezleten történő részvétel nyilatkozattételre jogosult képviselet biztosítása.
- Havi jelentés készítése a kivitelezés előrehaladásáról fotódokumentációval ellátva, kivitelezés ütemtervének folyamatos nyomon-követése és dokumentálása a jelentésben.
- Kivitelezői teljesítésigazolások elkészítése, a teljesítés igazolása.
- Hatósági engedélyek beszerzésében történő közreműködés, amennyiben releváns.
- kivitelezői közbeszerzési eljárásban történő közreműködés, ajánlatkérő szakmai támogatása a kivitelezői közbeszerzési eljárás előkészítési és értékelési szakaszában (különösen a kivitelezői közbeszerzési műszaki dokumentáció felülvizsgálata, kiegészítő tájékoztatások, hiánypótlás- és felvilágosítás kérések, aránytalanul alacsony ár vizsgálat és az ajánlatok átvizsgálása terén)
# a Kivitelezővel, valamint a Megbízóval közösen a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 12 (tizenkét) hónappal lefolytatja az utó-felülvizsgálatot, amelyről a Megbízott köteles jegyzőkönyvet felvenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11287524
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. számú módosítás: A Felek a szerződésüket 2017. 11. 07. napján módosították a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján. Az Alapszerződésben található, a Damjanich úti főépületre vonatkozó megbízási díjat 300.000 Ft-tal megnövelték.
2. számú szerződésmódosítás: A Felek a Damjanich Kollégiumra vonatkozó megbízási díjat 301.126 Ft-tal megnövelték a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján.
Jelen szerződésmódosítás: A Felek a megbízási díjat a Kbt. 141. § (4) bek. b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:
- a MIK laborcsarnok építése tekintetében nettó 3.950.000,- Ft + Áfa,
- a MIK -C épület átalakítása tekintetében nettó 766.185,- Ft + Áfa,
- a Damjanich úti főépület tekintetében nettó 4.700.213,- Ft + Áfa,
- a Damjanich kollégium tekintetében nettó 1.871.126,- Ft + Áfa
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki ellenőri tevékenység beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjában közölt, az ajánlati ár alapját képező tervezett kivitelezési időtartamhoz képest a kivitelezések tényleges teljesítési időtartama növekedést mutatott. A Megrendelő számára pénzügyi szempontból jelentős hátránnyal, illetve a költségek megsokszorozódásával járna, ha az építési beruházások teljesítésének fennmaradó időtartamára új közbeszerzési eljárás lefolytatása által biztosítaná a műszaki ellenőri szolgáltatás, ezért a Felek a szerződésmódosítást a fentiek szerint rögzítették.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8880000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11287524 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben