Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22351/2019
CPV Kód:50334400-9
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.;Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.;Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.;Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.;Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatási informatikai és távközlési közszolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Klock Csilla
Telefon: +36 305635720
E-mail: klock.csilla@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bankó Tamás
Telefon: +36 309146766
E-mail: banko.tamas@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414992019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414992019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatási informatikai és távközlési közszolg

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÜHK üzemeltetés támogatás
Hivatkozási szám: EKR001414992019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50334400-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.rész:
Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása (továbbiakban: ÜT) gyorsforgalmi úthálózaton: Térfigyelő és AID (Automatikus Incidens Detektáló) alrendszer: 228+83db kamera, Web kamera alrendszer:69db kamera és a kameraképek megjelenítését biztosító szerver.
2.rész:
Forgalomszámláló alrendszer ÜT közutakon: 184db automata, on-line, ÚT 2.1.-109-2004 előírásnak megfelelő forgalomszámláló állomás.
3.rész:
VJT alrendszer ÜT: Változtatható Jelzésképű Táblák (továbbiakban: VJT) alrendszere: 215db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblák illetve 4db prizmás rendszerű VJT.
4.rész
Meteorológiai alrendszer ÜT: 119db Lufft típusú állomás különböző autópálya helyszíneken.
5.rész
Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök ÜT: SDH átviteltechnikai rendszer: 40db optikai node, SDH felügyeleti központok: 3db központ, Cisco kommunikációs berendezések: 530db Cisco típusú hálózati eszköz (394db switch és 136db router), Forgalom Irányító Rendszer (FIR) szerverei és szoftvere
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50334400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása gyorsforgalmi úthálózaton:
Térfigyelő és AID (Automatikus Incidens Detektáló) alrendszer: 228+83 db kamera,
Web kamera alrendszer: 69 db kamera és a kameraképek megjelenítését biztosító szerver.
A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2/1. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap)  10
2 Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Forgalomszámláló alrendszer üzemeltetési támogatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50334400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Forgalomszámláló alrendszer üzemeltetési támogatása közutakon:
folyamatos működésű 184 db automata, on-line, ÚT 2.1.-109-2004 előírásnak megfelelő forgalomszámláló állomás.
A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2/2. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap)  10
2 Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2.1)
Elnevezés: VJT alrendszer üzemeltetési támogatása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50334400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VJT alrendszer üzemeltetési támogatása:
VJT alrendszere: 215 db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblák illetve 4 db prizmás rendszerű változtatható jelzésképű táblák.
A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2/3. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 10
2 Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Meteorológiai alrendszer üzemeltetési támogatása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50334400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Meteorológiai alrendszer üzemeltetési támogatása:
119 db Lufft típusú állomás különböző autópálya helyszíneken.
A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2/4. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 10
2 Az új eszközökre, beépített alkatrészek esetén a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök ÜT
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50334400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök üzemeltetési támogatása:
SDH átviteltechnikai rendszer: 40 db optikai node,
SDH felügyeleti központok: 3 db központ,
Cisco kommunikációs berendezések: 394 db switch és 136 db router,
Forgalom Irányító Rendszer (FIR) szerverei és szoftvere.
A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2/5/b. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap)  10
2 Az új eszközökre, beépített alkatrészek esetén a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén: Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-ben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(2)-ben meghatározott kizáró ok fennáll. A Kbt. 74.§(1)b) értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az AIRSZ-t, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: 1. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt.69.§(2)-nek megfelelően, az EEKD - EKR elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. AT, vagy az AIRSZ az R.4.§ szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-eknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt.69.§(11) alapján az AK ellenőrzi.
Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. 2. Utólagos igazolás: AK a Kbt.69.§(4)-ben foglaltak alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R.8. §-a szerint kell a Magyarországon letelepedett AT-nek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.§(1)k)kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt.62.§(2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. A Kbt.64. §-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell –EKR űrlap kitöltésével –nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén: M1. Az R.21.§(3) a) és 21.§(3a)a) alapján AT-nek ismertetnie kell az AF feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett M1. alkalmasság követelmény szerinti szolgáltatásait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont ÉV/HÓ/NAP), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével, a szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt.65.§(1)b) (6)-(9), az R.1.§(7),21/A. §-a, 22.§(1)a)-b) irányadó az igazolás módjára. A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozatban AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát AK az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését. AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az AF-ben előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az AF-ben előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles benyújtani. AT az 1. és 2. rész esetén ugyanazon referencianyilatkozatot/referenciaigazolást bemutathatja. A Kbt.65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t (az EKR-ben elektronikus űrlapot) nyújt be; a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A dokumentumok a Kbt.47.§(2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó a Kbt. 65. § (12) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Valamennyi rész esetén: M2.
Szakemberek esetén csatolni kell:
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, az adott szakember szakmai tapasztalatára és az értékelés körében megajánlott szakember többlettapasztalatára vonatkozó adatokkal, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés és az értékelés körében tett megajánlás teljesülése;
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló oklevél (diploma) másolata, az M2)5.b) pont szerinti szakember esetén a gyártói minősítés másolata,
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,
- AT nyilatkozatát, amely az alábbiakat tartalmazza: az alk. köv. ajánlati felhívás szerinti pontját, szakember nevét, szakemberrel jogviszonyban álló GSZ nevét, a szakember jogviszonya a megjelölt GSZ-szel (EKR űrlap).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbi referenciával:
- 1. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetési támogatási referenciával, amely közutakon üzemelő minimum 70 db térfigyelő videókamerát és 10 db AID kamerát;
- 2. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db automata, ÚT 2.1.-109-2004 vagy ÚT 2.1.-109-2009 előírásnak megfelelő folyamatos működésű forgalomszámláló állomást tartalmazott;
- 3. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblát tartalmazott;
- 4. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db Lufft típusú meteorológiai állomást tartalmazott;
- 5. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum az alábbiakat tartalmazza: 1 db SDH átviteltechnikai rendszert minimum 30 db optikai node-dal, és minimum 1 db SDH felügyeleti központot, és Cisco kommunikációs berendezések (minimum 130 db Cisco típusú hálózati eszköz).
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. az 1. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db térfigyelő videókamera és 10 db AID kamera üzemeltetés támogatását is végezte,
2. a 2. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db automata, közúti ÚT 2.1.-109-2004 vagy ÚT 2.1.-109-2009 előírásnak megfelelő működésű forgalomszámláló állomás üzemeltetés támogatását is végezte,
3. a 3. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db megfelelő változtatható kijelzésű tábla üzemeltetés támogatását is végezte,
4. a 4. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db Lufft típusú meteorológiai állomás üzemeltetés támogatását is végezte,
5. az 5. rész vonatkozásában legalább 3 fő szakemberrel, melyből
a) egy fő, minimum középfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, melyben legalább 20 db SDH optikai node és 1 db SDH felügyeleti központ üzemeltetés támogatását is végezte
b) egy fő felsőfokú végzettségű, Cisco gyártói CCIE Routing and switching minősítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 130 db Cisco típusú hálózati eszköz üzemeltetés támogatását is végezett, és
c) egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során Forgalom Irányító Rendszer üzemeltetés támogatását is végezte.
M1 alkalmassági követelményhez fogalmak:
Közút: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. §-a alapján.
"folyamatos működésű": 7x24 óra működésű.
M1 és M2.: Cisco típusú hálózati eszközök: távolról menedzselhető switch és router eszközök.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén:
Szerződés megerősítése: késedelmi-, meghiúsulási kötbér.
Résszámlázás megengedett. Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésszerű, igazolt (rész)teljesítést (eseti megrendeléseket) követően, átutalással; Kbt.135.§(1),(5)-(6), (8), Ptk.6:130.§(1)-(2), 30 napon belül. Irányadó: Áfatv., Áht., nemzeti vagyonról szóló tv., Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. Késedelmes fizetés: AK a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. AT a leszállított új eszközökre, beépített alkatrészekre minimum 12 hónap jótállást vállal. Részletes előírások a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Irányadó a EKRr. 15. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 68. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
KD rendelkezésre bocsátásának módja: a Kbt.57.§ szerint, az EKRr. 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. AK a KD-ban iratmintát bocsát az AT-k rendelkezésére. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció összhangban az EKRr. rendelkezéseivel. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint; Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. (Közös) AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) és a Kbt.67.§(4) szerint. AK előírja a Kbt.66.§(6), Kbt. 65.§(7) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyil. esetén is). A Kbt. 66.§(5) alapján a Kbt.68§ (5) szerinti tart. felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt. 41/A. § alapján, elektronikus űrlap kitöltésével. Az ajánlatnak tart. kell az AT, közös AT-k esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírási-mintája, - a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghat. aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, szakmai ajánlatot: AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. AT-nek nyilatkoznia kell a fordítás megfelelőségéről. Felelős fordítás esetén EKR űrlapot kell benyújtani ajánlattevőnek. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is, amennyiben az egyik magyar nyelven készült. AK az AF III.1.3)M.1. és M.2. pontjában a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Ha több GSZ közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megáll.-t és meghatalmazást tartalmazó iratot csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal. A megáll.-ban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazd.-i társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
AK ajánlati biztosítékot nem köt ki. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenséget. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása szerint. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen AK 30 napot ért, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re. AJ-ok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden részszempontesetében valamennyi rész esetén:0-10 pont. Valamennyi rész esetén értékelési módszerek: Ár - fordított arányosítás, M2. szakember többlettapasztalat: egyenes arányosítás, többletjótállás: egyenes arányosítás. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4) bek., EKRr. 11.§(4)., AT-nek nyilatkoznia kell, hogy ajánlata üzleti tartalmaz (nemleges válasz esetén is). Szerződés teljesítése: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) szerint. Jelen eljárásban a DKÜ Zrt. a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. FAKSZ: Nagy Flóra (lajstromszám: 01128), helyettes FAKSZ: Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335). Folyt.: VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) folyt.: Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. §-ában foglaltak és az EKRr. 11-12. §-ai rögzítik. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKRr.6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő Mo-i helyi idő szerint értendő. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
Rövidítések: Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; üzemeltetés támogatás: ÜT, Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; FAKSZ: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák