Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22372/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Katolikus Pedagógiai Intézet
Teljesítés helye:1068 Budapest, Városligeti fasor 42., Hrsz 29698/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zöldikék Építőipari és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Katolikus Pedagógiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84122056
Postai cím: Városligeti Fasor 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai felújítás
Hivatkozási szám: EKR001400582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
FELTÉTELES ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján.
Az eljárás az KEHOP-5.2.13 azonosítószámú Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára című projekt keretében kerül megvalósításra, a támogatás intenzitása: 100%
Mennyisége:
Ajánlatkérő a 1068 Budapest, Városligeti fasor 42, Hrsz 29698/2 szám alatti Katolikus Pedagógiai Intézet épületének energetikai felújítását kívánja megvalósítani a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Építészet:
Az épület zárófödém, tető hőszigetelése: A meglévő födémszerkezet hőszigetelése a TNM rendelet szerinti előírások szerint kerül kialakításra. A felújítás során a 563,4 m2 felületű padlásfödém került hőszigetelésre a 15 cm hőszigetelés készítésével.
Nyílászárók cseréje A meglévő nyílászárók a tervdokumentáció szerinti konszignáció szerint cserélésre kerülnek. A cserélendő mennyiség 290m2

A kivitelezés során a további járulékos feladatok elkészítése szükséges a költségvetéseknek megfelelően: • alapvakolatok javítása a szükséges helyeken

Gépészet:
Az épületben jelenleg 2 db REMEHA 250 kW típusú, alacsony hőmérsékletű gázkazán biztosítja a meleg energiát. A meglévő kazánok elbontásra kerülnek, a hőigények fedezésére 3 db új kondenzációs falikazánt tervezünk
A meglévő osztott folyadékhűtő elpárologtató gépe a +13,31szinten a gépházban található, CIAT LGN600Z típusú, 85,5 kW hűtőteljesítményű, és csak hűtési célokra alkalmas kialakítású. A berendezés helyére egy levegő-víz hőszivattyú kerül, amely a hűtési igények mellett a fűtési osztógyűjtőre is rádolgozik, így fűtési melegvizet, vagy hűtöttvízet is szolgáltat. Az új hőszivattyú teljesítménye: 149 kW

Villamos:
Az épületek energetikai korszerűsítése során a telephelyen 28,5 kWp napelemes rendszer kerül telepítésre.


Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének második fordulata és a 322/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Az egyenértékűséget a műszaki leíráshoz mellékelt adatlapon és a termékleíráson megjelölt tulajdonságok alapján vizsgálja Ajánlatkérő. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban megjelölt termékekkel egyenértékű terméket kíván felhasználni az építési beruházás kivitelezése során, köteles Ajánlatában a megajánlott terméket megadni, és a hozzá kapcsolódó adatlapot és termékleírást benyújtani.
Megállapítható, hogy a tárgyi beruházás műszaki és gazdasági szempontból is funkcionális egységet képez.
Mindezek alapján Ajánlatkérő a beruházás megvalósíthatóságát veszélyeztetné amennyiben a jelen közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosítana.
Szerződés időtartama: 350 nap
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 122154021 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Energetikai felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42., Hrsz 29698/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
FELTÉTELES ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján.
Az eljárás az KEHOP-5.2.13 azonosítószámú Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára című projekt keretében kerül megvalósításra, a támogatás intenzitása: 100%
Mennyisége:
Mennyisége:
Ajánlatkérő a 1068 Budapest, Városligeti fasor 42, Hrsz 29698/2 szám alatti Katolikus Pedagógiai Intézet épületének energetikai felújítását kívánja megvalósítani a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Építészet:
Az épület zárófödém, tető hőszigetelése: A meglévő födémszerkezet hőszigetelése a TNM rendelet szerinti előírások szerint kerül kialakításra. A felújítás során a 563,4 m2 felületű padlásfödém került hőszigetelésre a 15 cm hőszigetelés készítésével.
Nyílászárók cseréje A meglévő nyílászárók a tervdokumentáció szerinti konszignáció szerint cserélésre kerülnek. A cserélendő mennyiség 290m2

A kivitelezés során a további járulékos feladatok elkészítése szükséges a költségvetéseknek megfelelően: • alapvakolatok javítása a szükséges helyeken

Gépészet:
Az épületben jelenleg 2 db REMEHA 250 kW típusú, alacsony hőmérsékletű gázkazán biztosítja a meleg energiát. A meglévő kazánok elbontásra kerülnek, a hőigények fedezésére 3 db új kondenzációs falikazánt tervezünk
A meglévő osztott folyadékhűtő elpárologtató gépe a +13,31szinten a gépházban található, CIAT LGN600Z típusú, 85,5 kW hűtőteljesítményű, és csak hűtési célokra alkalmas kialakítású. A berendezés helyére egy levegő-víz hőszivattyú kerül, amely a hűtési igények mellett a fűtési osztógyűjtőre is rádolgozik, így fűtési melegvizet, vagy hűtöttvízet is szolgáltat. Az új hőszivattyú teljesítménye: 149 kW

Villamos:
Az épületek energetikai korszerűsítése során a telephelyen 28,5 kWp napelemes rendszer kerül telepítésre.

Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének második fordulata és a 322/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Az egyenértékűséget a műszaki leíráshoz mellékelt adatlapon és a termékleíráson megjelölt tulajdonságok alapján vizsgálja Ajánlatkérő. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban megjelölt termékekkel egyenértékű terméket kíván felhasználni az építési beruházás kivitelezése során, köteles Ajánlatában a megajánlott terméket megadni, és a hozzá kapcsolódó adatlapot és termékleírást benyújtani.
Megállapítható, hogy a tárgyi beruházás műszaki és gazdasági szempontból is funkcionális egységet képez.
Mindezek alapján Ajánlatkérő a beruházás megvalósíthatóságát veszélyeztetné amennyiben a jelen közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosítana.
Szerződés időtartama: 350 nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás (kötelező jótállás legalább 12 hónap) (legfeljebb 60 hónap) 25
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (legfeljebb 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ár (nettó Ft, előny alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13,
II.2.9) További információ:
KEHOP-5.2.13, Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára
Finanszírozási forrás: projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.13
Projekt elnevezése: Komplex energetikai korszerűsítés a Katolikus Pedagógiai Intézetnél
Finanszírozási mérték: 100% támogatás
Támogatásból történő finanszírozás módja: utófinanszírozás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Energetikai felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zöldikék Építőipari és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34981236
Postai cím: Táborhegyi Út 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: zoldikekzrt@gmail.com
Telefon: +36 305687730
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26287230241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 122677165
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 122154021
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Premier Ablakvilág Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77608390
Postai cím: Alíz Utca 6/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818230243

Hivatalos név: Domino Építőanyag Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38723212
Postai cím: Iskola Utca 2
Város: Balatonkeresztúr
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8648
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10360697214

Hivatalos név: Zöldikék Építőipari és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34981236
Postai cím: Táborhegyi Út 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26287230241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges