Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22394/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Tamás
Telefon: +36 13724567
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu
Fax: +36 13724628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet
Hivatkozási szám: EKR001004162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XI. kerület Kőrösy J. utca 3-5. (hrsz. 4275/10)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint Ajánlatkérő 4 ütemben valósítja meg a beszerzést:
Az ingatlanon jelenleg több ütemben épület pinceszint + földszint + kétszintes volt iskolaépület és a hozzá csatlakozó tornatermi szárny található. Az építési beruházás során a nettó 380,85 m² alapterületű tornatermi szárny elbontásával a megmaradó, összesen nettó 2348,6 m² alapterületű, pinceszint + földszint + két szintes épület szerkezeti megerősítéssel egy nettó 618,6 m² alapterületű épületszint ráépítéssel, belső átalakítással, teljes energetikai felújítással kerül kialakításra a Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet.
Az építési beruházás a finanszírozási lehetőségek tükrében szakaszosan összesen 4 ütemben kerül kialakításra.
1. ütemben a tornatermi szárny elbontása és a szükséges statikai megerősítések, teljes tartószerkezet megépítése (liftaknák, lépcsők, angolaknák, alap-megerősítések), az új épületszint homlokzatkialakítása, az épület hő-, és vízszigetelése kerülne kialakításra.
A 2. ütemben a pinceszint + földszint + I. és II. emelet, valamint a III. szinten a gépészeti helyiségek és lépcsőház tekintetében a építészetileg részleges belső kiépítése, közműcsatlakozások, teljes elektromos hálózat (strukturált informatikai-, hangosítási-, beteghívó-, behatolásjelző-, CCTV-, beléptető-, kaputelefon rendszer nélkül), teljes gépészeti hálózat (a lépcsőház hő -és füstelvezetés illetve tűzcsapok, kazán, radiátorok, keringetőszivattyúk, klímaberendezések, mosdókagyló, WC kagyló/csésze, zuhanytálca, kézmosó) kiépítése történik.
A 3. ütemben a pinceszint + földszint + I. és II. emelet, valamint a III. szinten a gépészeti helyiségek és lépcsőház tekintetében építészetileg a teljes belső tér kiépítése, az elektromos hálózat teljes kiépítése és a teljes gépészet, a vízgépészet (medencegépészet), a teljes tűzvédelmi rendszer és tűzjelző rendszer, a kertészeti munkák és a Felvonók kialakítása történik.
A 4. ütemben a III. emeleten az egynapos sebészet belső kialakítása az építészeti, gépészeti és elektromos tekintetben az udvari orvosi-gáztárolók elhelyezésével a III. emeleti orvosigáz, a vízköddel oltás, tűzvédelmi rendszer és tűzjelző rendszer kiépítésével. A kivitelezési munka a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentációk szerint készülhetnek, az ütemekre való bontás a költségvetés kiírás szerinti megbontás szerinti tartalommal.
Az Archi-kon Építésziroda Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 61.) által készített építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja - az ezekben meghatározott műszaki tartalom - valamint a BP-01/007/01598/33/2018 számú, 2018. július 20-án kelt és 2018. szeptember 17-én véglegessé vált építési engedély határozata alapján, a kapcsolódó járulékos munkákkal.
Az építési beruházás részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 116 - 284002

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2487990000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019. november
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XI. kerület Kőrösy J. utca 3-5. (hrsz. 4275/10)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint Ajánlatkérő 4 ütemben valósítja meg a beszerzést:
Az ingatlanon jelenleg több ütemben épület pinceszint + földszint + kétszintes volt iskolaépület és a hozzá csatlakozó tornatermi szárny található. Az építési beruházás során a nettó 380,85 m² alapterületű tornatermi szárny elbontásával a megmaradó, összesen nettó 2348,6 m² alapterületű, pinceszint + földszint + két szintes épület szerkezeti megerősítéssel egy nettó 618,6 m² alapterületű épületszint ráépítéssel, belső átalakítással, teljes energetikai felújítással kerül kialakításra a Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet.
Az építési beruházás a finanszírozási lehetőségek tükrében szakaszosan összesen 4 ütemben kerül kialakításra.
1. ütemben a tornatermi szárny elbontása és a szükséges statikai megerősítések, teljes tartószerkezet megépítése (liftaknák, lépcsők, angolaknák, alap-megerősítések), az új épületszint homlokzatkialakítása, az épület hő-, és vízszigetelése kerülne kialakításra.
A 2. ütemben a pinceszint + földszint + I. és II. emelet, valamint a III. szinten a gépészeti helyiségek és lépcsőház tekintetében a építészetileg részleges belső kiépítése, közműcsatlakozások, teljes elektromos hálózat (strukturált informatikai-, hangosítási-, beteghívó-, behatolásjelző-, CCTV-, beléptető-, kaputelefon rendszer nélkül), teljes gépészeti hálózat (a lépcsőház hő -és füstelvezetés illetve tűzcsapok, kazán, radiátorok, keringetőszivattyúk, klímaberendezések, mosdókagyló, WC kagyló/csésze, zuhanytálca, kézmosó) kiépítése történik.
A 3. ütemben a pinceszint + földszint + I. és II. emelet, valamint a III. szinten a gépészeti helyiségek és lépcsőház tekintetében építészetileg a teljes belső tér kiépítése, az elektromos hálózat teljes kiépítése és a teljes gépészet, a vízgépészet (medencegépészet), a teljes tűzvédelmi rendszer és tűzjelző rendszer, a kertészeti munkák és a Felvonók kialakítása történik.
A 4. ütemben a III. emeleten az egynapos sebészet belső kialakítása az építészeti, gépészeti és elektromos tekintetben az udvari orvosi-gáztárolók elhelyezésével a III. emeleti orvosigáz, a vízköddel oltás, tűzvédelmi rendszer és tűzjelző rendszer kiépítésével. A kivitelezési munka a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentációk szerint készülhetnek, az ütemekre való bontás a költségvetés kiírás szerinti megbontás szerinti tartalommal.
Az Archi-kon Építésziroda Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 61.) által készített építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja - az ezekben meghatározott műszaki tartalom - valamint a BP-01/007/01598/33/2018 számú, 2018. július 20-án kelt és 2018. szeptember 17-én véglegessé vált építési engedély határozata alapján, a kapcsolódó járulékos munkákkal.
Az építési beruházás részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2487990000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A kivitelezési munka I. üteme a tornatermi szárny lebontását, a meglévő és megmaradó épület alapmegerősítését és emeletráépítést tartalmazott szerkezetépítési munkákkal.
Az épület pinceszintjén található egy FŐTÁV hőközpont helyiség, amely területen a későbbi medencetér kialakításának érdekében a legnagyobb mértékű alapsüllyesztést kell a Vállalkozónak elvégeznie. A Közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek ezzel összefüggésben a távfűtéses szolgáltatás megszüntetését írták elő.
Megrendelő a szolgáltatás felmondásával kapcsolatban, valamint a hőközpont helyiség kiürítése érdekében felvette a kapcsolatot az ügyben illetékes Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: FŐTÁV Zrt.). A FŐTÁV Zrt. részéről történő ügyintézés elhúzódása miatt a Megrendelő a helyiséget 2019. november 5. napján tudta munkaterületként átadni a Vállalkozó részére.
Fentiek okán, a teljes munkaterületen csak egyidejűleg elvégezhető alapmegerősítés és víztelenítés technológiai sajátosságai miatt Vállalkozónak nem volt lehetősége tervezett ütem szerinti munkavégzésre, így a kivitelezés I. ütemének teljesítési határideje tarthatatlanná vált.
Mindezek alapján a Vállalkozó kérte a kivitelezési munkák I. üteme teljesítési határidejének meghosszabbítását.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a FŐTÁV Zrt. részéről történő ügyintézés elhúzódása a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása, valamint az árajánlatadás időpontjában nem volt előrelátható sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő részéről.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a beruházás második ütemének fedezetét is képező, a 1673/2017. (IX.21.) Kormányhatározat szerinti támogatás hátralévő összegére vonatkozó támogatási okirat Támogató általi kiadásának – Megrendelő által előre nem látható - jelentős késedelme okán a szerződés 4.4.-4.6. pontjai szerinti hatálybalépési időpontok módosulnak az első ütem befejezési határidejét figyelembe véve.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés első ütem 2019. június 14-i hatálybalépése alapján a munkaterület szerződés szerint esedékes 2019. június 21. napi átadása és a 2019. november 05. napi tényleges átadása között eltelt 137 nappal a Vállalkozási szerződés „4. A szerződés teljesítési helye és ideje” pontja a jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint módosul:
„4. A szerződés teljesítési helye és ideje
4.3. A szerződés a Felek által történő aláírás napját követően, legkésőbb 2019. június 15. napján lép hatályba az első ütem tekintetében. A teljesítés befejezési határideje az első ütem tekintetében a szerződés hatályba lépésétől számított 347 naptári nap.
4.4. A második ütem vonatkozásában a szerződés legkésőbb 2020. március 31. napján lép hatályba megrendelő írásbeli értesítése alapján. A teljesítés befejezési határideje a második ütem tekintetében a szerződés második ütem tekintetében történt hatályba lépésétől számított 365 naptári nap.
4.5. A harmadik ütem vonatkozásában a szerződés legkésőbb 2020. július 1. napján lép hatályba megrendelő írásbeli értesítése alapján. A teljesítés befejezési határideje a harmadik ütem tekintetében a szerződés harmadik ütem tekintetében történt hatályba lépésétől számított 365 naptári nap.
4.6. A negyedik ütem vonatkozásában a szerződés legkésőbb 2020. szeptember 29. napján lép hatályba megrendelő írásbeli értesítése alapján. A teljesítés befejezési határideje a negyedik ütem tekintetében a szerződés negyedik ütem tekintetében történt hatályba lépésétől számított 365 nap”
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munka I. üteme a tornatermi szárny lebontását, a meglévő és megmaradó épület alapmegerősítését és emeletráépítést tartalmazott szerkezetépítési munkákkal.
Az épület pinceszintjén található egy FŐTÁV hőközpont helyiség, amely területen a későbbi medencetér kialakításának érdekében a legnagyobb mértékű alapsüllyesztést kell a Vállalkozónak elvégeznie. A Közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek ezzel összefüggésben a távfűtéses szolgáltatás megszüntetését írták elő.
Megrendelő a szolgáltatás felmondásával kapcsolatban, valamint a hőközpont helyiség kiürítése érdekében felvette a kapcsolatot az ügyben illetékes Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: FŐTÁV Zrt.). A FŐTÁV Zrt. részéről történő ügyintézés elhúzódása miatt a Megrendelő a helyiséget 2019. november 5. napján tudta munkaterületként átadni a Vállalkozó részére.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2487990000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2487990000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben