Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2240/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős lakóépület 3 db: - 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/2, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület; - 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/4, 1 db 167,89 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakóépület; - 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/5, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület.;- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fagyas Zoltán
Telefon: +36 203421295
E-mail: fagyas.zoltan@szgyf.gov.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ felújításával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Báránd”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ felújításával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Báránd”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős lakóépület 3 db:
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/2, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/4, 1 db 167,89 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/5, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Támogatott lakhatást biztosító 3 db új lakóház (ebből 2 db TL ház 300 m2 alatti, 12 és 1 db TL ház 10 férőhelyes) létesítése és 1 db szolgáltató központ felújítása a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
1. RÉSZ:
Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős lakóépület 3 db:
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/2, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/4, 1 db 167,89 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/5, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon” - Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében c. projekt

II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ felújításával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Báránd”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111000-8
45111100-9
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: - 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db, alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan konyhabővítéssel és épületenergetikai korszerűsítéssel történő felújítása a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően:
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/1, a felújítással érintett nettó alapterület nagysága: 874,7 m2, a bontással érintett nettó alapterület nagysága: 260,2 m2, az új burkolat (út, járda, terasz) létesítésével érintett nettó alapterület nagysága 532,8 m2 (mindösszesen nettó: 1.667,66 m2).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon” - Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében c. projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14744 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével és szolgáltató központ felújításával az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Báránd”- 1. rész
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u . 16. IV/15. szám
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52561166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52561166
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 195900296
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111000-8
45111100-9
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: - 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/2, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/4, 1 db 167,89 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/5, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Támogatott lakhatást biztosító 3 db új lakóház (ebből 2 db TL ház 300 m2 alatti, 12 és 1 db TL ház 10 férőhelyes) létesítése és 1 db szolgáltató központ felújítása a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
1. RÉSZ:
Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős lakóépület 3 db:
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/2, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/4, 1 db 167,89 m2 nettó alapterületű 10 férőhelyes új lakóépület;
- 4161 Báránd, Hangás dűlő, Hrsz.: 065/5, 1 db 198,4 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új lakóépület.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 195900296
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u . 16. IV/15. szám
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52561166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52561166
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti (I. számú Módosítással megállapított) szerződéses rendelkezés:
„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja + 60 naptári nap, azaz 2019. január 19. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”
Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja + 60 naptári nap + 42 naptári nap (28+12+2), azaz 2019. február 28. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti (I. számú Módosítással megállapított) szerződéses rendelkezés:
„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 60 naptári nap, azaz 2019. január 29. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 60 naptári nap + 42 naptári nap (28+12+2), azaz 2019. március 10. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:
II.1.1. Tereprendezés során előkerült régészeti leletek
A tárgyi Vállalkozási szerződés szerinti 065/2, 065/4, 065/5. hrsz. alatti ingatlanokon január 17. napján a Vállalkozó tereprendezés során régészeti leletet talált, melyet 2019. január 17. napján bejelentett az illetékes Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.) részére. (1. számú melléklet)
A Déri Múzeum 2019. január 21. napján kiadott tájékoztatása szerint az első régészeti szemle alapján megállapították, hogy a már létező épületek és az építkezés is egy nagy kiterjedésű római császárkori (szarmata) lelőhelyen található és annak jelenségeit veszélyezteti. A feljegyzés szerint a további kivitelezési munkálatok előtt régészeti feladatellátás (megfigyelés és kivitelezés közbeni bontómunka) szükséges, amelynek időtartama előre láthatóan 3-4 hét. (2. számú melléklet)
A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a kivitelezés befejezése a régészeti megfigyelés miatt nem tud megtörténni, erre figyelemmel a Vállalkozási szerződés szerinti készre jelentési, illetve teljesítési határidő hosszabbítása vált szükségessé.
Fentiekkel összefüggésben a Vállalkozó 2019. január 18. napján akadályt közölt. (3. számú melléklet)
A műszaki ellenőr nyilatkozata szerint a határidő hosszabbítás az alábbiak szerint hagyható jóvá:
A régészeti megfigyelés 2019. január 18. napjától (akadályoztatás bejelentése) előreláthatólag 28 napig (Déri Múzeum levelében 4 hét x 7 nap) tart (azaz 2019. február 14. napjáig). Ezen időponttól a Vállalkozónak a helyreállítási munkákra 12 nap és további 2 nap szükséges a kivitelezés szerinti feladatai bejezésére a készre jelentésig.
Mindezek alapján a készre jelentés határideje 2019. február 28. napja; míg a sikeres műszaki átadás-átvételnek (készre jelentéstől számított 10 nap) 2019. március 10. napjáig meg kell történnie. (4. számú melléklet)
Felek rögzítik, hogy jelen II. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; hiszen arra vonatkozóan semmilyen adat nem állt és nem is állhatott rendelkezésére, hogy a kivitelezés helyszínén régészeti lelőhely található esetlegesen, abból a Déri Múzeum 2019. január 21. napján kelt feljegyzéséből értesült.
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, kizárólag határidő hosszabbításra irányul;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy nincs ellenérték növekedés.
Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 195900296 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 195900296 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen módosítás kizárólag a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozik, figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 2. része eredménytelen. Erre figyelemmel a 2. részhez tartozó II.2.5) pont technikai számokat tartalmaz, amelyek a tárgyi hirdetmény feladhatósága érdekében kerültek megadásra.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben