Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22443/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Sirok Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Sirok, 531, 527, 529, 536, 528., 527., 526. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geoteam Kutatási és Vállalkozási Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sirok Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87506453
Postai cím: Borics Pál Út 6
Város: Sirok
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3332
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tuza Gábor
Telefon: +36 36561000
E-mail: polgarmester@sirok.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sirok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sirok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rákóczi úti támfalépítés
Hivatkozási szám: EKR000752802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szakértői vélemény alapján a leomlott 46 m hosszú sziklafalat előre-hátra talpaló-, nagy alap- szélességű ZSE-40 zsalukő elemes vasbeton szögtámfal támasztja meg a körömvonalon. Mögötte úsztatott kőbeton háttöltés-,a pincéknél injektált kőrakatos tömedékelés történik háttér- víztelenítéssel. A sziklafal függőleges és csüngő részeit 2:1-3:1 hajlással le kell termelni és acél fonatos hálóval, szegecselve pergés ellen meg kell védeni. A támfal fedlapja és a sziklafal közötti omladéktér felett 1:1-3:4 hajlású füvesített padka létesül, biológiai felületvédelemmel. A támfal fedlapja nagy méretű (50x50 cm) folyóka -szelvénnyel épül, az követi a partél és az udvar magassági vonalvezetését. Víztelenítés a bányába felvezető útra és a 15. ingatlan udvarára ejtőcsövekkel történhet. Az alaplemez feletti területet 10%-ot kifele (udvar felé) lejtetve kell kialakítani.A támfal alapja kétféle szélességgel készül:
I. szakaszon ( Rákóczi u. 15-19. mögött 36,20 m-en: ) 2,40 m szélességgel, előre és hátra 1-1 m-t kitalpalva
II. szakaszon ( Rákóczi u. 21. mögött 9,90 +2,0 m-en: ) 1,90 m szélességgel, előre 1,0 m-t, hátrafelé 0,5 m-t kitalpalva
Mindkét szakaszon az alaplemez 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-CEM I - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm homokos kavics vagy zúzottkő ágyazat létesül. A homokos kavics ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Alapozási sík:
158,50-160,00 m.Bf. Az alaplemezt a termett kőtörmelékes iszap, vagy a mállott riolit tufa ( szikla) összletre kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az udvar magassági vonalvezetésére (lejtésére).
A felmenő szerkezet a szikla öblözet alaprajzi vonalvezetését követve három markáns alaprajzi töréssel készül, 48,10 m hosszban, É-i végén a rézsűbe befordított átmeneti ZSE-40 zsalukő szárnyfallal. D-i végén a bánya feljáró útja mellett 2 m-en befordul a szerkezet, hogy a 3 m széles ideiglenes feljáró út biztosítható legyen a bányába. A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 1,90-3,10 m , vastagsága 40 cm , anyaga ZSE-40 zsalukő, belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal mögé annak építésével párhuzamosan 50-80 cm-es rétegekben az udvaron deponált, illetve a bányából hozott kő- és épület törmelék dolgozandó be, melyet híg C16-16/F betonnal kell rétegenként elárasztani. A háttöltés a pincék kőrakatának
kiinjektálását követően készíthető el. A támfal magasítása, kibetonozása kb. 5 nappal előzze meg a háttöltés kőrakatának „beúsztatását”. Az úsztatás mértéke kb. 20-30%, azt célszerű a partélről beton pumpával elkészíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45094300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sirok, Rákóczi úti támfal építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Sirok, 531, 527, 529, 536, 528., 527., 526. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szakértői vélemény alapján a leomlott 46 m hosszú sziklafalat előre-hátra talpaló-, nagy alap- szélességű ZSE-40 zsalukő elemes vasbeton szögtámfal támasztja meg a körömvonalon. Mögötte úsztatott kőbeton háttöltés-,a pincéknél injektált kőrakatos tömedékelés történik háttér- víztelenítéssel. A sziklafal függőleges és csüngő részeit 2:1-3:1 hajlással le kell termelni és acél fonatos hálóval, szegecselve pergés ellen meg kell védeni. A támfal fedlapja és a sziklafal közötti omladéktér felett 1:1-3:4 hajlású füvesített padka létesül, biológiai felületvédelemmel. A támfal fedlapja nagy méretű (50x50 cm) folyóka -szelvénnyel épül, az követi a partél és az udvar magassági vonalvezetését. Víztelenítés a bányába felvezető útra és a 15. ingatlan udvarára ejtőcsövekkel történhet. Az alaplemez feletti területet 10%-ot kifele (udvar felé) lejtetve kell kialakítani.A támfal alapja kétféle szélességgel készül:
I. szakaszon ( Rákóczi u. 15-19. mögött 36,20 m-en: ) 2,40 m szélességgel, előre és hátra 1-1 m-t kitalpalva
II. szakaszon ( Rákóczi u. 21. mögött 9,90 +2,0 m-en: ) 1,90 m szélességgel, előre 1,0 m-t, hátrafelé 0,5 m-t kitalpalva
Mindkét szakaszon az alaplemez 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-CEM I - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm homokos kavics vagy zúzottkő ágyazat létesül. A homokos kavics ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Alapozási sík:
158,50-160,00 m.Bf. Az alaplemezt a termett kőtörmelékes iszap, vagy a mállott riolit tufa ( szikla) összletre kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az udvar magassági vonalvezetésére (lejtésére).
A felmenő szerkezet a szikla öblözet alaprajzi vonalvezetését követve három markáns alaprajzi töréssel készül, 48,10 m hosszban, É-i végén a rézsűbe befordított átmeneti ZSE-40 zsalukő szárnyfallal. D-i végén a bánya feljáró útja mellett 2 m-en befordul a szerkezet, hogy a 3 m széles ideiglenes feljáró út biztosítható legyen a bányába. A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 1,90-3,10 m , vastagsága 40 cm , anyaga ZSE-40 zsalukő, belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal mögé annak építésével párhuzamosan 50-80 cm-es rétegekben az udvaron deponált, illetve a bányából hozott kő- és épület törmelék dolgozandó be, melyet híg C16-16/F betonnal kell rétegenként elárasztani. A háttöltés a pincék kőrakatának
kiinjektálását követően készíthető el. A támfal magasítása, kibetonozása kb. 5 nappal előzze meg a háttöltés kőrakatának „beúsztatását”. Az úsztatás mértéke kb. 20-30%, azt célszerű a partélről beton pumpával elkészíteni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 10
2 Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 24 hónapon felül (hónap) (0-36 hónap) 10
3 Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább 240 munkaórában (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II..2.6) ponthoz: a megadott érték nem a valós becsült értéket jelöli. A II.2.5) ponthoz: Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium”: „Két szélső érték közötti arányosítás”, a 3. „Minőségi kritérium”: „Pontozás”, míg az „Ár kritérium” esetében „Fordított arányosítás”, pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sirok, Rákóczi úti támfal építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geoteam Kutatási és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83443460
Postai cím: Kertész Utca 146
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@geoteam.hu
Telefon: +36 36427983
Internetcím(ek): (URL) www.geoteam.hu
Fax: +36 36427983
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11164607210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45050000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45094300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Geoteam Kutatási és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83443460
Postai cím: Kertész Utca 146
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11164607210

Hivatalos név: Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14954371
Postai cím: Kertész Utca 25.
Város: Szajla
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3334
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11178167210

Hivatalos név: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64051336
Postai cím: Szent Imre Utca 27. 7632
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10902563213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges