Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22467/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Sümeg Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Sümeg belterület 1178/8, 1178/7, 1178/6, 1436/6, 1177/3, 1177/5, 688/8, 688/12, 688/11 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SYRIUSBAU Korlátlan Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sümeg Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87830925
Postai cím: Béke Tér 7.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Végh László
Telefon: +36 87550760
E-mail: sumegph@sumeg.hu
Fax: +36 87352578
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sumeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közműkiváltások
Hivatkozási szám: EKR000588832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közműkiváltás - Víz-, és szennyvíz csatorna
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232000-2
További tárgyak:45232100-3
45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Sümeg belterület 1178/8, 1178/7, 1178/6, 1436/6, 1177/3, 1177/5, 688/8, 688/12, 688/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. 232 m ivóvíz vezeték bontása és új vezetékszakasz kiépítése
2. 188 m szennyvíz csatorna bontása, új vezetékszakasz kiépítése
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11287 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közműkiváltás - Víz-, és szennyvíz csatorna
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SYRIUSBAU Korlátlan Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81330180
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
E-mail: syriusbaukft@gmail.com
Telefon: +36 304228621
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46510850
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232000-2
További tárgyak:45232100-3
45232400-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Sümeg belterület 1178/8, 1178/7, 1178/6, 1436/6, 1177/3, 1177/5, 688/8, 688/12, 688/11 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. 232 m ivóvíz vezeték bontása és új vezetékszakasz kiépítése
2. 188 m szennyvíz csatorna bontása, új vezetékszakasz kiépítése
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49037850
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SYRIUSBAU Korlátlan Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81330180
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
E-mail: syriusbaukft@gmail.com
Telefon: +36 304228621
Internetcím(ek): (URL) http://syriusbau.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben:
- a vezetékek teljes feltárása szükséges, valamint a csapadék csatornák kiváltása. Az üzletház parkolójából kijövő csapadékvíz cső kiváltása (3 m hosszon). A Flórián tér felől érkező csapadékvíz vezeték kiváltása nyomvonallal párhuzamosan. Átkötése az út melletti betonaknába tisztítóakna 7 méter hosszon. Továbbá a Flórián tér felül érkező akna és a villany kandellár oszlop között húzódó betoncsövek elbontása, majd újraépítése 9 m hosszon. A terven nem szereplő sarki üzletház felöl érkező 2 db szennyvízbekötést egyesíteni szükséges, a tervezett nyomvonalat elérve, és ide egy egyedi akna építése szükséges.
- a Flórián tér felöl érkező 2 db csapadékvíz csatorna egyesítése és bekötése a meglévő Árpád utcai nagyméretű beton akna bevezető csövébe, 7 m hosszan. NA 250 PVC csővel, idomokkal, betonvédelemmel.
- az Árpád utcai iránytörő tisztítóaknától a Flórián téri aknáig NA40 beton csapadékcsatorna található, ami a terveken nem volt jelölve. Ez pontosan a tervezett szennyvíz csatorna nyomvonalában halad, ezért ezt el kell bontani, és a szennyvízcsatorna építése után újra kell építeni, ami pótmunka. Ennek hossza kb. 10 méter.
- NA600-vasbeton csapadékcsatorna építése a Kossuth L. utca Flórián tér felüli végén.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A megrendelt pótmunkák a kivitelezés többi eleméhez szorosan kapcsolódnak, így azok más vállalkozó által történő kivitelezése munkaszervezési, műszaki okok miatt nem lehetséges.
Amennyiben a pótmunkákat más vállalkozó végezné, úgy az a kivitelezési határidő jelentős meghosszabbodását eredményezné, ami a támogatási szerződés alapján történő megvalósítás szempontjából Megrendelőnek jelentős hátrányt jelentene. Amennyiben más vállalkozó végezné a pótmunkákat, a hibás teljesítéssel, jótállással kapcsolatos felelősségi körök nem lennének egyértelműen megállapíthatóak a teljesített műszaki eredmények elkülöníthetetlensége miatt, mely a Megrendelő igényérvényesítését nehezítené, ezzel jelentős hátrányt okozva.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46510850 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49037850 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben