Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:22510/2019
CPV Kód:39154000-6
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.;3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közérdekű tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay Árpád
Telefon: +36 204692909
E-mail: arpad.szalay@nofnkft.hu
Fax: +36 14306027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkvp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkvp.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267572019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267572019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Füzérradványi Károlyi-kastély eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001267572019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00008 azonosítószámú „A füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges kiállítási (1. rész) és üzemeltetési eszközök (2. rész) beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiállítási eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18230000-0
További tárgyak:30192000-1
30200000-1
31500000-1
34999400-0
35261000-1
35310000-0
37500000-3
39133000-3
39154000-6
39298900-6
39515000-5
39516110-6
39531000-3
72212517-6
79530000-8
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alapterületek:
Kastélyépület nettó alapterülete (hasznos) összesen: 4643,4 nm; ebből beruházásba bevont: 2979,01 nm; ebből kiállítással érintett terület: 1779,38 nm.
Kastélypark (247 hrsz.) területe:151.038 nm (15,1038 ha); ebből fejlesztésbe bevont: 23.575 nm, melyből kastélyépület közvetlen környezetének területe: 11.425 nm; gyümölcsös területe: 11.000 nm; parkoló területe:1150 nm.
A kiállítási koncepció és kivitelezési feladatának ismertetése:
A füzérradványi Károlyi-kastélyt érintő felújítás munkálatai 2018 júliusa óta zajlanak. A fejlesztés keretében megvalósuló kiállítás eszközbeszerzése és kiállítás építése során elsősorban az egykori kastélyszálló időszakának bemutatása a cél. A kastély kiállítása az 1930-as, 1940-es évekre jellemző a filmekből ismert „noir” élményt és hangulatot idézi, a kiállítás címe is erre utal: „Kastély Noir”. A kiállítás a földszinten és az emeleten kap helyet, de egyes elemekkel megjelenik további kiszolgáló termekben is. A tervek szerint a földszinten: jegypénztár/ajándékbolt, fogadótér/rendezvényterem, kávézó és kiállítási termek; a pinceszinten: mosdók, ruhatároló és társasjáték/szabaduló szoba; az emeleten: kiállítói termek, múzeumpedagógiai foglalkoztató, loggia, irodák és mosdók; valamint tetőterasz és kilátótorony is létesül. A kiállítási koncepció a kastélyparkot is érinti, ahol különböző látogatói élményt növelő eszközök kerülnek elhelyezésre. A feladat kiterjed a tejes kiállítás megépítésére, azaz 64 db egyedileg tervezett és a helyszínre gyártott bútor (installáció), 22 db termék bútor, 68 db replika bútor és kiegészítő, 37 db függöny (karnissal) és roletta, 4 db makett, 113 db kiállítási kellék, 20 db piknik készlet, 10 db ruha (szabásminta alapján), 55 db kerti tábla, 33 db kerti játék eszköz, 193 db/szett dekoráció (ünnepi, évszak dekoráció, porcelánok, kaspók), 257 db múzeumpedagógiai eszköz, 303 db hardver eszköz beszerzésére és/vagy gyártására, szállítására, beépítésére, felszerelésére, elhelyezésére. A koncepció alapján a kiállítási grafika és arculat meghatározása az elsődleges feladat, azaz 1510 tétel grafikai feladat, gyártmányterv készítése. A kiállítási informatikai hardver eszközök beszerzése és egyedi bútorázása mellett az interaktív kiállítási elemek rendszertervezése, azaz 15 tétel szoftver- és tartalomfejlesztése, továbbá egyéb szolgáltatások (nyomdai feladatok, fordítás) megvalósítása is szükséges. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. A kiállítás építés során a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével kell eljárni.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
2 M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
3 M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 12 hónap) 10
4 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min 0, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szabaduló szobába (0023, 0028) tervezett program know-how-ja és a berendezés teljes körű megvalósítása. A szabaduló szoba és előtere összesen 94 nm. A feladat kiterjed 6 db egyedileg tervezett és a helyszínre gyártott bútor, 1 db görgős szék, 5 db hardver eszköz beszerzésére és/vagy gyártására, szállítására, beépítésére, felszerelésére, elhelyezésére, továbbá a hardver eszközökön futó 2 tétel szoftverfejlesztésre.
Vevő az opciós tétel tekintetében rendelési jogát a Szerződés megkötését követő 2 hónapon belül jogosult gyakorolni. Eladó a lehívás tárgyát képező opciós mennyiséget az alapmennyiség teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.1-15-2015-00008
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1-4. szempont esetében egyenes, az 5. szempont esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Üzemeltetési eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16160000-4
További tárgyak:30142200-8
30191400-8
30200000-1
31500000-1
38930000-3
39000000-2
39224000-8
39515000-5
39711310-5
39711362-4
42600000-2
44421300-0
44423200-3
44512930-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A füzérradványi Károlyi-kastély egészét érintő, átfogó felújítási munkái 2018 júliusa óta zajlanak. A felújítást követően az ingatlan egy, elsősorban a kastély kastélyszálló időszakát (1936-1947) bemutató állandó kiállításnak ad otthont. A földszinti és pinceszinti terek a tárlatot kiszolgáló funkcióival bővülnek, valamint közösségi terekként is működnek. A tervek szerint a földszinten: recepció, rendezvényterem, kávézó, kiállítási fogadótér és kiállítási termek; a pinceszinten: mosdók, ruhatároló és társasjáték szoba; az emeleten: kiállítói termek, múzeumpedagógiai szobák, múzeumpedagógiai foglalkoztatók és kilátóterasz épül.
Az eljárás keretében a kastély kulturális turisztikai attrakcióként való működtetéséhez szükséges üzemeltetési eszközei kerülnek beszerzésre a fent említett funkciók kiszolgálásához. A beszerzendő elemek elsősorban az irodai munkavállalók, karbantartók, kertészek, kiállító és rendezvénytér üzemeltetésével foglalkozó dolgozók munkájához szükséges eszközök: 5 db notebook szoftverrel és kiegészítőkkel, 2 db nyomtató, 1db projektor, 1 db vetítővászon, 4 db pénztárgép, 1 db iratmegsemmisítő, 10 db asztali lámpa, 15 db asztali irattartó, 1 db tablet tartó szekrény, 1 db flipchart, 1db írótábla, 4 db széf, 5 db álló fogas, 16 db konyhai eszköz és háztartási kisgép, 5 db karbantartási eszköz és kisgép, 1 készlet kéziszerszámláda, 27 db takarító eszköz és háztartási kisgép kiegészítőkkel, 1 tétel színpadtechnika felszereléssel, 1 db rendezvénysátor, 5 db kiegészítő kültéri fűtés, 45 db kerti eszköz és szerszám, 4 db motoros kerti eszköz, 238 db textil áru (terítő, asztalszoknya, zászló), 8 db szőnyeg, 13 db információs állvány, 1 db fénymérő készülék, 2 db hő- és páratartalom mérő, 3 db páramentesítő, 2db párásító készülék.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min 0, max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.1-15-2015-00008
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1. szempont esetében egyenes, a 2. szempontok esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az 1. és 2. rész tekintetében:
Alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő egyszerű nyilatkozat, azaz a IV. rész „alfa” kitöltése.
Igazolások benyújtására felhívott ATnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.
ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:
- szerződés tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
- szerződés mennyisége;
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap bontásban);
- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra.
M2) A Kr. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlat megállapíthatóságához szükséges részletezettségű szakmai önéletrajz alapján, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint képzettség/végzettség meglétét bizonyító dokumentum egyszerű másolata alapján történik. A szakmai tapasztalatot év/hó dimenzióban kell megadni, párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az 1. és 2. rész tekintetében:
Alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő egyszerű nyilatkozat, azaz a IV. rész „alfa” kitöltése.
Igazolások benyújtására felhívott ATnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.
ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:
- szerződés tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
- szerződés mennyisége;
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap bontásban);
- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra.
M2) A Kr. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlat megállapíthatóságához szükséges részletezettségű szakmai önéletrajz alapján, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint képzettség/végzettség meglétét bizonyító dokumentum egyszerű másolata alapján történik. A szakmai tapasztalatot év/hó dimenzióban kell megadni, párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9); (11) és (11a) bekezdései, valamint a Kr. 21. § (1a), 23. § 24. § (1) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az 1. rész tekintetében:
M1) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:
M1.1) Kulturális célú kiállítási (muzeális kiállítóhely vagy kastély vagy vár vagy látogatóközpont, állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) eszközök szállítására, megvalósítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített (sikeres átadás-átvételi eljárással lezárt) referencia munkával/munkákkal, mely/melyek esetében a kiállítási hasznos alapterület elérte összesen legalább az 500 nm-t és mely referencia kiterjed legalább az alábbi eszközök/berendezések szállítására és beüzemelésére (installálására és/vagy beszerelésére és/vagy beállítására és/vagy kiállításban való elhelyezésére): 25 db függöny és/vagy 220 db hardver eszköz és/vagy 45 db egyedileg tervezett és gyártott bútor.
Az alkalmasság igazolása több referenciaigazolással teljesíthető.
M2) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M2.1) Legalább 1 fő projektvezető vagy projektkoordinátor szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap kulturális célú kiállítás (muzeális kiállítóhely vagy kastély vagy vár vagy látogatóközpont, állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) megvalósítása során, helyszíni koordinálásában (különböző szakmákat képviselő szakemberek munkavégzésének és sikeres teljesítésének koordinációjában) szerzett szakmai tapasztalattal.
M2.2) Legalább 1 fő szoftvertervező és/vagy szoftverfejlesztő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap kulturális célú kiállítás interaktív (IT) kiállítási elemeinek rendszertervezésében és szállításában szerzett szakmai tapasztalattal.
M2.3) Legalább 1 fő grafikus szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap kulturális célú kiállítási (muzeális kiállítóhely vagy kastély vagy vár vagy látogatóközpont, állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) grafikai (tabló vagy kiadvány vagy fal- vagy padlógrafika vagy print- vagy digitális grafikai elemek) tervezésben és/vagy kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal.
A szakemberek és a szakmai tapasztalatok között az átfedés megengedett.
A 2. rész tekintetében:
M1) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:
M1.1) Szerződésszerűen teljesített (sikeres átadás-átvételi eljárással lezárt) szállítási referencia munkával, mely tartalmazta legalább az alábbi eszközök szállítását: legalább 5 darab, az alábbiakban meghatározott eszköz: notebook szoftverrel és/vagy színpadtechnika és/vagy rendezvénysátor és/vagy takarító eszköz.
Az alkalmasság igazolása több referenciaigazolással teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt. 135. § (8) alapján az 1. rész vonatkozásában az alapmennyiségre vonatkozó (opció nélküli) nettó vételár 30 %-ának, a 2. rész vonatkozásában a nettó vételár 30 %-ának megfelelő összegű előleg igényelhető. Biztosíték nyújtása nélkül.
Az 1. és 2. rész tekintetében:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. Ajánlatkérő (alapmennyiség, adott esetben opció) 1 darab végszámla benyújtására ad lehetőséget. Az előleg elszámolása ebben történik.
A szerződő fél teljesítésének elismerése és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint történik.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi- (1%/nap, max 20 nap) és meghiúsulási kötbér (25%), jótállás, valamint teljesítési- (5%) és jótállási (5%) biztosíték.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás, a támogatás intenzitása: 100%.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a közbeszerzési dokumentumokat max 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/
2. Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; Kr. = 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; EEKD = egységes európai közbeszerzési dokumentum.
3. A KD korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 2019.12.11. napja 14.00 óra; a gyülekezési helyszíne: 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.
6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.
8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
9. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
12. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
13.A II.2.7. pont szerint a teljesítés időtartama 6 hónap.
14. IV.2.6) pont esetében a 2 hónap alatt, 60 nap értendő.
15. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.
16. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
17. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Szterényi Sándor (00159).
18. Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák